2014 m. lapkričio 1 d., šeštadienis

Betgi ar svarbu, kad tautiškumo dvasia slopinama su visomis valstybei iš to sekančiomis pasekmėmis, svarbu kad turime SGD terminalą.
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vardu Vėlinių išvakarėse bus padėtos gėlės ir uždegtos žvakės ant iškilių lietuvių kapų.

Šalies vadovės vardu gėlių bus padėta prie Laisvės gynėjų memorialo, prie žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę paminklo, prie Lietuvos Prezidentų Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus ir Algirdo Brazausko bei prie nežinomų kareivių kapų.

Taip pat bus pagerbtas ir Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Basanavičius, visuomenės veikėjas ir Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka, kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, poetai Jonas Mačiulis-Maironis ir Justinas Marcinkevičius, lakūnai Darius ir Girėnas bei pirmasis už nepriklausomybę žuvęs karininkas Antanas Juozapavičius.

Gėlių bus padėtą Vilniuje, Kaune, Kudirkos Naumiestyje, Alytuje ir kituose Lietuvos miestuose.

Mirusiųjų atminimo dieną Prezidentė kviečia gėlėmis ir švieselėmis pagerbti ne tik mums brangius išėjusiuosius, bet ir tuos, kurių kapai yra nežinomi ir apleisti.

Tokią dieną labai nesinori ir netiktų, kaip sakoma, kai kam gadinti nuotaiką, betgi  kad kitaip, kaip tik  Lietuvos labui,  neišeina.


Nes klausimas, kodėl Prezidentės vardu nepadėti vainiko ant pirmojo Lietuvos prezidento, KGB agentų nužudyto, Antano Smetonos kapo JAV ?

Kodėl  Prezidentės vardu nepadėti vainiko ant Vilties prezidento Stasio Lozoraičio kapo  Petrašiūnų kapinėse ?

Kodėl visų Lietuvos prezidentų palaikai neperlaidoti vienoje, tam tinkamoje, garbingoje vietoje, taip sukuriant Lietuvos Prezidentų Panteoną ???


Tų „kodėl“ yra visa aibė, bet pakaks ir šių.

Kompleksiškai vertinant situaciją sveiko proto ribose, galima teigti, kad to nedaroma tikslu slopinti tautiškumo dvasią.

Na, tarkime, socdemai – daugumoje buvę komunistai, Prezidentė tokia pati,  šiuos Lietuvos iškilus asmenis savo pasąmonėje tebelaiko liaudies priešais, buržuaziniais nacionalistais ir to negali peržengti.

Tai galima suprasti.

Bet kaipgi suprasti Tėvynės sąjungą, jos idėjinį vadą marksistinės etikos profesorių Vytautą Landsbergį ???

Vadovaujantis sveiko proto logika išeina, kad lygiai taip pat ....

Betgi ar yra svarbu, kad tautiškumo dvasia slopinama su visomis valstybei iš to sekančiomis pasekmėmis, svarbu kad turime SGD terminalą ..............

Kada dėl to  džiūgauja  liaudis, nieko stebėtino.

Kada dėl to džiūgauja tremtiniai, politiniai kaliniai, kitas TS elektoratas, tada reiktų gerai, gerai  susimastyti, kas gi mus iš esmės valdo .....

 Ypatingai gerai reiktų susimastyti TS Kauno šlėktiškam smulkiaburžuaziniam liumpenpatriotiniam elektoratui.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą