2023 m. sausio 12 d., ketvirtadienis

 Pasijutau kaip migrantas, neteisėtai kirtęs LR sieną ...

Šiuo metu  Seimo priimtas  nutarimas“ Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ nustato:

. Asmenys kirtę  ES sieną tam nenustatytose vietose, į Lietuvos Respublikos teritoriją negali būti įleidžiami (ši nuostata netaikoma siekiant užtikrinti nuo karinės agresijos ir (ar) persekiojimo besitraukiančių užsieniečių, įskaitant tuos, kurie neturi galiojančio kelionės dokumento, patekimą humanitariniais tikslais);

 

T. y.  nustato, kad asmenys jau esantys LR teritorijoje į ją neįleidžiami ...

Logikos čia tiek pat kiek Seimo NSG  komiteto  pirmininko ppasivaipyme, kad kelionė į JTO pripažintos komunistinės Kinijos  d dalį Taivaną jo valdžios lėšomis tai neįžūli korupcija.

Taigi yra, kaip yra ir belieka pakartoti lotynų patarlę „Kai kažkokio dalyko per daug – sukelia šleikštulį.“.........

Na bet visgi internete yra paskelbtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 5, 67, 71, 79, 85, 108, 109, 113, 115, 1151, 118, 123, 1408, 14012,14019 ir 14021 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuris nustato:

 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Neteisėtai Lietuvos Respublikoje esantys užsieniečiai, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, turi šias teises:

1) nemokamai jiems suprantama kalba gauti informaciją apie savo teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje;

2) socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka naudotis valstybės garantuojama teisine pagalba teikimo sulaikyti užsienietį arba skirti jam alternatyvią sulaikymui priemonę nagrinėjimo teisme metu;

Ir t. t.

Taigi nustatyta, kad  neteisėtai Lietuvos Respublikoje esantys užsieniečiai,  kurie nėra prieglobsčio prašytojai, turi kai kurias  teises.

O seimo nutarime nustatyta, kad tokie asmenys į LR teritoriją neįleidžiami ....

 

Kadangi įstatymo projekte nurodyta:

Parengė:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Audrius Kasinskas, tel 85 2718982

 

Tai ir paskambinau  ponui Audriui, ketindamas paprašyti informacijos apie šių dviejų teisės aktų neatitikimus.

Deja normalus pokalbis neįvyko.

Pirmiausia ponas  Audrius pasiteiravo, kodėl aš jam skambinu.

 

O kada paaiškinau, kad jo pavardė ir telefonas nurodytas internete kaip Įstatymo rengėjas, išgirdau  palinkėjimą  „viso gero“ nes jis su šiuo įstatymo projektu nesusijęs ....

 

Va taip ir pasijutau kaip tas migrantas, neteistai patekęs į ten kur jam ne vieta.

Štai taip pagal Konstituciją „Valdžios įstaigos tarnauja  žmonėms“ ....

Ne veltui matyt žmonėse plinta nuomonė, kad mūsų VRM daug kuo panaši į anų laikų  NKVD, į Gulagą ...., o ministrė į .......

Gal taip yra  ir  todėl, kad ši valdžios institucija randasi tose    pačiose patalpose nuo tų  anų niūrių  laikų ....

  ..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą