2023 m. sausio 13 d., penktadienis

„KOVOTI, DEGTI, NENURIMTI“...

    Ryte radau žiniasklaidos informaciją, kad   Lietuva  siekia, jog pilnos sudėties Vokietijos brigada Lietuvoje būtų dislokuojama nuolat, o Vokietijos pareigūnai viešai kartoja, kad dalis brigados karių bus Lietuvoje, o kita  dalis, esant reikalui,    bus pasirengusi greitai persikelti.

Na o  ką tik per TV parodė tą komunikatą, tačiau jis nepasirašytas ir ko gero  tai Prezidentūros spaudos tarnybos jo komentaras.

 

Ir iš valdžios atstovų per TV pareiškimų galima padaryti išvadą, kad to komunikato jie neskaitė, tame tarp ugningą nuomonę išsakęs Seimo Užsienio reikalų komiteto  pirmininkas Ž. Pavilionis.

Todėl, jeigu aš klystu, tai laukiu pono Žygimanto elektroninio laiško su to nelemto komunikato elektronine kopija.Na o sumoje i sumoje vaizdelis toks, kad  mūsų valdžia elgiasi kaip pokario  komjaunimo aktyvistų būrys  pagal   šūkį –„Kovoti, degti, nenurimti“.

Kaip  tai pastebėjo kadenciją baigusi šalies vadovė.

Iš kitos pusės tai yra  gerai,  nes, kaip aiškina filosofai,  judėjimas yra materijos egzistavimo forma, taip sakant nepaliaujama materialinio pasaulio raida ....

Na o aš tuo tarpu kantriai laukiu Prezidento kanceliarijos informacijos apie tą mūsų prezidento ir Vokietijos kanclerio tą komunikatą:

 

1.    Šio komunikato internetinės nuorodos, arba jo elektroninio teksto.

 2.    Nurodyti koks teisės aktas, jo konkreti jo nuostata  suteikia Prezidentui teisę  pasirašinėti tokius tarpvalstybinius įsipareigojančius  komunikatus.

 3.    Kodėl Komunikato teksto nėra nei  Prezidento internetinėje svetainėje, nei Seimo teisės aktų bazėje.

 

  Ir greit bus jau trys savaitės kaip kantriai laukiu, o to nelemto komunikato. O Prezidento kanceliarija vis jo  neranda, neranda ir teisės akto, kuris suteikia Prezidentui teisę  pasirašinėti tokius tarpvalstybinius įsipareigojančius  komunikatus.

Kas žino, gal tas komunikatas randasi Gitano Nausėdos namų garaže, kaip tų dviejų JAV prezidentų slapti dokumentai...

Argi kas jam gali atimti malonumą elgtis taip, kaip strateginio partnerio šalies vadovai ...

                                                                              ...                                                                                                                                                                                                                                     

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą