2023 m. sausio 10 d., antradienis

Energetikos ekspertas bando pasinaudoti LR Konstitucijos nuostatomis: Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Valstybė gina vartotojo interesą.

 

 Rimantas Zabarauskas 

 Rimantas.Zabarauskas@gmail.com

8 676 38345

 

Vilniaus miesto savivaldybės vicemerui V. Benkunskui

2023 m. sausio 9 d

 

Dėl AB “Vilniaus šilumos tinklai” veiklos trūkumų

Aš gyvenu daugiabutyje ir naudojuosi AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (Bendrovė) tiekiama šiluma. Pastarųjų keleto metų laikotarpiu pastebėjau nemažai Bendrovės darbo trūkumų, kurie tiesiogiai paliečia visus miesto šilumos vartotojus:

1)     Bendrovė nepripažįsta, kad ji yra viešojo administravimo subjektas.

Teko ginčytis su Bendrove teisme (byla I2-5256-815/2020), kur ji tvirtino, kad nėra viešojo administravimo subjektas. Teko padėti pastangų kol Vilniaus apygardos administracinis teismas nutarė priešingai.

 

2)     Bendrovė savavališkai „pasisavino“ daugelio jos aptarnaujamų daugiabučių namų šilumos punktus.

Daugelio daugiabučių namų šilumos punktus Bendrovė nepagrįstai laiko savo nuosavybe, tuo pažeisdama Civilinio Kodekso 4.82 str. ir Šilumos ūkio įstatymo 2 str. nuostatas. Bendrovė „kūrybiškai taiko naujovę“, kad pastato šilumos punktas yra kilnojamas turtas, taigi, ji gali bet kada tą punktą demontuoti ir išsivežti.

Dviprasmiška situacija veda prie nesusipratimų. Gyventojai namų, kuriuose šilumos punktas Bendrovės vertinimu priklauso jai, vis tiek yra priversti apmokėti už to šilumos punkto priežiūrą ir remontą, t.y., apmokėti svetimos nuosavybės aptarnavimo išlaidas.

Paprašius Bendrovę nurodyti bent vieną daugiabutį namą, kurio šilumos punktas nuosavybės teise priklauso Bendrovei, teko tokio namo adresą išsireikalauti per teismą vykdyti teismo nutartį byloje I2-5256-815/2020,

Bendrovė pateikė vieną adresą, tačiau patikrinus Registrų Centre, pasirodė, kad Bendrovės teiginys apie šilumos punkto nuosavybę neatitinka tikrovės.

3)     Bendrovė atsisako aptarnauti karšto vandens skaitiklius naujos statybos namuose.

Bendrovė teigia, kad naujos statybos namuose karšto vandens skaitikliai ir jų duomenis perduodančios nuotolinio nuskaitymo sistemos priklauso butų savininkams, todėl savininkai ir privalo jais pasirūpinti. Tokia savavališkai taikoma nuostata prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 15 str.

4)     Bendrovė yra karšto vandens tiekėja daugiabučių namų butų savininkams, nors karštas vanduo paruošiamas butų savininkų įrenginiais.

Karštas vanduo paruošiamas pačiame name, be to, butų savininkams priklausančiais įrenginiais. Karšto vandens sistemas prižiūri butų savininkų pasamdytas šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas. Karšto vandens tiekime Bendrovė nieko neveikia, tačiau už nieko neveikimą jai sumokama karšto vandens kainos pastovioji dalis. Taip Vilniaus namų ūkiai permoka po 0.52 Euro už 1 m3 karšto vandens, tuo kasmet jiems padarant virš 2 mln. Eur nuostolį.

Pažymėtina, kad šioje vietoje Bendrovė vykdo Šilumos ūkio įstatymo 15 str. nuostatas ir būtina taisyti minėtą straipsnį. Tą pirmoje eilėje turėtų inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybė, kadangi vilniečiai dėl netinkamo teisinio reguliavimo patiria didžiausius nuostolius visoje šalyje.

5)     Bendrovė deklaruoja skaidrumą, tačiau Valdyba yra labai neskaidri.

Susiduriant su paminėtais faktais, kyla klausimų dėl Bendrovės vadovų kompetencijos. Į prieš metus pateiktą paklausimą savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojui A. Bužinskui – kiek iš 5 Valdybos narių turi energetiko išsilavinimą, atsakymo negauta iki šiol. Bendrovės svetainėje (chc.lt) apie Valdybos narius be nuotraukų nėra jokios informacijos. Pasidomėjus Valdybos narių privačių interesų deklaracijomis pagal pateiktą nuorodą, svetainė išduoda pranešimą „Puslapis nerastas“. Administracijos direktoriaus įsakymo dėl kandidatų atrankos į Valdybos narius duota nuoroda neveikia. Kaip tai derinasi su Bendrovės deklaruojamu skaidrumu?

Prašau apsvarstyti minėtus faktus su Bendrove ir imtis priemonių padėčiai taisyti.

Pageidaučiau dalyvauti.

 

Pagarbiai,

Rimantas Zabarauskas

 

 *********************************** 

P.s. Gera proga LRT Tyrimų skyriui išdrįsti atlikti tyrimą ir paneigti, kad jis  nėra konservatorių valdžios paspirtukas.  

 

 

 

  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą