2020 m. gegužės 10 d., sekmadienis

Taigi tikrai yra už ką verta atkeršyti Rusija, kaip TSRS teisių ir pareigų perėmėjai.
Iš esmės pritariant pono Vaido pasiūlymui atkeršyti Rusijai*, teikiame tam keletą esminių pastabų ir papildymų.

Visų pirma viena TSRS niekaip negalėjo pasiekti pergalės prieš nacistinę Vokietiją ir be lendlizo, ir be antro fronto atidarymo.
 
Antra -  straipsnyje nepaminėta, kad jei ne TSRS , ne antras pasaulinis karas,  Lietuva būtų be Vilniaus ir Klaipėdos kraštų, kad Vilniaus kraštas galutinai būtų nutautintas.

Trečia  - TSRS laikais lietuvius gerbė, niekas nė negalvoji jų vadinti "žydžšaudžių tauta".

 Taigi tikrai yra  už ką  verta atkeršyti Rusija, kaip TSRS teisių ir pareigų perėmėjai.

O kas liečia sovietinį marksistinės etikos profesorių Landsbergį, tai kam gi jam atsisakyti šio vardo, jeigu jis turi tokį gyvulišką pasitikėjimą, visų pirma politinių kalinių ir tremtinių tarpe ....

Kaip ir kitų senolių, tebelaukiančių iš Rusijos kompensacijos už TSRS okupacijos metu patirtą žalą ir tikinčių bent kiek pagyventi oriai ...

Beje sovietinis profesorius, ne tik kad sovietmečių dalyvavęs rinkimuose, bet ir jaunystėje pats vykdęs rinkimų agitatoriaus   veiklą, tikrai  supranta, kad tai rodo  Lietuvos  aneksiją, o ne okupaciją.

Tačiau to niekaip nesupranta jo apspangę  garbintojai.

 *************************************************
*Vaidas Žemaitis: Imkime ir vieną kartą atkeršykime Rusijai už okupaciją
 
 
Data: 2020-05-10Autorius: bukimevieningi.lt 

Didžioji pasaulio dalis minėjo TSRS pergalės prieš hitlerininkus Didžiajame Tėvynės kare 75-metį.


 Lietuvoje bandoma pakeisti daugelį metų buvusią tradiciją minėti šią šventę kaip bendrą pergalę

Aš šį kartą solidarizuojuosi su rusofobais ir visus kviečiu kartu atkeršyti Rusijai, kuri, kaip teigia Lietuvos istorikai, yra okupantė ir agresorė. 


Aš dar siūlau prijungti prie nekenčiamų šalių ir Gruziją, nes TSRS vadovas Josifas Džiugašvilis Stalinas buvo gruzinų tautybės diktatorius. 

Nuo Stalino kentėjo visa Tarybų Sąjunga, nes jo asmeniniu įsakymu į Sibirą buvo ištremti daugelio Tarybų Sąjungos tautų žmonių, o tremti padėjo taip pat visų tautybių kariai ir vietiniai „stukačiai“.

Bet aš ne apie tai – tiesiog imkime ir atkeršykime Rusijai. Pradėkime nuo „hruščiovkių“ ir visų kitų tarybinių daugiabučių griovimų. Išardykime tarybiniais laikais nutiestas gatves, kelius, autostradas. Sugriaukime visus tarybiniais laikais pastatytus kaimus. Pramonę jau sugriovėme, bet buvusiuose tarybiniuose pramonės pastatuose dar veikia visokiausios įmonės. Viską reikia nugriauti! Kad tai galėtume atlikti, reikia priimti įstatymus, kurie leistų griauti viską, kas primena tarybinius laikus.

Gera pradžia jau padaryta – nuo žaliojo tilto demontuotos statulos, bet nesuprantu, kodėl sustojome? Kodėl už ES pinigus renovuojami tarybiniai daugiabučiai ir bandoma išore apgauti, kad tai nauji namai…

    Reiktų nugriauti ir visas mokyklas, vaikų darželius, ligonines bei poliklinikas, savivaldybių pastatus. Tiesiog statykime naują, savo, nepriklausomą Lietuvą!

Vienas labai protingas politikas jau užsiminė, kad reikia keisti tarybinės išvaizdos kelio ženklus. 


Tik nesuprantu, ko jie taip kuklinasi ir nesiima rimtų reformų keičiant Lietuvą į naują – demokratinę, su naujais nemokamais daugiabučiais, kuriuos tarybiniais laikais žmonėms dalino. Kodėl dabar nepristato ir nedalina? 

Jie gal specialiai taip kankina Lietuvos žmones ir verčia juos gyventi Tarybiniuose senuose daugiabučiuose?

Tiesiog griaukime viską, kas primena tarybinius laikus: viską be gailesčio ir taip atkeršysime Rusijai. Parodykime visam pasauliui, kokie esame drąsūs, narsūs ir protingi.

Su mano siūlymu galėtų solidarizuotis visi politikai, kurie tarybiniais laikais įgavo išsilavinimus. Iš jų visi iki vieno turėtų sudeginti tarybinius diplomus ar juos kitaip viešai sunaikinti. 


Landsbergis ir Linkevičius galėtų tai padaryti pirmieji ir paskatinti kitus politikus tai padaryti. 

Visus, kurie okupacijos laikais buvo priversti tapti profesoriais, daktarais…

O gal geriau tarybinė armija ir mūsų protėviai nebūtų kovoję prieš fašistinę Vokietiją, nes tada šiandien tiesiog nebebūtų jokios Lietuvos ir mūsų gyvųjų tarpe, kenčiančių iki šiol nuo tarybinės okupacijos? Vokiečiai būtų mūsų protėvius kaip žydus sudeginę kamerose (kaip Aušvice).


 Vietoj Klaipėdos būtų Memelis, o kiti miestai taip pat skambėtų vokiškai – be lietuvių ir žemaičių.
Vaidas Žemaitis Lekstutis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą