2020 m. gegužės 31 d., sekmadienis

Kas sutramdys liberastų valdomą Vilniaus savivaldybės administraciją ??


KVilniaus savivaldybės administracijos direktorių FNTT paskelbė ypatingu liudytoju ....

Mat įtariama, kad savivaldybėje piktnaudžiaujama valdžia.

O kad savivaldybės administracijoje dedasi labai negeri dalykai rodo ir jos toleruojamas Valstybinis reketas, ir dar kai kas.

O tas kai kas yra savivaldybės atsisakymas pripažinti savo nuosavybėje esančius daugiabučių namų techninius koridorius, kuriuose dar nuo sovietmečio yra  pakloti centralizuotos šilumos tiekimo vamzdynai.

  Kad Savivaldybė yra trečdalį rūsio patalpų, vadinamų Techniniu koridoriumi, savininkė, patvirtina Savivaldybės Energetikos ir Būsto skyriaus 2003-06-04 raštas Nr.29-06-206:

Techninio koridoriaus patalpos yra Vilniaus miesto savivaldybės balanse, kurios yra išnuomotos AB Vilniaus energija, pastato savininkams nepriklauso. 

 O po 17 metų O  savivaldybės administracijos darbuotojas  K. K.   savo 2020 02 rašte Nr. A51-/20(3.3.2.26E-ENE) jau  tvirtina:

Pažymėtina ir tai, kad Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus pateiktais duomenimis, Savivaldybės nekilnojamojo turto balanse techninė patalpa (techninis koridorius), adresu Žirmūnų g. 104, nėra apskaitoma. 

Apibendrinant turimą informaciją, darytina išvada, kad Savivaldybės administracija nėra Namo bendrasavininkė.                             


 O kaip yra iš tikro rašo AB Vilniaus šilumos tinklai:

Pakartotinai patikrinus Bendrovės padalinių archyvus, radome dokumentus (Nekilnojamojo turto registro išrašą, kadastrinių matavimų bylą unikalus Nr. 1099-9021-9019), patvirtinančius, kad techninis koridorius/ kolektorius  pastate Žirmūnų g. 104, Vilniuje nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (toliau-VMS).
Bendrovė, panaudos sutarties su VMS pagrindu, vykdo šio techninio koridoriaus/kolektoriaus priežiūrą.

Tokiu būdu yra taip, kaip ir savivaldybė tvirtina prieš 17 metų – visi techniniai koridoriai Vilniaus miesto daugiabučiuose namuose yra savivaldybės nuosavybė.

Taigi Vilniaus savivaldybė tuose daugiabučiuose namuose yra bendrasavininkė ir privalo mokėti atitinkamus mokesčius pastato išlaikymui, dalyvauti jų renovacijoje, kaupti lėšas pastatų atnaujinimui.

Akivaizdu ir nepaneigiama, kad ji to nedaro ir dar meluoja, kad techniniai koridoriai jai nepriklauso.

Taigi štai tokia yra mūsų savivalda, tokia jau esame mes teisinė valstybė ...

Ir geras klausimas – kas sutramdys liberastų valdomą Vilniaus savivaldybės administraciją ??


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą