2020 m. gegužės 13 d., trečiadienis

Fašizmas tai ne nacizmas, o svastika pavogta ....

                                                                                                                 

    
   
   Interneto  svetainėje bukimevieningi.lt   paskelbtas  straipsnis
Telšių raj. sav. tarybos narys A. Bacevičius Rusiją išvadinofašistiniu režimu, o V. Putiną – fašistinio režimo vadovu“ mums priminė sovietinius laikus, kada rusai, iš pavydo mus kartais  pavadindavo „fašistais“.

    O mūsų komunistai ( t.t. buvusi šalie vadovė“) Lietuvos valstybės patriotus vadindavo „buržuaziniais nacionalistais“, o partizanus tiesiog „banditais“.

  Laikui bėgant  buvę komunistai vėl atėjo į valdžią, jie tapo aršūs rusofobai, kas beje, vadovaujantis sveiko proto logika, visiškai atitinka Rusijos valdžios interesus, nes jai  nesvarbu ką šneki, o svarbu ką darai.

O per visus 30 metų, vykdant valstybės ardomąją veiklą,   padaryta tikrai nemažai: pradedant KGB sukurpta LR Konstitucija, vietos savivaldos sunaikinimu  –baigiant   LDK susinaikinimo  šventimu....

  O sąvoka fašizmas prieškariu atsirado iš Benito Musolini partijos, Fasci di combattimento, pavadinimo 

Fasci reiškė Senovės Romoje naudotą valdžios simbolį rykščių ryšulį.

Kas simbolizavo   vienybę, jėgą, teisingumą, senųjų Romos tradicijų tąsą.

Tuo metu, po pirmojo pasaulinio karo sekusios  ekonominės, socialinės problemos sukėlė demokratinės valdymo sistemos krizę: partijos, parlamentų frakcijos nesutarė, nebendradarbiavo tarpusavyje; vyriausybės, dažnai koalicinės, buvo sunkiai formuojamos ir nesugebėjo išspręsti sudėtingų problemų. 

Tokiomis sąlygomis įvairiose šalyse ir kūrėsi fašistų organizacijos.

Fašizmas tada buvo naujas, laiko sąlygų padiktuotas politinis judėjimas.

 Fašistai visai teisingai aiškino, kad blogybių priežastis yra nesavalaikė demokratinė valdymo sistema, skaldanti visuomenės jėgas, sudaranti sąlygas reikštis egoizmui, vaidams - iš esmės stiprios pilietinės visuomenės nebuvimas.

 O siekiant   valstybės interesų, savaime suprantama, kad  visuomenė privalo būti vieninga. 

   Todėl gerąja prasme visų trijų tuometinių Pabaltijo ir daugelio kitų rytų Europos  valstybių tuometines  santvarkas  galima vadinti fašistinėmis.
 
Tai buvo vienintelė išeitis nuo, kaip sakoma, nulio, kuriant nepriklausomas  valstybes.

Visai kas kita buvo tuometinė Vokietijos santvarka, sekusi po Veimaro respublikos  demokratijos – tai buvo Hitlerio nacionalsocialistų valdoma valstybė – nacistinė valstybė.

Ir jeigu sovietai ją pavadino fašistine, tai iš  to niekaip neseka,  kad  to reikia  ir laikytis.

Atvirkščiai  – vien iš pagarbos sau turėtų būti taip, kaip iš esmės ir buvo – Nacistinė Vokietija.

 O kas liečia dabartinę Rusija, tai pavadinti ją fašistine valstybe būtų pakankamai tikslu.

Ir yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad jeigu ne V. Putino atėjimas į valdžią, tai Rusija būtų subyrėjusi į gabalus.

O atominės Rusijos subyrėjimas  beje visiškai neatitiko ir dabar neatitinka didžiųjų Vakarų valstybių interesams.

Tiktai to mūsų liaudis nesuvokia ir niekada nesuvoks, nes tai suvokti yra pajėgu tiktai piliečiams.

Todėl   ir, gal kas paneigs, kad liaudies išrinkta mūsų valdžia  pilietiškumo atžvilgiu yra iš esmės iškastruota .....


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą