2020 m. gegužės 31 d., sekmadienis

Ne, dargi iš esmės blogiau, nes kada Rusijos caras panaikino baudžiavą, jis leido kaimams išsirinkti seniūnus


Vienas internautas rašo: 

Atsiprašau, kad mano pasisakymas  pasirodė nihilistinis, bet  aš norėjau pasakyti tik nepagražintą tiesą, tokią, kokia ji yra Lietuvoje jau 30 metų.  .

 Į programas gerų minčių įrašymas dar nieko nereiškia.

Norint peržengti išrinktųjų slenkstį  visokiausių gražbylysčių galima prirašyti.

 Jų visuose, visų partijų ir pavienių kandidatų programose su kaupu.

Nereikia nei kurti, nei galvoti, tik imti ir nusirašyti.  

Pvz. prieš 2014m, prezidento rinkimus, Naglis (Puteikis) į prezidentinę programą buvo įsirašęs tokius tikslus - įkeliu iš programos :
I. Valstybės valdymo pertvarkymas
Norint sugrąžinti tautai politines galias, būtina atkurti į Seimą renkamų tautos atstovų ryšius su piliečiais, sumažinti jų priklausomybę nuo anoniminių jėgos grupuočių, paversti Seimą tikra Tautos atstovybe. Tam reikia:
  • atsisakyti Seimo rinkimuose partijų sąrašų ir rinkti tautos atstovus tik tiesiogiai vienmandatėse apygardose, taip sutvirtinant Seimo narių ryšį su piliečiais ir sumažinant Seimo narių skaičių;
  • suteikti piliečiams teisę inicijuoti pirmalaikius Seimo nario rinkimus savo apygardoje;  
II. Tikros savivaldos įtvirtinimas
Kad Lietuvos piliečiai taptų savo vietovės, krašto ir Tėvynės šeimininkai, būtina:
  • Lietuvoje, kaip visoje Europoje, atkurti pirmąją ūkiškai savarankišką savivaldos grandį – įteisinti piliečių renkamas seniūnijų tarybas;
  • seniūnijų ir esamas savivaldybių tarybas rinkti ne pagal partijų sąrašus, bet tiesiogiai vienmandatėse apygardose;


Tai nuostabūs, patys reikalingiausi tikslai, su aiškiais argumentais  - kodėl jie būtini. 

Bet  Naglis, būdamas Seimo nariu ir turėdamas išskirtines galimybes  siekti jų įgyvendinimo,  jokių žygių nepadarė. 

Ar ne keista - žino, kad šių tikslų įgyvendinimas  paverstų Seimą tikra Tautos atstovybe, Lietuvos piliečiai taptų  savo vietovės, krašto ir  Tėvynės šeimininkais, bet realybėje nesiekia to.  

Bet ar tik Naglis žino, kad įgyvendinus šiuos tikslus, imtų veikti Tautos Konstitucinis suverenitetas? 

Be abejonės žino visi, ar bent didžioji dauguma mūsų politikų ir kitų, iškilių visuomenės veikėjų. 

Žino, bet nesiekia dėl labai paprastos, visai politinei ir pilietinei aukštuomenei - elitui,  svarbios priežasties -  mūsų elitas nenori nusileisti iš aukštybių iki savo Tautos lygio, nenori tarnauti savo Tautai.

Nori pats ją valyti, diktuoti jai savo valią, būti nuo jos nepriklausomas ir labai dažnai,  naudoti valdžią tik  saviems tikslams.

 Tokia Lietuvos realybė, joks nihilizmas, taip jau 30 metų gyvename. 

Atrodytų bet kada galima būtų  atsikvošėti , suprasti, kad tik visi kartu - visos Tautos konsoliduotu protu ir konsoliduotomis pastangomis, įteisinus ne elito, bet tikrą - pilietinę demokratiją,  galima sukurti gerovės valstybę - vieningą, galingą ir klestinčią Lietuvą.... deja,  Tautos "gelbėtojų" virusui, vakcinos kol kas neišradome. 


    Su pagarba ir pokyčių viltimi, J. K. 

********************************************************

Taigi ponas J.K. rašo:

Bet  Naglis, būdamas Seimo nariu ir turėdamas išskirtines galimybes  siekti jų įgyvendinimo,  jokių žygių nepadarė.    

Ar ne keista - žino, kad šių tikslų įgyvendinimas  paverstų Seimą tikra Tautos atstovybe, Lietuvos piliečiai taptų  savo vietovės, krašto ir  Tėvynės šeimininkais, bet realybėje nesiekia to.   Taigi būtų tikrai įdomu ir naudinga sužinoti, kokias gi  tas „išskirtines galimybes“ turi vienas atskiras  Seimo narys.

Bet apie tai ponas J.K. nutyli. Ir tiktai belieka samprotauti, ar jis bent kiek nusimano apie Seimo „virtuvę“.

Iš esmės vargu bau ........

Seimo nariui Nagliui būtų galima priekaištauti, jei jis būtų buvęs išrinktas LR prezidentu, nes tik tada jis būtų susikūręs  „išskirtines galimybes“, kokias turi esamas prezidentas.

Betgi visų pirma Seimo narys Naglis nebuvo išrinktas prezidentu, jam dargi buvo sistemingai  trukdoma pasisakyti per TV debatus, nes esamas prezidentas jau buvo išrinktas de fakto iki jo rinkimų .....

Seimo nariui Nagliui verta padėkoti, kad jis viešai prabilo, kad Lietuvoje nėra vietos savivaldos, tuo pačiu nėra ir  pilietinės visuomenės.

Bet vietoje to, kaip matome ....

Tokia Lietuvos realybė, joks nihilizmas, taip jau 30 metų gyvename“ – konstatuoja ponas J.K. 

Taip, taip ir  gyvename su KGB ruošta ir mums be pasirinkimo pakišta LR Konstitucija, kurioje neįtvirtinta vietos savivalda, kurioje nenustatyta kokia gi respublika esame –prezidentinė, ar parlamentinė.

Tokiu būdu, su tokia Konstitucija, su liaudies garbinamais prezidentais, laužančiais sistemingai savo priesaikas ir gyvename.

Ir ką tai rodo, jeigu ne tai kad esame pobaudžiavinė visuomenė.....

Ne, dargi iš esmės blogiau, nes kada Rusijos caras panaikino baudžiavą, jis leido kaimams išsirinkti seniūnus ....

..Komentarų nėra:

Rašyti komentarą