2020 m. gegužės 31 d., sekmadienis

"физкульт привет“ ........... ministro patarėjui komunikacijai ir visai Aplinkos ministerijai........
 Skaidriau valdyti daugiabučių namų ūkį padėtų naujas įstatymas   - skelbia Aplinkos ministerijos interneto svetainė.
 2020 05 29
Joje rašoma:
Įvertinus gautas visuomenės pastabas ir pasiūlymus, Aplinkos ministerijos parengtas Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektas bus teikiamas Vyriausybei svarstyti.
 Terminas, kai buvo galima pareikšti atsiliepimus, baigėsi vakar.
Šis įstatymas svarbus beveik dviem milijonams šalies žmonių – tiek jų gyvena daugiabučiuose namuose.
Dabartinis šių namų ūkio valdymas ir administravimas kelia daug rūpesčių pirmiausia todėl, kad trūksta aiškaus teisinio reguliavimo.
Vienas svarbiausių tikslų rengiant minėtąjį įstatymo projektą – siekis užtikrinti skaidrų daugiabučių namų ūkio valdymą.
Ligi šiol dažnai sulaukiama butų savininkų skundų, kad su jais nėra derinami numatomi darbai, kad be jų žinios sudaromos didžiulės sąmatos, o ataskaitos apie išleistas lėšas nepateikiamos.
Naujasis įstatymas užtikrintų daugiabučių namų savininkų interesų apsaugą.
Jo projekte numatyta, kad visus su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu ir išlaikymu susijusius sprendimus priima savininkai, nesvarbu, kokiu būdu namas valdomas.
Lietuvoje yra apie 40 tūkst. daugiabučių namų su 880 tūkst. butų. Jų savininkai namui valdyti, prižiūrėti ir išlaikyti gali pasirinkti vieną iš kelių būdų – arba steigti bendriją, arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį, arba rinktis savivaldybės skiriamą administratorių.
Tačiau daugiabučių valdymą apsunkina tai, kad jį reglamentuoja skirtingo lygmens teisės aktai, kad tiems patiems tikslams taikomos skirtingos procedūros ir pan.
Jau nekalbant apie tai, kad kai kurios teisinės nuostatos yra pasenusios, neužtikrina vartotojų interesų apsaugos.
Siūlomas įstatymo projektas leidžia vienu teisės aktu sureguliuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymą, apibrėžti šių namų butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas, valdymo būdus, valdytojų pareigas, funkcijas, atsakomybę, jų veiklos priežiūrą ir jiems taikytinas poveikio priemones už nevykdomas arba netinkamai vykdomas funkcijas, užkirsti kelią galimiems administratorių piktnaudžiavimo atvejams.

Savaime suprantama, kad blaiviai mąstant turėjo būti   pateikta nuoroda į šio teisės akto projektą.
Lygiai taip pat, vadovaujantis ta pačia logika,  turėjo būti nurodyta ir pranešimo rengėjas ir jo kontaktiniai duomenys.
Ryšium su tuo, kaip rusai sako, „физкульт  привет“   ........... ministro patarėjui komunikacijai ........
O lietuviškai tai būtų ministro patarėjui  bendravimui ............
Betgi yra, kaip yra, ir kas paneigs, kad to ko,  blaiviai mąstant, nėra straipsnyje,  atitinka aukščiausius komunikacijos standartus ..........

 Tačiau vargais negalais suradus šio įstatymo projektą tampa aišku, kad nors jo pavadinimas yra tikrai visai tinkamas ir daug žadantis, tačiau tikrovėje yra šiek taip kitaip.
Ir vėl paliktos tos nelemtos bendrijos, kurių narystė yra neprivaloma.
Nors ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašas yra vienintelis dokumentas, patvirtinantis visų pastato savininkų bendrojo turto sudėtį, ir jis privalomai turi būti įteiktas kiekvienam pastato savininkui, idant jis suvoktų, kad  pastate jo turtas yra ne tik jo  butas, bet ir labai dar daug kas, ką jis privalo kartu su kitais savininkais tinkamai išlaikyti, deja to įstatymo projekte nėra nustatyta.
Taigi ką jau ir bekalbėti apie straipsnyje išgirtą daugiabučių namų valdymą, jeigu jų savininkai nesuvokia,  kad jie yra viso pastato savininkai.
Blaiviai mąstant tai visų pirma turėtų būti svarbu, kad daugiabutis namas būtų tinkami užlaikytas.
O jeigu jau taip, tai kalba turi eiti apie daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją.
Apie jo pareigas, teises, apie daugiabučių namų savininkų teises ir pareigas.
O daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas gali būti:
Ø  Arba Daugiabučio namo savininkų RENKAMAS.
Ø  Arba Savivaldybės SKIRIAMAS.
Telieka nurodyti tik specifinius jų skirtumus.
Tokiu būdu būtų užtikrintos visų daugiabučių namų savininkų teisės  dalyvauti  pastatų valdyme nepriklausomai kas bebūtų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas: ar pastato savininkų išrinktas, ar savivaldybės paskirtas.

.Savaime suprantama, kad tai iššauktų (jau iššaukia) bendrijų pirmininkų – verslininkų isterišką reakciją, savaime įrodančią, kad svarbu ne bendrijų  pirmininkų  interesai, o viešasis interesas  - tinkama daugiabučių namų priežiūra.

Kadangi iš esmės šios pastabos Aplinkos ministerijos buvo neįvertintos, todėl tenka motyvuotai prašyti Vyriausybę gražinti Įstatymo projektą 


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą