2019 m. kovo 15 d., penktadienis

O ką pasakytų ponas Viktoras, jeigu toks Vyriausybės vadovas taptų Valstybės vadovu ???


   Ketvirtadienį Seimas  vieningai priėmė  Seimo narių Virgilijaus Poderio ir  Virginijos Vingrienės inicijuotą    LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS  ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO    pataisą, suteikiančią galimybę skatinti,  taip vadinamą, mažąją daugiabučių namų  renovaciją, pertvarkant  tik jų šilumos punktus ar šildymo ir karšto vandens  sistemas“.

  Pasak Seimo narės Virginijos Vingrienės , „mažajai renovacijai“  remti šiais metais numatyta 5 mln. eurų iš klimato kaitos programos

  Pasak Seimo nario Virginijaus Poderio, skaičiuojama, kad kompleksiškai renovuoti daugiabutį vidutiniškai kainuoja per 300 tūkst. EUR, tokia investicija gyventojams atsiperka per 20-25 metus.

  Tuo tarpu „mažoji renovacija“  kainuoja 10 kartų pigiau ir atsiperka per 5-7 metus.

   „Mažoji renovacija“, kaip ir kitos renovacijos formos, taip pat turėtų būti remiama valstybės.

   Tai įneštų daugiau socialinio teisingumo – didesniam kiekiui gyventojų atsirastų galimybė pasirinkti greitą ir efektyvią renovacijos formą, o valstybei tai kainuotų santykinai nedaug.

    Skaičiuojama, kad kasmet gyventojai sutaupytų per 8 mln. EUR šildymui, valstybės parama šilumos punktų modernizacijai siektų apie 31,5 mln. EUR.

Tokiose išsivysčiusiose šalyse kaip Danija ar Olandija mažoji renovacija dėl sąlyginai mažos kainos, sutaupomos šilumos ir greito atsiperkamumo jau ilgą laiką yra skatinama valstybės.

Tokia yra Seimo narių nuomonė.

 Vienkart tenka pridurti, kad „mažoji renovacija“ – šildymo radiatorių reguliavimas taupo ~ 25 procentus pastate sunaudojamos šilumos.
 
Betgi yra ir kita „mažosios renovacijos“ pusė:

 Štai Šilumos ūkio įstatymas nustato:

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMAS

 23 straipsnis. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus.

2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. Namo pertvarkymas pagal privalomuosius reikalavimus turi būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

   Taigi „mažoji renovacija“ iš esmės yra privaloma, ir ji turi būti remiama Vyriausybės nustatyta tvarka.

 Tuo tarpu, kiek yra žinoma, Vyriausybė nepritaria „mažajai renovacijai“.

  Dar daugiau – energetikos ministras pakeitė  DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMUOSIUS I REIKALAVIMUS, nustatydamas, kad šie privalomieji reikalavimai senos statybos daugiabučiams namams nebegalioja.

    Ir ar daugiau -  2019 m. gegužės mėnesį  ministerija planuoja skelbti kvietimą gauti paramą neefektyvių biomasę naudojančių šildymo katilų keitimui į efektyvius šildymo įrenginius (biokuro katilus arba šilumos siurblius).

   Gyventojai galės gauti iki 50 proc. naujo šildymo įrenginio kainos dydžio kompensaciją – iš viso iki 2022 m. bus paskirstyta net 14 mln. eurų ES paramos lėšų.

 
 O tuo tarpu LR Konstitucija nustato:

  •  Valstybė gina vartotojo interesus.
  • Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms,
  • Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.

Savaime suprantama, kad Valstybė tai ir Seimas , ir Vyriausybė.

Tiktai, kaip matome, jų požiūris į LR Konstituciją yra visiškai skirtingas.

 
O vertinant tai, kad Vyriausybės vadovas kandidatuoja į Valstybės vadovus, tai, kaip pasakytų ponas Viktoras,  Vaizdelis nikoks“ .....

O ką pasakytų ponas Viktoras,   jeigu toks Vyriausybės vadovas taptų Valstybės vadovu ???
********************************************************
P.S.
Savaime suprantama, kad "mažąją renovaciją" derėtų atlikti, kaip energijos taupymo paslaugos pirkimą.

Betgi esant tokiam Vyriausybės požiūriui į viešąjį interesą, vilčių tam įgyvendinti visiškai nėra.

.
 .

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą