2019 m. kovo 22 d., penktadienis

Kas paaiškins kaip tai suprasti ???? 
 
 
 
„Valstybės energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ ir bendrovė Energijos skirstymo operatorius (ESO) įslaptino auditorių išvadas, kurios teisiškai suteikia jai galimybę diegti daugiau kaip 200 mln. eurų vertės  nacionalinę elektros išmaniosios apskaitos sistemą - įrengti išmaniuosius elektros skaitiklius  kiekvieno  vartotojo namuose.  
Tačiau Energetikos ministerija yra inicijavusi  naują išmaniosios elektros  apskaitos projekto auditą. 

Kaip rašė „Lietuvos žinios“, ESO planuoja iki 2023 metų nupirkti ir visiems šalies elektros energijos vartotojams - nuo mažiausių iki didžiausių - įrengti apie 1,6 mln. elektros energijos išmaniųjų skaitiklių, valdomų nuotoliniu  būdu.
Nors pirkimo konkursas dar nepaskelbtas, įmonė skaičiuoja, kad išmaniosios apskaitos  diegimo Lietuvoje projekto vertė gali siekti daugiau kaip 200 mln. eurų.

Kiek dėl šios investicijos didės elektros tarifas gyventojams, kol kas negali pasakyti nei ESO, nei Kainų komisija.
Teigiama, jog rinkoje vieno tokio išmaniojo skaitiklio kaina siekia nuo 60 iki 130 eurų.

Projektas šiuo metu derinamas su Kainų komisija, tačiau jo detalės yra įslaptintos ESO valdybos sprendimu.“

    Taip rašoma Lietuvos žiniose,  Arvydo  Jockaus   straipsnyje „ Slaptumas galisužlugdyti išmaniosios apskaitos projektą“ 

Tuo tarpu   LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS     nustato:
 4.1.5. Darbas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
 5  Energijos suvartojimo reguliavimo prietaisų šilumos vartotojams ir išmanios apskaitos prietaisų dujų, elektros, šilumos, karšto ir geriamojo vandens vartotojams diegimas     
 
2020 m. III ketv.
 
Energetikos  ministerija
Aplinkos ministerija

 Tokiu būdu Energetikos ministerija planą vykdo.
 O, mūsų turima informacija,  Aplinkos ministerija nesiruošia jo vykdyti.

O kas liečia investicijas į išmanios apskaitos prietaisų diegimą, tai Energetikos įstatymas nustato:

 30 straipsnis. Energijos apskaita
           1. Pagaminta, perduodama, skirstoma, parduodama, eksportuojama, importuojama ar tranzitu perduodama energija turi būti įtraukiama į apskaitą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos energijos apskaita turi būti tvarkoma energijos matavimo priemonėmis, kurių teisinis metrologinis patvirtinimas yra atliktas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka.
             3. Energijos matavimo priemones savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja perdavimo, skirstymo ar laikymo energetikos objektus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančios energetikos įmonės.
----------
     Tačiau  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija „paslaugos teikėjo  lėšomis“ supranta,  kaip vartotojo, o ne paslaugos teikėjo lėšomis. ...............
       O vieni   energijos buitiniai vartotojai pritaria Kainų komisijos nuomonei, kiti supranta taip, kaip nustato Energetikos įstatymas, dar kiti „savo lėšomis“  taiko tik apskaitos prietaisams.

     O kokia gi yra Arvydo Jockaus nuomonė, nežinoma.

  Belieka ieškoti institucijos, kuri tai atsakingai ir privalomai  išaiškintų.

 .

         

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą