2019 m. kovo 13 d., trečiadienis

Kodėl žinomas kovotojas su „rubikonais“ gina Valstybinį reketą ???

 Toks klausimas natūraliai kilo išgirdus Seimo nario Juozo Imbraso Seimo Energijos komisijos posėdyje pareikštą grasinimą kreiptis į Seimą su prašymu blokuoti Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo – papildymo projektą, kuris užbaigtų Valstybinį reketą*.

   Seimo narys pareiškė, kad   jis taip elgtis nusprendė pasitaręs su „šilumininkais“.

 „Šilumininkus“ galimas suprasti, nes kodėl gi jie turi savo noru atsisakyti    milijoninių pelnų iš esmės nieko neveikiant.

  O kad Vilniuje, likvidavus grupines boilerines, nebeįmanomas centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas, Seimo narys tikrai IR  ŽINOJO, IR ŽINO.

   Nes Seimo narys, būdamas   Vilniaus mero  pavaduotoju, 2000 07 26 Vilniaus miesto tarybos sprendimu  buvo įtrauktas į devynių asmenų VILNIAUS MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ATNAUJINIMO PROJEKTO įgyvendinimo ir priežiūros komisiją.** 

  O  2001 01 18, jam būnant  Vilniaus mero pavaduotoju, Vilniaus miesto valdyba, suderinus su šio  projekto įgyvendinimo ir priežiūros komisija,    atsižvelgiant į tai, kad karšto vandens vamzdynai  iki gyvenamųjų  visiškai susidėvėję,  priėmė nutarimą Nr. 49V ***-  pritarti siūlymui pakeisti gyvenamųjų namų, kuriems karštas  vanduo tiekiamas iš grupinių boilerinių, šilumos ir karšto vandens tiekimo schemą, įrengiant esamuose šilumos punktuose automatizuotus šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginius.

   Todėl, blaiviai mąstant, kaip sakoma, galai su galais ir nesueina...

  Nes Seimo narys tikrai žino, kad centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas Vilniuje nebeįmanomas, o vienkart, pasitaręs su „šilumininkais“,  pareiškia prašysiąs  Seimą blokuoti  Geriamo vandens ir nuotekų įstatymo pakeitimo-papildymo projektą,  ir tuo pačiu palikti Valstybinį reketą – neteikiamos centralizuotai apruošto karšto  vandens tiekimo paslaugos mokesčio prievartavimą.

  Tokiu būdu  yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad taip besielgiantis Seimo narys Juozas Imbrasas gina akivaizdžiai neteisėtus milijoninius  „šilumininkų“ pelnus šilumos tiekėjų sąskaita.

 Iš kitos pusės jis visą  laiką, atseit gindamas šilumos vartotojų interesus,  aršiai „kovojo su rubikonais“ -  t. y. su Vilniaus šilumos tiekėju, išnuomotu visame pasaulyje garsiai prancūzų firmai.

  Visų pirma garsiai tuo, kad ji veikia skaidriai, be „otkatų“ ....

  Šia proga verta prisiminti, kaip tuo metu žiniasklaida rašė, kad iš  Vilniaus šilumos ūkio nuomotojo  reikalaujama „kalakutų“ ( po milijoną litų) ir jeigu jų nebus gauta,   tai jam geruoju nesubaigs ... kaip beje panašiai  ir nutiko ...

Tokia yra istorija, o klausimas -  „Kodėl žinomas  kovotojas su „rubikonais“ gina Valstybinį reketą“ lieka neatsakytas.
**************************************************************************
 *
Valstybinis reketas – neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos mokesčio prievartinis taikymas, kuris vien Vilniaus šilumos vartotojams atsieina ~ 3 000 000 eurų per metus, kurie atitenka šilumos tiekėjui, šios veiklos nevykdančiam ir šios paslaugos neteikiančiam.

 
**
                                                                 VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS  Nr.  58                          Vilniaus miesto taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Įpareigoti Vilniaus miesto valdybą:

1.1. skelbti konkursą Vilniaus miesto centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų modernizavimo ir investicijų pritraukimo  būdui bei sąlygoms parengti.

1.2. ieškoti lėšų konsultantų paslaugoms apmokėti, nenaudojant Savivaldybės biudžeto lėšų.

 2. Nustatyti, kad konkurso sąlygose privalo atsispindėti šie pagrindiniai kriterijai:

2.1. projektas turi būti įgyvendintas, pritraukiant investicijas ir neprarandant nuosavybės susijusios su pagrindine SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” veikla;

2.2.  neturi būti didinama šilumos energijos kaina;

2.3. gyvenamųjų šilumos mazgų renovacija atliekama konkurso laimėtojo sąskaita.

3. Sudaryti devynių asmenų Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų atnaujinimo projekto įgyvendinimo ir priežiūros komisiją:     R.S. Petrikis, J. Imbrasas, A. Zuokas, A. Čaplikas, T. Filipovič, E. Šablinskas,   G. Paviržis, B. Cicėnas, V. Dastikas.
 

 4. Pavesti Vilniaus miesto valdybai, suderinus su projekto įgyvendinimo ir priežiūros komisija, veikiančia pagal reglamentą patvirtintą Paslaugų ir miesto ūkio komitete, priimti sprendimą, kokį investicijų pritraukimo būdą taikyti ir pagal parengtas sąlygas organizuoti konkursą Vilniaus miesto šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų modernizavimo projektui įgyvendinti.
 

***************************

 ***
  

 

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą