2019 m. kovo 20 d., trečiadienis

Klausimas Konstituciniam teismui: Kas gi, jo nuomone, neužilgo rinks LR Prezidentą


Neužilgo įvyks Lietuvos respublikos Prezidento rinkimai.

Šia proga pažiūrėkime, ką gi nustato LR Konstitucija.

O ji nustato:

Ø Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

Ø Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

Ø Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei

Ø Išrinktas Respublikos Prezidentas savo pareigas pradeda eiti rytojaus dieną pasibaigus Respublikos Prezidento kadencijai, po to kai Vilniuje, dalyvaujant Tautos atstovams Seimo nariams, prisiekia Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.
 

Taigi LR Konstitucija nustato, kad egzistuoja Tauta ir tauta.

Tauta renka Prezidentą, Seimą, o valstybė (suprask valdžia) rūpinasi tautos gerove.

 O kaipgi Tautos ir tautos problemą sprendžia Konstitucinis teismas, kuris:
  sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.
 


O yra taip, kaip yra - štai  taip atrodo ištraukos iš Konstitucinio teismo nutarimų:

Ø Kiekvienas parlamento narys atstovauja visai Tautai, visi parlamento nariai yra Tautos atstovybė.

 Ø Tai reiškia, kad Seimas, atstovaudamas tautai, kaip įstatymų ir kitų teisės aktų leidėjas yra savarankiškas tiek, kiek jo galių neriboja Konstitucija bei įstatymai.
 
Ø Demokratinėje teisinėje valstybėje valdžia priklauso tautai.

 
 Ø To reikalaujama ir Konstitucijos preambulės nuostatoje, kad lietuvių tauta siekia „atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės“.

 
Ø Lietuvių Tauta 1992 m. spalio 25 d. referendume priėmė Lietuvos Respublikos Konstituciją.

 
Ø Tik Lietuvos Respublikos piliečiai, t. y. valstybinė bendruomenė – pilietinė Tauta, turi teisę kurti Lietuvos valstybę. Įgyvendindami piliečių teises ir laisves, piliečiai dalyvauja vykdant Tautos suverenitetą.

 
Ø Pagal Konstituciją (????) Lietuvos valstybės piliečių visuma sudaro pilietinę Tautą – valstybinę bendruomenę.

    
Tokiu būdu Konstitucinis teismas pripažįsta, kad egzistuoja  Tauta, tauta ir pilietinė Tauta.

Pažymėtina, kad viename nutarime Konstitucinis teismas rašo:

Aukščiausią suverenią galią tauta vykdo tiesiogiai arba per savo išrinktus atstovus.

 O kitame:
 Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

 Betgi „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas“.

Todėl ir visiškai vietoje klausimas Konstituciniam teismui:

Kas gi, jo nuomone,  neužilgo rinks LR Prezidentą:
- Tauta,
-  tauta,
-  pilietinė Tauta.


.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą