2019 m. kovo 23 d., šeštadienis

Mauras atliko savo darbą ir gali eiti, o Valstybinis reketas yra teisinio pliuralizmo apraiška .....AB Vilniaus šilumos tinklai – įmonė, tiekianti šilumos ir karšto vandens paslaugas Vilniaus miesto gyventojams. 

Bendrovė įkurta 1997 m. reorganizavus tuometę „Lietuvos energiją“.

Vilniaus šilumos tinklai rūpinasi patikimu ir kokybišku šilumos gamybos ir karšto vandens tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

 Savo veiklą įmonė grindžia skaidrumu, viešumu ir atsakomybe, todėl stengiasi diegti modernias ir efektyvias klientų aptarnavimo praktikas.

------------------------------------------
Taip rašoma AB Vilniaus šilumos tinklai interneto svetainėje.

 
    Tokiu būdu AB Vilniaus šilumos tinklai deklaruoja tiekiantis karšto vandens paslaugas, nors  akivaizdžiai ir nepaneigiamai  šių paslaugu ir  neteikia, ir techniškai negali teikti.


   Taigi apie kokį nors AB Vilniaus šilumos tinklai  veiklos skaidrumą,  atsakomybę net kalba negali eiti.

    To eilinis įrodymas AB Vilniaus šilumos tinklai informacija:

 2019 m. balandžio mėn. bus taikomos tokios karšto vandens kainos.(ekonomiškai pagrįstos karšto vandens netiekimu ....)

2019 m. balandžio mėn. taikomos karšto vandens kainos gyventojams
Mato vnt.
Pastovioji dedamoji
Kintamoji dedamoji
Kaina be PVM
Kaina su 9 proc. PVM
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams
Eur/m3
0,62
3,58
4,20
4,58
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams
Eur/m3
0,62
3,40
4,02
4,38

    Šią neteikiamą paslaugą, kuri ekspertų paskaičiavimu  vien Vilniaus šilumos vartotojams kasmet daro ~ 3 000 000 € žalą ir tiek pat pelno už nieką neša šilumos tiekėjui, vartotojai vadina Valstybiniu reketu.

  Kodėl ??

   Todėl,  kad šilumos tiekėjas savivaldybei pateikia neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos kainų projektą, pastaroji, kaip taisyklė, tylėjimu jam pritaria, po to  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nagrinėja  pateiktą projektą ir nustato šios neteikiamos paslaugos kainas, o po to šilumos tiekėjas jas priverstinai taiko, tokiu būdu gaudamas  didelius pelnus iš nieko.

   Kadangi  šilumos tiekėjas  geriau negu bet kas žino, kad karšto vandens  jis nei ruošia, nei tiekia, nei gali tai atlikti, o jo  mokestį prievartauja,   tai, savaime suprantama, kad  atsakomybė pirmiausia tenka jo vadovui.

   AB Vilniaus šilumos tinklai atveju atsakomybė tenka jos generaliniam direktoriui  Mantui Burokui, kuris praeitą penktadienį turėjo būti atleistas.

     Pažymėtina, kad ponas generalinis direktorius visiškai nesijaučia kaltas, jis yra patenkintas savo darbo kokybe,   bei   daugiau nei gerais rodikliais:  - 2018 metai baigti su 6 mln. eurų pelno ..................

   O kiek iš tų milijonų yra pelnas iš nevykdomos veiklos, ir  kur jis nueina ???? 

  Jeigu prokuratūra, STT būtų iš tų valdžios institucijų, kurios pagal LR Konstituciją tarnauja žmonėms, kurios gina vartotojo interesus, AB Vilniaus šilumos tinklai rodikliai tikrai būtų žymiai mažesni .........   ir šilumos vartotojai nebūtų skriaudžiami.

    Savaime suprantama, kad nekaltas dėl Valstybinio reketo negali likti ir naujas – senas Vilniaus meras, buvęs ne bet koks, o teisingumo ministras, buvęs Laisvosios rinkos instituto  vadovas, liberastas.

   Beje  jis daktaras, ir ne bet koks, o socialinių mokslų (teisės krypties), apsigynęs   disertaciją „Teisinis pliuralizmas“  ..........................

  O kas gi yra tas „pliuralizmas“:

   Pliuralizmas - (lot. pluralis - daugybinis):

1. demokratinė santvarka, toleruojanti įvairių visuomeninių ir kultūrinių sluoksnių interesus, užtikrinanti jiems teisę reikšti savo politinius, visuomeninius bei ekonominius interesus ir dalyvavimą valstybės valdyme;

2. filos, filosofinė būties teorija, pagal kurią esamybės negalima suvesti į vieną pradą, ji turi būti aiškinama daugybe pradų, pvz., Kartezijaus (lot. Cartesius - Renė Dekartas; 1596-1650) dualizmu ir Gotfrydo Leibnico (Leibniz, Leibnitz; 1646-1716) monadologija; tomistinė tikrovė gali būti aiškinama viena esybe - Dievu;

 3. med. lytinis nukrypimas: susijaudinimas ir pasitenkinimas stebint kitų ir demonstruojant savo sueitį; grupinis seksas: santykiauja ne mažiau kaip trys partneriai - moteris su dviem vyrais ar dvi moterys su vienu vyru, dažnai dvi poros, kurios keičiasi partneriais.
------------
 

 O kaip „teisinį pliuralizmą“ supranta   socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras ??

Ogi štai taip:

Teisinis pliuralizmas yra tvarkos sąlyga.
Netgi valstybės teisės neatitinkančių teisės sistemų egzistavimas negriauna tvarkos visuomenėje.
 Atvirkščiai - bandymas nuosekliai ir dogmatiškai įgyvendinti valstybės teisės absoliučią viršenybę sutrikdytų tvarką ir nebūtų vertinamas kaip teisingas.

 
Tokiu būdu išeina,   kad pagal socialinių mokslų (teisės krypties) daktarą Valstybinis reketas yra teisinio pliuralizmo apraiška  ir tvarkos sąlyga .....

  

 .

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą