2018 m. lapkričio 5 d., pirmadienis

Generalinė prokuratūra pasielgė taip, kaip ir rašėme


 Straipsnyje  ....kaip diena yra diena, o naktis yra naktis .... , kuriame buvo pateikta nepaneigiama informacija apie Vilniaus apygardos prokuratūros dalyvavimą Valstybiniame rekete,  rašėme, kad   kas irgi tikrai yra kaip diena, yra diena, tai, kad Generalinė prokuratūra tikrai   ignoruos šį mūsų straipsnį ....


Kaip rašėme, taip ir nutiko.

Generalinė prokuratūra mums parašė: 

Laba diena,
Paaiškiname, kad skundams, prašymams, pareiškimams, gaunamiems valstybės institucijose, nustatomi tam tikri formos ir turinio reikalavimai - jie turi būti pasirašyti, aiškiai ir suprantamai išdėstyti, nurodyta prašymo esmė, aplinkybės, padėsiančios nustatyti ir patikrinti prašymo dalyką, bei suformuluotas konkretus reikalavimas.

Taip pat paaiškiname, kad asmenų prašymų, pareiškimų, pranešimų ir skundų (toliau - prašymai) priėmimo ir nagrinėjimo Generalinėje prokuratūroje ir teritorinėse prokuratūrose tvarką nustato Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. I-3 (2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. I-282 redakcija) patvirtintas Asmenų aptarnavimo prokuratūroje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Šio Aprašo 15 punkte nustatyta, kad asmenų prašymai turi būti parašyti įskaitomai, suprantamai išdėstyti ir pasirašyti jį pateikusio asmens ar įgalioto atstovo.

Aprašo 17 punkte nustatyta, kad prašymai pateikti elektroniniu būdu turi būti pasirašyti saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Aprašo 18 punktas nustato, jei elektroniniu būdu gauto prašymo tikrumas nepatvirtintas saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, elektroniniame laiške (ar jo prieduose) esantis dokumentas turi atitikti Aprašo 15 punkte nustatytus reikalavimus. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas, nesant galimybės identifikuoti jį parašiusio asmens, neregistruojamas. ​

Pagarbiai
.
Vilniaus apygardos _Prokuratūra

Vilniaus apygardos prokuratūros

Rinktinės g. 5a, 09233 Vilnius
Tel.
El. paštas vilnius@prokuraturos.lt
www.prokuraturos.lt

Nuo: Antanas Miškinis <antanas1940@gmail.com>
Išsiųsta: 2018 m. lapkričio 5 d. 09:40
Tema: ....kaip diena yra diena, o naktis yra naktis ....,,
--
---------------------------------------
Antanas Miškinis

8 686 65 887 8-5-2764865,

antanas1940@gmail.com .
http://krantai.blogspot.com

----------------------------


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą