2018 m. lapkričio 10 d., šeštadienis

Prezidento rinkimai ir vietinė savivalda ...-                        LTSR Konstitucijos 124 straipsnis skelbė, kad rajonų, miestų, miestų
– rajonų, gyvenviečių, apylinkių valstybinės valdžios organai yra atitinkamos
Liaudies deputatų tarybos. 

Remiantis LTSR Konstitucija vietinės Liaudies deputatų tarybos sprendė vietinės reikšmės klausimus, vadovaudamosi  visų valstybės ir Tarybos teritorijoje gyvenančių piliečių interesais, įgyvendino  aukštesniųjų valstybinių organų sprendimus, dalyvaudavo svarstant respublikinės ir sąjunginės reikšmės klausimus, turėjo galimybę teikti pasiūlymus; savo teritorijoje vadovavo valstybiniam, ūkiniam ir socialiniam- kultūriniam darbui;
 garantuodavo įstatymų laikymąsi, valstybinės ir viešosios tvarkos, piliečių teisių
apsaugą, įgaliojimų ribose; laiduodavo kompleksinį ekonominį ir socialinį
vystymąsi savo teritorijoje; kontroliuodavo, kaip šioje teritorijoje esančios
aukštesnio pavaldumo įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi įstatymų;
koordinuodavo ir kontroliuodavo jų daugelio sričių veiklą.

Tokiu būdu 1980 m. Lietuvos TSR buvo 693 vietinės Liaudies deputatų tarybos.
Iš jų 11 respublikos pavaldumo miestuose,
miestuose- rajonuose 7,
 rajonuose 44,
rajono pavaldumo miestuose 81,
apylinkėse 528,
gyvenvietėse 22.

Taigi  sovietmečiu  LTSR vietinė savivalda buvo,  o  kaip ji veikė kompartijos diktatūros sąlygomis  tai kita kalba.

 O kaip yra dabar ?? 

 Kurgi dingo apylinkių - seniūnijų tarybos ir tuo pačiu vietinė savivalda ?

Taigi vietinės savivaldos nebeliko, jos nebėra.

Nebėra, nes ji valdžiai ne tik kad nereikalinga, bet ir pavojinga.

Nes Lietuva ne bet kokia  respublika, o Lietuvos liaudies respublika.

Tokiu būdu  kitais metais įvyks Lietuvos liaudies respublikos prezidento rinkimai.

Bus išrinktas penktas LLR prezidentas  ( jeigu pridėti  sovietinį marksistinės etikos profesorių, tai šeštas).

O  gal prezidentė bus moteris, tai  kaip jau Maskva  nuspręs, penktoji kolona ir naudingi idiotai pateiks,  o liaudis nubalsuos.
   
 Betgi vienas iš prezidentų -  JAV pilietis,  demokratijos tvirtovės valstybės tarnautojas.

Vienkart vermachto savanoris, CŽV darbuotojas.

Deja jis pasirodė esąs tikras Petro Cvirkos romane „Frank Kruk“ aprašytas į Lietuvą grįžęs  „amerikonas“.

Tarkime, jis neišdrįso    perlaidoti Vanagų rinktinės žuvusių karių, kaip  iš Utenos miesto panaikintų vokiečių kapų buvo perlaidoti vokiečių kariai.

  Tai suprantama.

Kaip ir tai, kad   jis nesiėmė   jokių priemonių atstatyti šalyje vietinę savivaldą, kas beje visiškai atitinka Maskvos tikslus ir interesus.

 Negi jis nežinojo ir nežino  kas yra vietinė savivalda, kokia vietinė savivalda yra JAV, Europos sąjungos šalyse ???

 To negali būti, bet yra, kaip yra ....

 Tokiu būdu tik tie kandidatai į prezidentus rodys, kad  atstovauja valstybės, jos žmonių interesus, kurie pasižadės atstatyti šalyje vietinę savivaldą.


....

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą