2018 m. lapkričio 20 d., antradienis

Seimo pirmininkas susitiko su šilumininkais, o šilumos vartotojų atstovus “pasiuntė į kaimą pas bobutę riešutauti“ ??


  2018-11-16 Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis  susitiko su energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovais (Algirdo Mykolo Brazausko salė, Seimo I rūmai).

Susitikime buvo aptartos šilumos kainų didėjimo problemos. Seimo pirmininkas pažadėjo jas spręsti.

O   keliomis dienomis anksčiau Nacionalinės vartotojų  federacijos energetikos ekspertas, Europos vartotojų konsultacinės grupės Energetikos pogrupės narys     Rimantas Zabarauskas ir Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas  Antanas Miškinis raštu kreipėsi į Seimo pirmininką:Gerb. Seimo pirmininke,

    Mes atstovaujame visuomenines organizacijas – Buitinių vartotojų sąjungą ir Nacionalinę vartotojų federaciją.

   Kreipiamės į Jus dėl daugiabučių namų gyventojams aktualios  ir jau daugiau kaip dešimtmetį ne tik kad neišspręstos, bet net nesprendžiamos problemos, susijusios   su  šilumos tiekėjų neteikiamos  centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo (paruošimas, pristatymas, pardavimas) paslaugos kainų prievartiniu taikymu.

 O tuo tarpu daugiabučiuose namuose gyvena virš 60% mūsų šalies žmonių, todėl minėtos problemos padariniai jaučiami labai plačiai.

  Vien tik Vilniuje yra apie 200 tūkst.  karšto vandens vartotojų daugiabučiuose namuose (namų ūkių), kuriems dėl  neteikiamos paslaugos prievartinio kainų taikymo  kasmet padaroma ~ 3.7 mln. Eur materialinė žala.    

    šilumos vartotojai vadina  Valstybiniu reketu”.

  Ir tai vyksta todėl, kad  Valstybinė  kainų ir energetikos kontrolės komisija  taiko   faktiškai  ir fiziškai negalimas  įvykdyti  kai kurias Šilumos ūkio įstatymo nuostatas, 

Aplinkos ministerija  nevykdo  galiojančio  Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo jai nustatytos pareigos parengti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus,  o Vyriausybės įgaliotas aplinkos ministras pateikia Seimui šio įstatymo pakeitimo  ir papildymo projektą, aiškiai duodamas suprasti, kad jis jam nepritaria ...

  Tikslu, kad negalimos įvykdyti Šilumos ūkio įstatymo nuostatos būtų sutvarkytos, o Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatos neleistų spekuliuoti geriamo vandens nuotoliais daugiabučiuose namuose,   esame pateikę atitinkamus   projektus Seimui, taip pat Aplinkos ministerijai ir Vandens tiekėjų asociacijai. 

    Tačiau jau eilę metų mes negalime ne tik pasiekti defektinių Šilumos ūkio įstatymo nuostatų  pataisymo, bet netgi šios problemos dalykinio aptarimo.
Kreipėmės į:
                          Energetikos ministeriją;
                          Aplinkos ministeriją;
                          Vyriausybės kanceliariją;
                          Seimo narį V. Simulik (jis įregistravo mūsų pateiktas Šilumos ūkio įstatymo  pataisas);
                         Seimo Ekonomikos komitetą;
                          Seimo Energetikos komisijos pirmininką V.Poderį;
                          Seimo kontrolierius (A.Normantą);
                          Vilniaus apygardos prokuratūrą;
                          Prezidentės instituciją;

    Iš minėtų institucijų gavome vien atsirašymus, mūsų prašymų persiuntimus kitoms įstaigoms (dėl kurių neveikimo mes skundžiamės) ir akivaizdų nenorą bei vengimą dėl mums nesuprantamų priežasčių surengti klausimo dalykinį ir konstruktyvų aptarimą, sukviečiant visas suinteresuotas šalis.

   Susidaro vaizdas, kad arba šios problemos sprendimas sąmoningai sabotuojamas  (kurie nors institucijų vadovai gali būti įsivėlę į korupciją), arba klesti visuotinis neišmanymas, o kai žmonės neišmano, tai jie vengia tą parodyti.

   Bet juk tai didelę žalą vartotojams darantis dalykas, dėl labai plataus masto priskirtinas viešojo intereso sričiai.

 O taip pat didelė gėda  teisinei valstybei.

 Buvo skelbti  kritiniai straipsniais  spaudoje, tačiau į tai niekaip nereaguojama.

    Ta proga norėtume gauti paaiškinimus - kaipgi mūsų valstybėje įgyvendinama konstitucinė nuostata “Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms”?  

   Ryšium su tuo prašome priėmimo tikslu pasitarti, kaip galėtume bendromis jėgomis spręsti šią įstrigusią, valstybei gėdą darančią problemą,  nes „Valstybinis reketas“  - mokesti už neteikiamą paslaugą, vykdomas valdžios institucijos niekaip nesiderina su teisinės valstybės sąvoka.
                                                                                  ---------------------

  
 
Deja Seimo pirmininkas vietoje susitikimo su šilumos vartotojų atstovais  ant jų laiško užrašė rezoliuciją „ Persiųsti Seimo Ekonomikos komitetui“ ,,,,,

  Kadangi nebuvo rezoliucijos  bent jau  išnagrinėti ir atsakyti“, tai  reikia suprasti, kad šilumos vartotojų atstovai, kaip sakoma, buvo tiesiog „pasiusti   į kaimą pas bobutę  riešutauti“....... 


 
Todėl komentarai, kaip sakoma, tiesiog neturi prasmės .....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą