2018 m. lapkričio 22 d., ketvirtadienis

Seimo nariai sulaužę LR Konstituciją ją saugos ....

Seimo LSDP frakcija pranešė: Seime sukurta grupė, kad apsaugotų Konstituciją nuo valdančiųjų išpuolių.

   Ryšium su tuo daugiau informacijos įpareigota suteikti    Irmina Frolova-Milašienė, el. p. irmina.milasiene@lrs.lt, mob. 8 600 07099, yra paprašyta atsiųsti elektroniniu būdu LR Konstitucijos, kurią gins ši grupė, tekstą, arba jo internetinę nuorodą.

  Be abejo, LR Konstituciją reikia saugoti, tačiau betgi ją reikia ir gerbti, ir ją vykdyti.

  Tuo tarpu tiek komisijos pirmininkas, tiek jo pavaduotojas 2017 02 14  sulaužė Seimo nario priesaiką „gerbti ir vykdyti jos Konstituciją“ balsuodami už JAV karinių bazių steigimo Lietuvoje sutarties ratifikavimą, nes LR Konstitucija nustato:  137 straipsnis  Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.
                                                                   ----------------------------------------------------------
Seimo LSDP frakcijos pranešimas: Seime sukurta grupė, kad apsaugotų Konstituciją nuo valdančiųjų išpuolių
2018 m. lapkričio 20 d. pranešimas žiniasklaidai
 Seimo posėdyje Algimanto Salamakino pasiūlymas ginti Konstituciją virto realiu sprendimu įkurti Seime Konstitucijos apsaugos grupę, kuri saugotų nuo neapsvarstytų ir nesibaigiančių politikų bandymų keisti pagrindinį šalies dokumentą. Jau 12 kartų per šio Seimo kadenciją  buvo bandoma keisti Lietuvos Respublikos Konstituciją, priimtą 1992 metais, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Įvairių šalių praktika rodo, kad Konstitucija keičiama išimtiniais atvejais, o kai kuriose šalyse nekeičiama šimtus metų.
„Esame priversti imtis priemonių ir saugoti svarbiausią šalies dokumentą. Nes valdžią gavusi dabartinė valdančioji dauguma vieną po kito teikia siūlymus keisti Konstituciją. Neįvertinama, kad Konstitucijos straipsniai neturėtų būti keitinėjami vien tik politinės daugumos noru ir pagrindu, turi būti labai atsakingai įvertinami ir pasveriami argumentai tokiais atvejais, pasitelkiant Konstitucinės teisės ekspertus“,
- sako Seimo Konstitucijos apsaugos grupės pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas.
Laikinoji Konstitucijos grupė sukurta Seimo statuto 42 straipsnio pagrindu.
Grupės pirmininku išrinktas Seimo narys J. Sabatauskas, pirmininko pavaduotoju – Stasys Šedbaras
Daugiau informacijos:
Irmina Frolova-Milašienė
El. p. irmina.milasiene@lrs.lt
Mob. 8 600 07099
   Naujausi pakeitimai - 2018-11-20
   Rūta Mensonaitė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą