2018 m. lapkričio 27 d., antradienis

Valstybinis energijos kainų reguliavimas turi būti atliekamas atsakingai ir kvalifikuotai.


Nauja biokuro įsigijimo tvarka – daugiau skaidrumo ir konkurencijos - skelbia energetikos ministerija.

Tačiau argi jau senai nebuvo aišku, kad nereguliuojami šilumos tiekėjai yra korumpuotų valdžios struktūrų globojami.

Ir kol jie netaps reguliuojamais, kaip savivaldybės šilumos tiekimo įmonės, tol konkurencija šilumos tiekime bus ne konkurencja, o p...................

Vadovaujantis sveiko proto logika, ne už ką kita, o už vartotojų teisių gynimą ir yra taip puolami tai bandantys daryti politikai..


Betgi nors ir valstybinis energijos kainų reguliavimas yra reikalingas, tačiau jis turi būti  atliekamas atsakingai ir kvalifikuotai.

Deja yra, kaip yra - Valstybinė kainų ir energetikos komisija akivaizdžiai ir nepaneigiamai tinkamai neatlieka savo funkcijų.

Tai nepaneigiamai rodo ir įrodo Valstybinis reketas, kuris beje nesudomino Seimo pirmininko, nuo kurio tiesiog slapstosi ministras pirmininkas .............

Na o Seimo Ekonomikos komitetas, vertindamas Kainų komisijos 2017 metų ataskaitą, jai padėkojo už gerą darbą ...

O kadangi jis buvo informuotas apie Valstybinį reketą, tuo pačiu Kainų komisijai buvo padėkota ir už jį, už milijoninę šilumos vartotojams padarytą ir toliau daromą žalą ....
 

                 ------------------------------

Nauja biokuro įsigijimo tvarka – daugiau skaidrumo ir konkurencijos

wood-334549_1920.jpg
Energetikos ministerija teikia Vyriausybei svarstyti Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus, kurie padės užtikrinti, kad šilumos gamybai reikalingas biokuras būtų įsigyjamas skaidriausiu ir konkurencingiausiu būdu.

Pakeitimais siekiama sudaryti sąlygas visiems rinkos dalyviams vienodomis sąlygomis konkuruoti biokuro rinkoje. Energetikos ministerija siūlo įtvirtinti, kad visi šilumos aukciono dalyviai, įsigydami šilumos gamybai reikalingą biokurą, teiktų pirmenybę skaidriai, aiškiai sureguliuotai ir nediskriminaciniais pagrindais veikiančiai prekybos biokuru biržai „Baltpool“.

 Dabar tokia tvarka privaloma tik reguliuojamiems šilumos gamintojams, nors šilumos aukcionuose dalyvauja ir nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai.

Kartu ministerija siūlo palikti galimybę rinkos dalyviams ir toliau sudaryti tiesioginius dvišalius (užbiržinius) sandorius, jeigu juose įsigyjamo biokuro kaina bus pigesnė nei tuo metu esamos „Baltpool“ biržos biokuro kainos vidurkis. 

Tačiau tais atvejais, kai norimo sudaryti dvišalio sandorio biokuro kaina yra brangesnė nei biokuro biržos vidurkis, šilumos aukciono dalyvis privalės teikti pirmenybę biržai.

Taip pat Vyriausybei lygiagrečiai numatoma pateikti siūlymus dėl dvišalių sandorių sudarymo procedūrų sutrumpinimo ir mažų sandorių vertės pakėlimo, kurie padės suaktyvinti konkurenciją ir palengvins pigesnių dvišalių sandorių sudarymą. 

Taip pat siūloma supaprastinti energijos išteklių rinkos dalyvių priežiūrą, kas būtų pasiekta įpareigojus biržos operatorių registruoti sudaromus dvišalius susitarimus.

Tikimasi, kad naujoji tvarka sudarys energijos išteklių rinkos dalyviams vienodas sąlygas konkuruoti bei prisidės prie skaidriau ir konkurencingiau veikiančios biokuro rinkos – aiški ir visiems prieinama biržos kaina dar geriau atspindės realią biokuro rinkos kainą.

Siūlomi pakeitimai atspindi ir atnaujintoje bei šiemet Seimo patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje įtvirtintą šilumos ūkio srities plėtojimo principą – užtikrinti energijos išteklių įsigijimą skaidriausiu ir konkurencingiausiu būdu, užtikrinant mažiausius kaštus galutiniam vartotojui.

................

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą