2018 m. sausio 22 d., pirmadienis

Viešas pasiūlymas LRT- įrodyti, kad ji nebijo teikti Lietuvos visuomenei tikslią, objektyvią ir subalansuotą informaciją.
LRT savo interneto svetainėje skelbia:

Vertindama interesų grupes, pagrindinį dėmesį LRT vadovybė skyrė savo auditorijos poreikiams.

LRT savo viziją formuluoja taip: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija – patikimiausias ir moderniausias Baltijos šalių visuomeninis transliuotojas.
LRT misija apibrėžiama taip: Teikti Lietuvos visuomenei tikslią, objektyvią ir subalansuotą informaciją.


      Iš esmės  visa  LRT Lietuvos auditorija yra prekių ir paslaugų pirkėjai, mūsų „kalbininkų“ ( reikia manyt,  kad  iš sovietmečio laikų paveldėto  vergiško jų instinkto  įsiteikti vyresniajam broliui)  pavadinti „vartotojais“ (angl. user).

  O didelę dalį šių vartotojų (userių) dalį sudaro šilumos vartotojai, gyvenantys daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti šilumos punktai, kuriuose ruošiamas  karštas vanduo.

   Tačiau Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos mokestį, kurį šilumos tiekėjai   taiko, o šilumos vartotojai ( negaudami šios paslaugos, nes  karštas vanduo ruošiamas ne centralizuotai, o pastatuose) jį moka.

   Tokiu būdu,  šilumos tiekėjai iš šios nevykdomos veiklos kraunasi neteisėtus pelnus, kas Vilniuje, nepriklausomo energetikos eksperto R. Zabarausko paskaičiavimu, sudaro ~ 2 milijonus eurų per metus.

Visa tai mes vadiname „Valstybiniu reketu“ .

  Juo labiau kad trys STT vadovai yra taip „užimti“, kad negali skirti tik 15 minučių laiko priimti iš rankų į rankas informaciją, apie  tokią   žalą šilumos vartotojams.
   Savaime suprantama, kad elektroniniu būdu jie apie šį reketą ir jo rezultatus yra jau senai informuoti.

  Dar gražiau – keli Vilniaus apygardos prokurorai savo nutartimis pateisino šį reketą.

  Taigi pavadinimas  Valstybinis reketas“ akivaizdžiai ir nepaneigiamai yra ir tinkamas, ir teisėtas.

    Todėl sumoje, jeigu LRT iš tikro yra patikimiausias ir moderniausias Baltijos šalių visuomeninis transliuotojas, kurio  misija yra teikti Lietuvos visuomenei tikslią, objektyvią ir subalansuotą informaciją, turėtų  susidomėti  šiuo „Valstybiniu reketu“.

  Juo labiau, kad tikrai yra nemažai jo darbuotojų ( gal ir prodiuserių, laidų vedėjų, žurnalistų), kurie moka „Valstybinio reketo“ mokestį.

  Todėl LRT, tikslu pateisinti savo misiją, turėtų reaguoti į šią informaciją.

   Mūsų nuomone geriausia būtų parengti laidą „Specialus tyrimas“ tema „Valstybinis reketas“......    

    Pasirodžius šiai laidai  sukrusti  turėtų ir Generalinė prokuratūra, kaip ji  sukruto „atsižvelgdama į žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie atvejus, kai keli juridiniai asmenys galimai bendrai valdo didesnius nei teisės aktuose nustatyti  500 hektarų žemės ūkio paskirties žemės plotus“,   ir  priėmė  sprendimą inicijuoti tyrimą ginant viešąjį interesą.

  Juo labiau, kad čia ne keli asmenys yra nukentėję, o ~šimtas tūkstančių, tame tarpe ir prokurorai ....

  Juo labiau, kad LRT yra kaltinama savo misijos nevykdymu ....
 .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą