2018 m. sausio 22 d., pirmadienis

Energetikos ir politikos ABC ...Paskelbta 2018-01-22

Komisija pristato žaismingą, patrauklų, įvairaus amžiaus vartotojams skirtą animacinį filmuką apie šilumos energijos paskirstymą daugiabučiuose namuose.

  Tai dar viena Komisijos iniciatyva, skirta gerinti vartotojų žinias energetikos srityje.

  Jeigu Jums įdomu sužinoti kaip pastate suvartota šilumos energija yra apskaitoma, kodėl vanduo nuolat cirkuliuoja vamzdynuose, kaip nustatomas šilumos kiekis butams šildyti, kviečiame pasižiūrėti šį filmuką ir rasti atsakymus į Jums rūpimus klausimus.

   Taip Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pristato filmuką apie šilumos tiekimą daugiabučiams namams.

„.Pastate šiluma naudojama  butams ir laiptinėms šildyti, geriamam vandeniui pašildyti, karšto vandens ir vonios tinkamai temperatūrai palaikyti.

Liaudiškai tariant „gyvatukams“ .

Vanduo nuolat cirkuliuoja vamzdžiuose ir yra pašildomas šilumokaityje.

 Todėl atsukus čiaupą pradeda tekėti iš karto karštas, o ne drungnas vanduo.

  Į pastatą pateiktos šilumos energijos kiekis paskirstomas kiekvienam daugiabučio namo gyventojui pagal vieną iš Valstybinės  kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų  arba suderintų  šilumos  paskirstymo metodų.“


 Tai ištrauka iš garso pranešimo, lydinčio filmuką.

  Viskas iš esmės teisinga, tiktai, kad tikrovėje tai taip nėra.

   Vietoje šilumos, skirtos karštam vandeniui paruošti, sąskaitose už šilumą atsiranda neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokestis, kuris Vilniaus šilumos vartotojams per metus atsiena ~ 2,5 milijono eurų ir tiek pat AB Vilniaus šilumos tinklams atneša pelno iš nevykdomos veiklos ...

O Kainų komisijos pirmininko pavaduotojas laikinai atliekantis Komisijos pirmininko funkcijas   Jonas Makauskas, „ turintis  darbo patirties atliekant ikiteisminius ir kriminalinės žvalgybos tyrimus, susijusius su energetikos įmonių veikla . juodu ant balto, kaip ant plytos ..., į klausimą, kodėl AB Vilniaus šilumos tinklai  sąskaitose už šilumą nėra rekvizito „Šiluma karštam vandeniui ruošti“ atsako:

Pareiškėjui yra tiekiamas karštas vanduo, kas reiškia, kad šiluma karštam vandeniui paruošti, kaip atskiras produktas, Pareiškėjui nėra tiekiama, mokėjimai už šilumą karštam vandeniui paruošti nėra skaičiuojami, todėl Pareiškėjui teikiamose sąskaitose pagrįstai nenurodomas butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti“.

Ir kaip tai  suprasti ?

Ar  kaip  beviltiškos nekompetencijos įrodymą  ...  ar kaip „Valstybinio reketo“ dangstymą?

  O sumoje mes esame sukaupę pakankamai įrodymų, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija mažų, mažiausia yra nusipelniusi neatidėliotino savo „veiklos“ audito.

{Ji yra tikrai, mūsų nuomone,  „nusipelniusi“ spectarnybų dėmesio. Tiktai kad   STT vadovai  kol kas yra taip „labai užsiėmę“, kad negali net 15 minučių atitrūkti ir  priimti informaciją apie „Valstybinį reketą“ ir jo rezultatus, o prokuratūra, kaip sakoma, jau senai nuėjo į pogrindį ..... }

  Tuo tarpu, mūsų nuomone,  viena iš Kainų komisijos, taip sakant „teisinės prostracijos ir impotencijos“,  priežasčių yra tai, kad joje dirba vos keli energetikos specialistai, o toną, kaip sakoma, užduoda „teisinės krypties“ išsilavinimo  specialistai, kuriems  pvz. Civilinis kodeksas yra tas pats, kaip Biblija ivrito raštu ....
  
 Na o prie to pridėjus keturis Komisijos narius – keturias mechanines rankas, Kainų komisija kaip tiktai ir yra ta valdžios institucija, prie kurios, vieno Seimo nario, energetikos korifėjaus, pastangomis žadama prijungti Valstybinę energetikos inspekciją ......................


 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą