2018 m. sausio 29 d., pirmadienis

KET reikalavimai policijai negalioja arba "Žuvis genda nuo galvos".


LNK televizija, penktadienis, sausio 26 diena. 16.30 val., laida Infodiena.

Rodomas policijos reidas Vilniuje.

Žurnalisto balsas:

Sekmadienio naktį Vilniuje vairuotojas taikėsi patikrinti jį stabdžiusių policininkų girtumą.

Vyras buvo visiškai blaivus, bet pasipiktino, kai pareigūnai pasiūlė papūsti į alkotesterį.

Vairuotojas pareiškė, kad jis irgi turi alkotesterį ir papūsti pasiūlė policininkui.

                                                         -----------------

Policininkas, savaime suprantama, įsižeidė ir pagrasino surašysiąs protokolą.

Vairuotojas pareiškė, kad policininkas pirma turi jam pasiūlyti praeiti blaivumo patikrinimo testą.

Policininkas sutiko ir: „Gerai. Rankas į šonus ištieskite. Užsimerkite. Nepastovite ant vienos kojos ….“
Ekrane matosi, kaip policininkas, stovėdamas gatvės važiuojamoje dalyje, toliau siūlo automobilio, valstybinis Nr. JMT 700, vairuotojui, paeiti ištisine stora kraštine kelio linija.

O pro šalį nuvažiuoja autobusas ...............

O žurnalisto balsas ramiu tonu praneša: Matyt supratęs, kad blaivumo testas ne jam, vairuotojas sutiko papūsti į alkotesterį.

  Pagaliau vairuotojas sutinka papūsti į alkotesterį.

Į savo automobilį policininkas nueina gatvės važiuojamąją dalimi ....

Alkotesteris parodo NULIUS ...........

Savaime suprantama, kad policininkas negali viso to vairuotojui atleisti, todėl prašo parodyti vaistinėlę ir t.t., kaip tokiais atvejais yra įprasta ....

Toliau laidoje, kitoje vietoje, matyti, kaip du policininkai neskubėdami vaikštinėja gatvės viduriu.....

Taigi yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad policininkams savo saugumas nerūpi, nerūpi ir vairuotojo saugumas, kada jam pasiūloma eiti ištisine kraštine gatvės linija.

Belieka prisiminti, kaip, berods Radviliškyje, žuvo policininkė, kurią „kelių džentelmenas“ išsiuntė tikrinti pravažiuojančių automobilių į tamsoką gatvę.

O pats liko sėdėti automobilyje skersinėje gatvėje.

Policininkę, stovinčią šalia sustabdyto automobilio, užkabino pravažiuojantis sunkvežimis ir vilko gerą kelio gabalą.

O ką gi rodo ir įrodo kad ir ši nuotrauka, iš kurios matosi, kad ypatingos situacijos, kuri pateisintų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, nėra. ??O įrodo tai, kad Įvairios policijos institucijos nesugeba, ar nenori ( kas žino kas geriau) pateikti informaciją kelis KET reikalavimus pažeidė šie polismenai.

Tokiu būdu sumoje yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad KET reikalavimai policijai negalioja.

Dabar apie alkotesterio naudojimą.

Akivaizdu, kad šiuo atveju policininkas nusižengė TRANSPORTO PRIEMONES VAIRUOJANČIŲ IR KITŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO NUSTATYMO TAISYKLĖMS, kurios nustato:

8. Siekdami nustatyti, ar transporto priemonės vairuotojas, nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo ar administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo yra neapsvaigęs:
8.1. policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar Administracijos pareigūnai pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką įvertina bendrą asmens būklę; įvertinę bendrą asmens būklę ir pagrįstai įtarę, kad asmuo apsvaigęs, toliau atlieka Taisyklių 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytus veiksmus;
--------------------------------------
T.y.,  prieš siūlant papūsti į alkotesterį, pirma turėjo būti atliktas „Blaivumo patikrinimo testas“ pagal sveikatos ministro patvirtintą BENDROS ASMENS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKĄ, kuri nustato:

ASMENS BŪKLĖS VERTINIMAS
 2. Ar asmuo yra neblaivus ir (ar) apsvaigęs, vertinama pagal šiuos požymius:
           2.1. iš burnos sklindantį alkoholio kvapą;
           2.2. neadekvačią elgseną;
           2.3. nerišlią kalbą;
           2.4. nekoordinuotus judesius.
3. Esant 2 punkte nurodytiems požymiams, vertinama bendra asmens būklė (išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip arba to neįmanoma atlikti dėl asmens sveikatos būklės):
        3.1. ar gali eiti tiesia linija – pėda po pėdos;
        3.2. ar stovėdamas gali pirštu pataikyti į nosies galą (atsimerkęs ir užsimerkęs
--------------------------------
   
Tokiu būdu policininkas, siūlydamas ištiesti į šalį rankas, užsimerkti ir pastovėti ant vienos kojos antrą kartą nusižengė – tokio pratimo Metodikoje nėra.

O trečia kartą nusižengė siūlydamas eiti kraštine ištisine gatvės linija, nes taip būtų sukelta akivaizdi grėsmė vairuotojo saugumui.

Ketvirtą kartą nusižengė be reikalo stovėdamas ir eidamas kelio važiuojama dalimi.

Sumoje galima tvirtinti, kad policininkas nusižengė iš viso penkis kartus, nes pasiūlymą jam pačiam papūsti į alkotesterį niekaip neišeina laikyti vairuotojo neadekvačia elgsena.

O ir kas gali paneigti, kad šio policininko elgesys yra neadekvatus statutinio pareigūno elgesiui.

Tokiu būdu sumoje kas išeina ??

Vertinant situaciją sistemiškai ir kompleksiškai išeina, kad yra teisi patarlė – „Žuvis genda nuo galvos“.

Nes yra akivaizdu kad aukšti ponai policijos vadai ir vadukai arba nežiūri televizijos laidų apie policijos darbą, arba žiūri ir nemato to, ką turi pastebėti.

O kad policijos patruliai nemokomi, tinkamai neinstruktuojami, nekontroliuojami - tai jau faktas.

Savaime suprantama, kad premjeras Saulius Skvernelis (buvęs policijos generalinis komisaras) dėl užimtumo neturi laiko žiūrėti laidų apie jo "gimtosios" policijos darbą.

Tačiau tikėkimės, kad jis, gavęs šią informciją, ras laiko su ja susipažinti, ir policijos patrulių darbas pagerės.

Taigi žiūrėkime laidas apie policijos darbą ir padėkime jai laikytis teisės aktų.
----------------------------------------------
P.S. Kelių policijos vadovybė raštu bus paprašyta visa tai sumoje įvertinti ir mus informuoti..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą