2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis

Valstybinis kainų reguliatorius prašomas paviešinti šilumos tiekėjų suminį pelną iš jų nevykdomos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo "veiklos" ....
Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai                                             2018 01 18  Nr. 4


DĖL  PELNŲ IŠ KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS


     „Valstybinė  kainų ir energetikos kontroles komisija, naudodamasi teise gauti iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų  informaciją, privalo užtikrinti gautos informacijos ar duomenų  konfidencia1umą,  jeigu juos pateikęs asmuo to prašo, tačiau ši pareiga neapriboja galimybės Valstybinei kainų ir energetikos kontroles komisijai skelbti ar kitaip naudoti apibendrintą ar  nuasmenintą  informaciją ar duomenis, kai iš pateikiamos informacijos ar duomenų negalima nustatyti konkrečių  asmenų.

  Tokią informaciją mums pateikė Energetikos ministerija, ją informavus, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  atsisakė paviešinti šilumos tiekėjų pelnus iš karšto vandens tiekimo veiklos.

   Todėl, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, prašome informacijos, ar bus mums pateikta visų šilumos tiekėjų gauto pelno iš karšto vandens tiekimo veiklos suma už 2017 metus (išskiriant tuos atvejus, kada centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas vyksta atvira šildymo sistema, arba lauko tinklais - Panevėžio, Visagino šilumos tiekėjai),  tuojau, kada tik tai bus iš šilumos tiekėjų gauta. Ir iki kada tai bus padaryta.


Prezidentas                   Antanas Miškinis

 .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą