2018 m. sausio 14 d., sekmadienis

Ryšis per gastronomą ???


  Štai tokį skelbimą UAB "Pastatų priežiūros tarnyba" pakabino savo skelbimų lentoje daugiabučiame name Vilnius, Taikos  gatvė Nr. 100 ir 102 (bendras šilumos punktas).

Tokiu būdu:
  •  skelbimas pastebėtas sausio 13dieną, o datuojamas sausio 16 diena,
  • ta "prevencija"  turėtų būti atliekama tuo metu, kada namuose tik maži vaikai, grįžę iš mokyklos, ir pensininkai, tame tarpe ligoti ir labai garbingo amžiaus ...................
  • nėra tokių teisės aktų, kurie suteiktų teisę, ar nustatytų pareigą pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų  prižiūrėtojams atlikti kokias tai užkrečiamų ligų "prevencijas".
  • pagaliau nėra Sveikatos ministerijos patvirtintos tos nelemtos legioneliozės terminės dezinfekcijos instrukcijos.
  •  savaime suprantama, kad atsiras, kaip sakoma, labai atsiprašant, "šilumos tiekėjui naudingų idiotų", kurie mažiausia iš dviejų čiaupų po 15 min. be jokios prasmės leis karštą vandenį į kanalizacija.
Kai tuo tarpu tos legionelės yra pavojingos tiktai aerozolio pavidale.

Taigi jos pavojingos tiktai prausiantis duše.

Beje o  kodėl gi "šilumos tiekėjui naudingi idiotai" ????

Todėl, kad  visų pirma, jie moka neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokestį, taip  sumoje Vilniaus šilumos vartotojus apvagiant ant ~ 2 milijonų eurų kas metai.

Todėl, kad iš to betikslio į kanalizaciją nuleisto karšto vandens tokiu būdu jie bus tiktai daugiau apvagiami.

Beje taip apvagiami ir Seimo nariai, teisėjai, policininkai, spectarnybų darbuotojai, prokurorai ....na ir pagaliau  ketvirta, kaip sakoma, valdžia, - ŽURNALISTAI .............

Todėl ir tikrai nelengvas klausimas - kas gi jie tokiu atveju yra??

Šilumos tiekėjams "naudingi idiotai", "Valstybinio reketo" aukos, ar jo dalyviai ......


Kas gi tokiu atveju yra pvz. Seimo narė "visažinė - aiškiaregė " Aušra Maldeikienė, mokanti neteikiamos paslaugos mokestį,  kuri vienoje TV laidoje apkaltino žemdirbius, kad ji, atseit, negali nusipirkti geros dešros, o jie iš biudžeto gauna daugiau nei į jį duoda ...............

 Sumoje iš jos kalbos buvo galima suprasti, kad Lietuvai žemdirbiai nereikalingi .... nes jie, matote, poniai nepagamina gerų dešrų ....


   Betgi sumoje šiuos du daugiabučius administruoja UAB "Justiniškių būstas", ir  reikia suprasti, kad tokios, atsiprašant, "prevencijos", didinančios neteisėtus šilumos tiekėjo pelnus, vyksta su bendrovės  žinia ir kituose jos administruojamuose daugiabučiuose.

 Tokiu būdu, gal kas paneigs, ar patvirtins, kad tarp šios bendrovės ir Vilniaus šilumos tiekėjo, yra, kaip sovietmečiu sakydavo, "ryšis per gastronimą"....

,---------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Įdomu ar Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį minėsime mokėdami "Valstybinio reketo" mokestį, kaip vienintelė tokia Europos ir Azijos valstybė ......   

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą