2017 m. gruodžio 17 d., sekmadienis

Žuvis puva nuo galvos - Žemės ūkio ministras žada užbaigti Žemės reformą su laikinais žemės sklypų planai, be servitutų....Darbą pradėjo  eilinis  naujasis Nacionalinės  žemės tarnybos  vadovas Laimonas Čiakas.

Anot žemės ūkio ministro Broniaus Markausko, pokyčiai Nacionalinėje žemės tarnyboje - būtini, nes daugiau negu pusė skundų, kuriuos gauna ministerija, yra susiję su tarnybos veikla. 

Pagrindiniai neatidėliotini naujojo vadovo laukiantys darbai, kuriuos įvardija ministras, - tai ne tik atstatyti pasitikėjimą institucija, svarbu užbaigti ir nedovanotinai užsitęsusį nuosavybės teisių atkūrimą ,ir ypač sustiprinti korupcijos užkardymui skirtas priemones. 

Ministro  teigimu, žemės reforma kaimo vietovėse turėtų būti baigta kitais metais, o miestuose - iki 2019 metų pabaigos.

 Kad su korupcija bent kiek rimčiau  susitvarkyti tikrai nepavyks, tuo  galima neabejoti.

Nes vadovaujantis sveiko proto logika prie tokio, kaip mūsų šalyje, korupcijos lygio, tiek ministerijoje, tiek tarnyboje turėtų būti įsteigtos  vidaus  saugumo tarnybos.

Tačiau  tai tikrai bus nepadaryta,  nes mūsų valdžia iš esmės su korupcija nekovoja,

{Beje Latvijos Vyriausybės kanceliarijoje yra ir  vidaus saugumo tarnyba ....)

Na o Žemės reformą tai tikrai galima kitais metais užbaigti.


Bet tai būtų reforma su laikinais žemės planais, be servitutų ..... su užprogramuotu nesibaigiančiu darbu teisininkams, matininkams  sklypų savininkų lėšomis....

Beje 2017  07 24    Žemės ūkio ministerija buvo viešai paklausta ar ji turi informaciją, ar žino:

Ø  Kiek sugrąžintų žemės sklypų neturi būtinų servitutų gretimuose žemės sklypuose.

Ø  Kiek yra žemės sklypų, kuriems išduoti laikini žemės planai.

  Nurodėme, kad  praeito  Seimo Kaimo reikalų komitetas, Nacionalinė žemės tarnyba  turėjo informaciją, kiek žemės sklypų neturi būtinų servitutų gretimuose žemės sklypuose,   kad labai daug žemės sklypų  turi  laikinus planus.

Į tai  2017 08 01 gavome  tokią, atsiprašant, informaciją:

kurią pasirašė tūlas viceministras  Artūras Bogdanovas.

    Tokiu būdu viceministras įrodė, kad jo visiškai nedomina tinkama  Žemės reforma, nes 2016 05 18   Seimo kaimo reikalų komitetas, susipažinęs su  su Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės  žemės tarnybos pateikta informacija apie žemės sklypus, kuriems nuosavybės teisių atkūrimo procese pažeidžiant teisės aktų reikalavimus nebuvo suprojektuotas  privažiavimas ar nustatytas kelio servitutas, ir apie tai, kad šiuo metu žemės sklypų su laikinais žemės planais skaisčius sudaro net 60 procentų visų registruotų žemės sklypų,    Žemės ūkio ministerijai pasiūlė šias problemas spręsti ir apie sprendimo įgyvendinimo eigą informuoti Seimo kaimo reikalų komitetą iki 2016 07 01 .

 Todėl viešojo intereso gynimo tikslu Žemės ūkio ministerija   bus vėl  paprašyta informacijos 2017 metų lapkričio 1 dienos stoviui:

Ø  Kiek šalyje išduota  laikinų žemės sklypų  planų.

Ø  Kiek šalyje yra žemės sklypų, kuriems nesuprojektuoti  servitutai gretimuose žemės sklypuose – kurie neturi teisėto privažiavimo – išvažiavimo į (iš) žemės sklypą(o).

  Pažymėtina, kad prieš porą metų mes šios informacijos buvome paprašę  Nacionalinę žemės tarnybą, tačiau jos negavome, o Vyriausioji administracinė ginčų komisija  tai pateisino.
.
   O kada mes Kainų komisiją paprašėme informacijos, kokia yra pridėtinė vertė AB Vilniaus šilumos tinklai šilumos kainoje, pastaroji  atsakė, kad mes prašome ne pridėtinės vertės, o  pridėtinė vertės mokesčio dydžio (PVM) ir jį pateikė.

   O Vyriausioji administracinė ginčų komisija  nusprendė, kad Kainų komisija yra teisi ...............
   Betgi  negali būti, kad Vyriausioji administracinė ginčų komisija  neskiria PVM nuo produkto pridėtinės vertės,  juo labiau, kad per posėdį buvo paaiškinta, kas yra produkto pridėtinė vertė ir kuo ji skiriasi nuo PVM.

    Pažymėtina, kad Kainų komisijos atstovė (tikėtina kad kažkokių tai mokslų kažkokios tai krypties išsilavinimo „specialistė“, kurias  serijomis štampuoja Riomerio Universitetas) produkto pridėtinę vertę pavadino „filosofine kategorija“ ......


    Tokiu būdu sumoje  akivaizdžiais faktais yra pademonstruota, koks iš tikro yra didžiulis  valdžios  korupcijos lygis šalyje, ir kad, kaip sakoma, „žuvis pūva nuo galvos“ ....


 .Komentarų nėra:

Rašyti komentarą