2017 m. gruodžio 28 d., ketvirtadienis

Pagaliau ....., kaip sakoma, ponai prokurorai iš Vilniaus apygardos ...


   Sprendžiant iš pridėto Vilniaus šilumos tiekėjo rašto Vilniaus šilumos vartotojai už gruodį jau gaus sąskaitas už šilumą su tokiais rekvizitais, kaip tai nustato Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.

    Be to sąskaitose už šilumą turės būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio šilumos vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti. 
Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai.

    Sąskaitose už  patiektą centralizuotai paruoštą kompleksinį produktą karštą vandenį irgi  turės  būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis karšto vandens tiekėjas apskaičiavo mokėtinas sumas.
 Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad jis galėtų pasitikrinti, ar jam teisingai apskaičiuoti mokesčiai.

    Jeigu taip turės padaryti Vilniaus šilumos tiekėjas,  tai ko gi laukia visi kiti šalies šilumos tiekėjai ???

Todėl Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija viešai prašoma juos ir paprotinti, ir pagėdinti, vienkart primenant ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ nuostatą:
         34. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, šių taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio veiklą.******************************************************************

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą