2017 m. gruodžio 1 d., penktadienis

Padėti galėtų Seimo narė A. Maldeikienė .....Žemiau pateiktą  informaciją savo interneto svetainėje platina ne kurie  šilumos tiekėjai: 
Aktualūs klausimai:
VKEKK DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI IR KOMISIJOS ATSAKYMAI
(2017-11-17 versija)
Kur kreiptis, jeigu daugiabučių namų savininkų bendrija netinkamai paskirsto šilumą ir taiko kainas bei tarifus, skaičiuojant mokesčius už šilumą ir karštą vandenį?
Bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) veiklą kontroliuoja revizijos komisija (revizorius).
 Jei nustatoma pažeidimų, medžiaga perduodama svarstyti bendrijos narių (įgaliotinių) susirinkimui. 
Ne mažiau kaip 1/5 bendrijos narių teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kad šie ištirtų, ar bendrija, bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) veikė tinkamai.
Dėl netinkamo bendrijos veiklos vykdymo vartotojai taip pat turi teisę kreiptis į teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Ją galima surasti adresu: http://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/silumos-sektorius.aspx


Betgi tai  "gryno vandens" dezinformacija, tai "Valstybinio reketo" atmaina.

Nes nėra tokio įstatymo, kuris šilumos tiekėjui leistų perduoti savo funkciją sudaryti sutartis su daugiabučių namų butų savininkais, paskirstyti jiems šilumą ir pateikti už sunaudotą šilumą sąskaitas.

Betgi ne kas kitas, kaip Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pagal savo nuostatus:

10.16. kontroliuoja, kaip taikomos valstybės reguliuojamos kainos ir tarifaiO Šilumos ūkio įstatymas nustato:

2 straipsnis. Atsiskaitymas su šilumos tiekėju

1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį šilumos vartotojams, kad šie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.

3. Atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą arba, savivaldybės institucijoms nustačius, mokesčio už šilumą pranešimas, kuris išrašomas buitiniams šilumos vartotojams (toliau kartu – sąskaita (mokėjimo pranešimas). Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai.   Kad šilumos tiekėjai platina tokią informaciją yra suprantama, kadangi išvengti savo pareigų vykdymo jiems yra naudinga, kaip jiems naudingas yra ir "Valstybinis reketas" - pelnas iš neteikiamos paslaugos.


Dėl tos pačios priežasties jie taip uoliai neteisėtai vykdo, taip vadinamą,  daugiabučių namų karšto vandens sistemų terminę dezinfekciją, kurios rezultatai geriausiu atveju yra niekiniai,

Na, o kodėl tyli Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovybė, yra visiškai suprantama, nes šioje vietoje ji yra priversta atstovauti neteisėtus asociacijos narių interesus.

[Kaip sakoma, kieno vežime sėdi,


to ir giesmę giedi ... ]


Yra dar tokia Šilumos taryba prie Energetikos ministerijos .....

Yra dar Seimo Ekonomikos komitetas, Energetikos komisija....

Yra dar STT, prokuratūra .....

Viskas yra, kas priklauso būti "teisinėje" valstybėje .....

Kaip sakoma, šioje vietoje, galėtų padėti nebent Seimo narė Aušra Maldeikiennė, asociacijos "Viešasis interesas" vadovė.

Tačiau ji turi rimtesnių darbų, kaip   Seimo narių  stebėjimas  ir auklėjimas .......

 

..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą