2017 m. gruodžio 9 d., šeštadienis

Vairuotojams ir policijai verta apsišviesti ....


LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMAS 
nustato:

6. Policijos pareigūno reikalavimu vairuotojas privalo leistis Vyriausybės nustatyta tvarka patikrinamas, ar nėra neblaivus, apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.


transporto priemonES vairuojančių ir KITŲ ASMENŲ neblaivumo AR APSVAIGIMO nustatymo taisyklės
nustato:

6. Siekdami nustatyti, ar transporto priemonės vairuotojas, nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo ar administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo yra blaivus:
6.1. policijos ar Administracijos pareigūnai pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką įvertina bendrą asmens būklę; įvertinę bendrą asmens būklę ir pagrįstai įtarę, kad asmuo neblaivus, toliau atlieka Taisyklių 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytus veiksmus;


 Tokiu būdu policijos pareigūnai sustabdę vairuotoją, siekdami nustatyti ar jis yra blaivus, turi visų pirma ne kišti jam panosėm alkotesterį, o  pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką įvertinti bendrą asmens būklę.
 Ši Metodika  pateikta Priede 1.

O kaip yra, kaip sakoma, natūroje tai jau visai kitas reikalas.

Mums tuojau kiša alkotesterį, o mes  tuojau pučiame ..............

Arba būna  taip, kaip, pavyzdžiui,  keturi Varėnos policijos pareigūnai tikrina vieną vairuotoją, ar jis nėra apsvaigęs nuo alkoholio.

Beje mūsų "angelų sargų" vadovybė 


 niekaip nesugeba išvardinti, kiek teisės aktų reikalavimų pažeidė šie keturi  "amsiai" sumoje (Priedas 2).

Ypatingai tas, kuris įsisprendęs į klubus rankas trukdo pravažiuojantiems ir kelia grėsmę savo saugumui.
Todėl šia proga siūlome skaitytojams pasitikrinti teisės aktų žinias.

Tą galėtų padaryti ir tie policijos pareigūnai, kurie skaitys šią informacija.

-------------------------------------------------------------------------------------- 
P.S. O  psichologai teigia, kad savigarbos deficitas rodo žmogų turint psichikos sutrikimų problemų .............

*******************************************************************
PRIEDAS  1


                                                                                                   PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m.  lapkričio 20 d. įsakymo Nr. V-1312
redakcija)


BENDROS ASMENS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendros asmens būklės įvertinimo metodika nustato veiksmų, atliekamų siekiant nustatyti, ar asmenys yra blaivūs / neblaivūs, apsvaigę / neapsvaigę, eigą.

II SKYRIUS
ASMENS BŪKLĖS VERTINIMAS

2. Ar asmuo yra neblaivus ir (ar) apsvaigęs, vertinama pagal šiuos požymius:

2.1. iš burnos sklindantį alkoholio kvapą;
2.2. neadekvačią elgseną;
2.3. nerišlią kalbą;
2.4. nekoordinuotus judesius.

3. Esant 2 punkte nurodytiems požymiams, vertinama bendra asmens būklė (išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip arba to neįmanoma atlikti dėl asmens sveikatos būklės):

3.1. ar gali eiti tiesia linija – pėda po pėdos;
3.2. ar stovėdamas gali pirštu pataikyti į nosies galą (atsimerkęs ir užsimerkęs).

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4. Esant pagrįstiems įtarimams, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs, jo patikrinimas tęsiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

*************************************************************
Priedas 2

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą