2017 m. gruodžio 21 d., ketvirtadienis

Tikrai turime kuo pasigirti ....

 Kainų komisija pranešė:

Pasikeitimai sąskaitose už šildymą: ką reiškia su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis?

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. šilumos tiekėjai vartotojams pateikiamose sąskaitose už šildymą įtraukia papildomą eilutę – „Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis".

 Šis pasikeitimas pradėtas taikyti įsigaliojus naujiems Komisijos rekomenduojamiems šilumos paskirstymo metodams, kurie įpareigoja šilumos tiekėjus aiškiau detalizuoti sąskaitose vartotojams pateikiamą informaciją. 

Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis – tai faktiškai vartotojų suvartotam, bet nedeklaruotam karštam vandeniui ruošti suvartota šilumos energija. 

Anksčiau su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis sąskaitose nebuvo nurodomas atskirai: šildymo sezono metu jis buvo priskiriamas apmokėti kartu su šilumos kiekiu šildymui, ne šildymo sezono metu – kartu su šilumos kiekiu karšto vandens temperatūrai palaikyti („gyvatukas"). 

Gyventojams mokėjimas už su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį gali būti pateikiamas tik tuo atveju, 

jei 1) šilumos tiekėjas daugiabutyje yra sutvarkęs apskaitą (visuose butuose, kur yra techninės galimybės, yra įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai), 

arba 2) karštu vandeniu apsirūpinama be karšto vandens tiekėjo, t. y. iš šilumos tiekėjo perkama šiluma karštam vandeniui ruošti, iš geriamojo vandens tiekėjo – geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti. Priešingu atveju šį susidariusį šilumos kiekį šilumos tiekėjas turi padengti iš savo sąnaudų.
-----------------------------------

Nepaskirstytas karšto vandens kiekis Šilumos ūkio įstatymo supratimu atsirado tada,  kada  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nusprendė, kad šilumos tiekėjai yra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjai ir įvedė centralizuotai paruošto karšto vandens kainą.

 Visa tai Kainų komisija padarė, tačiau atitinkamų pakeitimų Šilumos paskirstymo metoduose neatliko.

Taigi nuo tada tuose daugiabučiuose namuose, kur šilumos tiekėjas nesutvarkė karšto vandens apskaitos, šiluma sunaudota su nepaskirstytu karštu vandeniu negalėjo būti paskirstyta šilumos vartotojams, tiek per šilumą šildymui, tiek per šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti .

Betgi  paskirstyta tai  buvo.

O sumoje,  Šilumos ūkio įstatymo ir sveiko proto logikos supratimu, karšto vandens apskaitos sutvarkymą reikia suprasti kaip apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuėmimu įrengimą.

Tokiu būdu jeigu centralizuotai paruošto karšto vandens kaina yra,   o  daugiabučiame  name karšto vandens apskaita nesutvarkyta-  o šilumos vartotojai moka už tą šilumą, už kurią neturėtų mokėti.

 Kas moka septynis metus, kas tris ... kaip kam pasisekė ......
 
Sumoje – DVIGUBAS VALSTYBINIS REKETAS !!!- Šilumos tiekėjams pelnas ir iš neteikiamos paslaugos ir iš su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio.
  Tokiu būdu tikrai turime kuo pasigirti:


  1. Mes vieninteliai Europoje neturime vietinės savivaldos.
  2. Tik pas mus klesti, bujoja „Dvigubas valstybinis reketas“ ....
.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą