2017 m. gruodžio 13 d., trečiadienis

Vilniaus šilumos tiekėjas slepia ir savo valdymo organų atlyginimus, ir pelną, gautą iš "Valstybinio reketo" .....
Akcinių bendrovių įstatymas nustato:

18 straipsnis. Valdymo organai
     1. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas.


Kas yra AB Vilniaus šilumos tinklai valdymo organai,  pateikta jos interneto svetainėje:

 Stebėtojų taryba:

1)     Rita Balčiūnienė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė
2)     Valerij Stankevič  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys
3)     Kasparas Adomaitis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys
4)     Romualda Poševeckaja  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė
5)     Aleksandr Fiodorov  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys
6)     Vincas Jurgutis  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys
7)     Marius Skarupskas  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys

Valdyba:

1)     Virginijus Pauža Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktorius
2)     Edvardas Varoneckas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento direktorius
3)     Gerimantas Bakanas AB „Lietuvos geležinkeliai“ direktoriaus pavaduotojas
4)     Vytautas Švetkauskas UAB „NIF Lietuva“ direktorius

Vadovas     AB Vilniaus šilumos tinklų direktorius MANTAS BUROKAS


Taip pat yra pateikta:
 Darbo užmokestis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) 2016 m.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius (Eur) 2016 m.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) 2016 m. IV ketv.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius (Eur) 2016 m. IV ketv.
Vadovaujantys darbuotojai
 2 609,0
1 976,8
 2 703,4
 2 054,6

Specialistai
 1 203,6
   903,6
 1 257,4
 955,7

Tokiu būdu visų pirma tenka pastebėti, kad nenurodyta, kas yra Stebėtojų tarybos ir Valdybos pirmininkai, ir bent  jau jų elektroninio pašto adresai, kad galima būtų pateikti  pvz. informaciją apie šilumos tiekėjo vykdomą „Valstybinį reketą“.

O svarbiausia tai, kad nevykdoma Energetikos įstatymo nuostata:

  Energetikos įmonės, kurios vykdo licencijuojamą veiklą arba kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, viešai skelbia įmonių valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas.

   Ryšium su tuo:

1)    AB Vilniaus šilumos tinklai   pasiūlyta nedelsiant  įvykdyti šią Energetikos įstatymo nuostatą.

2)    Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisija  paprašyta pagal savo kompetenciją įvertinti  Energetikos įstatymo nevykdymą.


 Vienkart tenka pžymėti,kad dar birželio mėnėsį Vilniaus šilumos tiekėjas buvo paprašytas pateikti už gegužės mėnesi gautus pelnus: iš  šilumos, ir iš nevykdomos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo  ("Valstybinio reketo") veiklų,  o atsakymo kaip nėra, taip ir nėra ....

 Štai taip natūroje ir atrodo naujo Vilniaus šilumos tiekėjo  pažadėtas savo veiklos skaidrumas ....

O jau apie pažadą  sumažinti šilumos kainas 20 procentų, 

 geriau jau ir neprisiminti ....


.

 Komentarų nėra:

Rašyti komentarą