2017 m. balandžio 23 d., sekmadienis

Ši tradicija išliko iki šiol......................


  Kaip pranešė Aplinkos ministerija Vilniaus rajone pasodinta  ąžuolų giraitė "Izraelita".

   Pasak aplinkos ministro K. Navicko, šios giraiės sodinimas yra žingsnis ta linkme, kad  nepamiršdami skaudžios praeities ir pripažinę savo klaidas, turime drauge iš naujo kurti ateitį. 

  Štai čia ir klausimas - kokią gi ateitį iš naujo ruošiasi kurti ponas ministras ??

Jeigu Lietuva dalyvavimą žydų šaudyme laiko nusikaltimu, tai kuo gi Izraelis laiko iš Lietuvos į Izraelį  emigravusių žydų, aktyviai dalyvavusių Lietuvos piliečių genocide, veiksmus ??

  Taigi Izraelis ne tik priglaudė šiuos žudikus,  bet  dargi  jų patirtį panaudojo vykdant palestiniečių genocidą,  atsisakė juos išduoti Lietuvai.

  O kaip gi  suprasti Lietuvos žydų bendruomenę, kuri leido tuometiniam  jos vadovui,  NKVD papulkininkiui,  Lietuvių Tautą vadinti "žydšaudžių tauta" ??

Kaip suprati tai, kad  ir esama žydų bendruomenės vadovybė iš esmės elgiasi taip pat.

 Vienintelis supratimas  -   žydai tuo pačiu de fakto prisiima  atsakomybę už savo tautiečių padarytus žiaurius nusikaltimus.

Civilizuotoje visuomenėje tai iš tikro labai retas atvejis.

O taip yra todėl, kad žydų religija juos laiko Dievo išrinkta tauta, o visus kitus gojais (o pagal Vilniaus Gaono išaiškinimą jie yra gyvuliai žmogaus pavidale ....)

 Na o kaip gi su Sirijos Golanų aukštumos dalies ir Rytų Jeruzalės aneksija ??

Išeina, kad Rusijai aneksuoti Krymo negalima, o   Izraeliui aneksijos leidžiamos ???

Kodėl ?? Argi ne todėl, kad tai yra Dievo išrinktos tautos valstybė ???

O kas gi pradėjo terorą Artimuosiuose Rytuose ??

Argi ne žydai 1946 07 22 –  susprogdinę viešbutį „Karalius Dovydas“.,  kuriame   gyveno Didžiosios Britanijos vyriausybės ir armijos atstovai, kur žuvo  91 žmogus. 

 Argi ne žydai .1948 04 09  Irgun Dair Jasino kaime itin žiauriai  nužudę, skirtingais duomenimis, 100–250 arabų,.
 Liudininkų teigimu dalis žuvusiųjų buvo   sušaudyti belaisviai.
 Likę gyvi belaisviai buvo sunkvežimiais vežiojami po Jeruzalę iš jų tyčiojantis. .
 . Pasklidus gandams apie skerdynes, kurias  intensyviai skleidė  Izraelio informacijos priemonės, prasidėjo masinis palestiniečių bėgimas į aplinkines valstybes.  
Taip buvo atliktas etninis valymas, kurio pasekmė 3 milijonai pabėgėlių.
Etninį Palestinos teritorijos valymą Izraelis atlieka ir dabar, statydamas žydų gyvenvietes okupuotoje teritorijoje.

Tokiu būdu, kas paneigs,   tikrai nieko doro  nesukurs šios giraitės pasodinimas, nes ją   pasodino gojai žydui vadovaujant.

Ji, kas paneigs,  bus  įrodymas ateities kartoms, kad tuometinė  mūsų valdžia  buvo paniekos verti  "šabesgojai" .....

 ----------------------------------------------------------
Šabesgojus (jud.) – gojus, atliekantis žydų darbus ir pavedimus, kurių jie patys negali ar nenori atlikti.
Termino “šabesgojus” kilmė
Terminas kilo iš žodžių “šabas”+”gojus” ir pirmine prasme reiškė senovės judėjų ir izraelitų vergą, šabo (išeiginė žydų diena nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vakaro) metu atlikdavusį visus draudžiamus judėjams atlikti darbus ir veiksmus.
Kai vergų nebegalima buvo turėti, šabesgojai pradėti samdyti. 

Ši tradicija išliko iki šiol.------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos ir Izraelio draugystei įprasminti Vilniaus rajone pasodinta ąžuolų giraitė „Izraelita”Šiandien Vilniaus rajone, netoli Rukainių, Izraelio Valstybės ambasada Lietuvoje, bendradarbiaudama su Aplinkos ministerija, VĮ Vilniaus miškų urėdija ir Vilniaus rajono savivaldybe, kartu su moksleiviais iš visos Lietuvos pasodino ąžuolų giraitę.

 Giraitei suteiktas „Izraelitos“ vardas.

Lietuvos ir Izraelio diplomatinių santykių užmezgimo 25-osios metinės ištisus metus minimos tikros draugystės atmosferoje.

Ta pačia dvasia pasodinta ir ąžuolų giraitė, liudijanti apie tvirtą ir vis stiprėjantį ryšį tarp valstybių.

„Judaizme tūkstantmečius skaičiuojanti medžio sodinimo tradicija gyva iki šių dienų.

Ji simbolizuoja žmogaus ir žemės ryšį, kurių sintezė kuria klestinčią ateitį.

Medis yra žmogaus egzistavimo simbolis, pagrindinė individo ir bendruomenės gyvavimo vertybė.

Šiandien, kartu su mūsų draugais iš visos Lietuvos, sodinome ąžuolus - medžius, lietuvių kultūroje simbolizuojančius jėgą ir gerovę", -

 sakė Izraelio Valstybės ambasadorius Amiras Maimonas (Amir Maimon).

„Izraelita – tai simbolinis vardas, ilgaamžės ir įvairialypės žydų ir lietuvių istorijos atspindys. 

Nepamiršdami skaudžios praeities ir pripažinę savo klaidas, turime drauge iš naujo kurti ateitį. Izraelitos giraitės sodinimas yra būtent toks žingsnis šia linkme. 

Man didelė garbė būti pakviestam šiam simboliniam gestui. 

Ateityje dar laukia nemažai bendrų darbų, įamžinant nužudytų žydų tautybės žmonių vardus, vardus tų, kurie atgulė mūsų miškų gilumoje",

- kalbėjo giraitės sodinimo iniciatyvą palaikantis aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Giraitė pasodinta 0,9 hektaro teritorijoje. Per 500 renginio dalyvių pasodino maždaug 3600 ąžuoliukų. 

Prie iniciatyvos prisijungė vaikai iš Kupiškio, Prienų, Anykščių, Švenčionių, Vilkaviškio, Vilniaus ir Vilniaus rajono savivaldybių.

.

Komunikacijos skyrius

2017-04-21

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą