2017 m. balandžio 10 d., pirmadienis

Prokuroro nutarimas - lopas ant lopo, o ant lopo lopas .....

Vilniaus apygardos prokuratūros  1-ojo  baudžiamojo persekiojimo skyriaus   2017.04.09  Nr. 6
  vyriausiajam prokurorui Rolandui  Imbrasui

Kopija: Policijos departamentui
                            
DĖL  PROKURORO  R. ŠILEIKOS NUTARIMO
   
    2017 03 14 laiške  Nr. 7  Policijos departamentui mes pasiūlėme  labai atsakingai įvertinti Priedas 1, 2 pateiktą informaciją todėl, kad, mūsų nuomone, pareigūnai, kurie gyvena daugiabučiuose namuose ir moka neteikiamos    centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos mokestį,   turėtų nusišalinti   nuo ikiteisminio tyrimo dėl legioneliozės sukeltų mirčių Vilniaus mieste.

   O  2017 03 14 laiške Nr.3   Vilniaus apygardos prokuratūrai,  išsakėme nuomonę, kad  ne tik prokurorai, kurie gyvena daugiabučiuose namuose ir moka neteikiamos    centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos mokestį, bet ir   visa Vilniaus apygardos prokuratūra turėtų nusišalinti nuo vadovavimo ikiteisminiam tyrimui dėl legioneliozės sukeltų mirčių Vilniaus mieste.

  Tiek  laiške Policijos departamentui, tiek laiške Vilniaus apygardos prokuratūrai mes  savo nuomonę pagrindėme akivaizdžiais ir nepaneigiamais faktais, kad tie pareigūnai kurie gyvena daugiabučiuose namuose, kur įrengti šilumos punktai, moka nesuteiktos paslaugos mokestį.

   Mums visai nederėtų prokuratūrai aiškinti kas yra reketas, tačiau   argi   situacija, kada valdžios institucija nustato neteikiamos paslaugos kainas, priverčia  verslo subjektus   jas taikyti, už bandymus aiškinti, kad tai neteisėta,  juos baudžia,  yra neverta ,,Valstybinio reketo“ vardo ??

  Mes  sutiksime, jeigu prokuratūra tam suras kitą pavadinimą, betgi argi tai ne nusikaltimas ??

 Ir ką gi turi daryti prokuratūra, kada jai suteikiama pakankama informacija, įrodanti  vykstant nusikaltimui,  kada įrodoma, kad kai kurie  prokuratūros darbuotojai yra:

Ø Arba nusikaltimo aukos,
Ø Arba jo kokie tai dalyviai.

  Tuo tarpu,   mūsų turima informacija, prokuratūros darbuotojus labai  sudomino „Valstybinis reketas“, ir jie susirado  pakankamai informacijos apie tai, nes mūsų informacija yra vieša.

 Todėl ir retoriniai   klausimai:

Ø  Kaip tokiu atveju vertintinas prokuratūros ir prokurorų, mokančių „Valstybinio reketo“ mokestį,  tylėjimas ??

Ø  Kaip  vertintini  Vilniaus apygardos neatsakymas į mūsų laišką Nr. 3 ir prokuroro R. Šileikos nutartis  ??
  
     Tokiu būdu  mes visiškai neprašėme nušalinti prokurorą, juo labiau prokuratūrą, nuo ikiteisminio tyrimo, mes tik siūlėme prokuratūrai nusišalinti nuo ikiteisminio tyrimo ir pateikėme tokį pasiūlymą pagrindžiančius įrodymus.

   Mes pateikėme įrodymus, kad vyksta  nusikaltimas, kuris vienokiu ar kitokiu būdu liečia  kai kuriuos prokuratūros darbuotojus, o kadangi mūsų informacija apie neteikiamą paslaugą yra vieša, tai ją iš esmės žino visa prokuratūra.

ŽINO, bet TYLI....

Ir štai ką savo nutartyje (Priedas 1) rašo prokuroras R. Šileika:Akivaizdi netiesa – jokių  prašymų  nušalinti nebuvo, buvo tiktai geranoriški pasiūlymai nusišalinti nuo ikiteisminio tyrimo.

Toliau prokuroras rašo:


Vėl akivaizdi  netiesa:

Pirma- nebuvo jokių „nušalinimo“ prašymų..

Antra siūlymo nusišalinti nuo ikiteisminio tyrimo motyvas yra ne aplamai gyvenimas daugiabučiuose namuose, o mokėjimas neteikiamos paslaugos mokesčio, kurį moka tie pareigūnai, kurie gyvena daugiabučiuose namuose, kur įrengti šilumos punktai.

Taigi, kaip sakoma, lopas ant lopo, o ant lopo lopas ..... prokuroro 2017 03 23  nutarimas palikti  nenagrinėtais   nebuvusius  prašymus ...

    Be to itin svarbu  yra tai, kad prokuroras neapklausė laiškų autoriaus, todėl ir retorinis klausimas, o gal pats prokuroras moka neteikiamos paslaugos mokestį ???/

   Tokiu būdu, sumoje  prokuroro nutarimas   akivaizdžiai iš esmės yra visiškai  teisiškai niekinis  ir todėl yra  naikintinas, kad jis nedarytų gėdos prokuratūrai.

 Sumoje tiek prokuratūrai, tiek Policijos departamentui siūloma atsakingai, iš esmės nedelsiant  išnagrinėti abiejuose laiškuose pateiktą informaciją, būtinai apklausti Buitinių vartotojų sąjungos prezidentą Antaną Algimantą Miškinį,  tikslu kad jis pateiktų papildomus  įrodymus, kad  vyksta tas „Valstybinis reketas“.

  Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas apklausos metu yra pasiruošęs taip pat   pateikti  žurnalistinio tyrimo metu sukauptą informaciją apie masinę psichozę „Užmušk legionelę“, apie atliktų „termošokų“  niekinius rezultatus apsisaugojimui nuo legioneliozės, bei kitą  ikiteisminiam tyrimui esminę informaciją.

   Pažymėtina, kad jeigu ikiteisminio tyrimo metu ši informacija bus neįvertinta, pats ikiteisminis tyrimas gali tapti teisiškai niekiniu, kaip ir prokuroro R. Šileikos nutarimas.

   Vienkart  prašome atkreipti dėmesį, kad  Vilniaus savivaldybė atsisakė  mums pateikti Ekstremalių situacijų komisijos dokumentų kopijas motyvu, kad ant jų nėra užrašyta, kad jie yra vieši ....


                          Prezidentas                   Antanas Miškinis

------------------------------------------------------------------------------------.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą