2017 m. balandžio 3 d., pirmadienis

Kaipgi prokuroras gali vadovauti ikiteisminiam tyrimui, kur jis yra arba nusikaltimo dalyvis, arba auka ...


  Policijos  departamentui  ir Vilniaus apygardos prokuratūrai 2017. 03. 14  buvo nusiųsti raštai   DĖL     IKITEISMINIO   TYRIMO,  pradėto ryšium su mirtimis nuo legioneliozės.

  Abiems adresatams nusiuntėme informaciją, akivaizdžiai ir nepaneigiamai įrodančią,  kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatinėja  neteikiamos  ir negalimos teikti paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainas, kurias tuo metu taikė Vilniaus šilumos tiekėjas UAB ,,Vilniaus energija“, o daugiabučių namų gyventojai, tame tarpe   policijos ir prokuratūros darbuotojai, gyvenantys daugiabučiuose namuose, jas mokėjo.

T. y. šie pareigūnai tuo pačiu pripažino, kad UAB ,,Vilniaus energija“ yra   centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjas .....

  O ką gi turi daryti policijos ir prokuratūros pačioje tyrimo pradžioje ??

   Nustatyti, kas gi yra karšto vandens daugiabučiams namams tiekėjas, kas gi nepalaiko reikiamos karšto vandens temperatūros.

   Pagal karšto vandens pirkimo – pardavimo sutartis tai turi atlikti UAB ,,Vilniaus energija“, kaip karšto vandens tiekėjas.

    Betgi  UAB ,,Vilniaus energija“  nėra ir niekaip negali būti centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėju.

    Karštą vandenį daugiabučiuose namuose ruošia jų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

   Na ir kokioje gi situacijoje atsidurtų ( o gal jau ir atsidūrė)  tie pareigūnai, kurie konkliudentiniais veiksmais pripažino UAB ,,Vilniaus energija“  esant centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėju ??

   Mūsų nuomone, Vilniaus apygardos    prokuratūros   Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras  Ramūnas Šileika turėjo tai labai gerai suprasti.

   Nors, o kas gi žino, gal ir jis pats yra taip vadinamo „Valstybinio reketo“ ar tai auka, ar tai dalyvis,  žinoma, jei  tiktai jis  gyvena  daugiabučiame name ir moka neteikiamos paslaugos mokestį.

  • Auka, jeigu jis nežino už ką moka.

  • Nusikaltimo dalyvis, jei žino, kad moka neteikiamos paslaugos mokestį ir nesiima priemonių šiam nusikaltimui pašalinti.

   Lygiai tas pats  liečia ir  visus  policijos ir prokuratūros  pareigūnus, kurie gyvena daugiabučiuose  namuose, nes jie visi moka šį „Valstybinio reketo“ mokestį.


   Betgi prokuroras  Ramūnas Šileika priima štai tokią nutartį:

Pareiškėjo Antano  Miškinio  prašymai  paliktini  nenagrinėtais.

        Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 57 str. 1 d. nurodyta, kad nušalinimą gali pareikšti įtariamasis, kaltinamasis, nuteistasis, išteisintasis, gynėjas, prokuroras, taip pat nukentėjusysis, privatus kaltintojas, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas arba jų atstovai.

T.y. procesinės ikiteisminio tyrimo atlikimą reglamentuojančios normos pateikia išsamų sąrašą asmenų, kurie gali ikiteisminiame tyrime reikšti nušalinimus.

Tačiau šiame ikiteisminiame tyrime pareiškėjas nėra pripažintas vienu iš paminėtų proceso dalyviu, todėl neturi teises pareikšti nušalinimo.

Atkreiptinas dėmesys ir tai, kad siūlomas nušalinimo pagrindas - pareigūno gyvenimas  daugiabučiame name.

Tačiau dauguma Vilniaus gyventojų gyvena daugiabučiuose namuose.

Todėl teigtina, kad toks nušalinimo pagrindas yra pernelyg platus ir pritaikytinas didžiajai daliai pareigūnų.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjo prašymai paliktini nenagrinėtais.
-------------

  Betgi mes ir neprašėme nušalinti  tų pareigūnų, kurie gyvena daugiabučiuose namuose,  nuo ikiteisminio  tyrimo.

  Mes tiktai pateikėme faktus, kad visi pareigūnai, kurie gyvena daugiabučiuose namuose, moka nesuteiktos paslaugos mokestį ir pareiškėme savo nuomonę, kad  todėl jie turėtų nusišalinti nuo ikiteisminio tyrimo, nes jie moka nesutektos paslaugos mokestį ir tyli ....

  Tą patį, mūsų nuomone, turėtų padaryti visa Vilniaus apygardos prokuratūra, kuri keturis kartus, nagrinėdama mūsų skundus dėl neteikiamos paslaugos, juos atmetė.........  tuo pačiu pripažindama UAB ,,Vilniaus energija“   yra  centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjas....

  Taigi jau bus  penktas kartas,  kada  Vilniaus apygardos prokuratūra  ignoruoja informaciją apie vykdomą nusikaltimą –  neteikiamos paslaugos mokesčio  nustatymą ir jo ėmimą.

   Ir dar, gal kas paneigs, jos prokuroras  priima tokią begėdiškai nekvalifikuotą nutartį ....

Ir kaip visa tai suprasti, kaipgi    prokuroras gali vadovauti ikiteisminiam tyrimui, kur jis yra arba nusikaltimo dalyvis, arba auka ...

Tokiu būdu tenka šeštą kartą kreiptis į Vilniaus apygardos prokuratūrą, į prokuroro R. Šileikos viršininką Rolandą Imbrasą  skyriaus Vyriausiąjį prokurorą.

   Mūsų turima informacija,  Vilniaus apygardos prokuratūros naujas vadovas visą informaciją apie neteikiamą paslaugą ir  ją „gaunančius“  prokuratūros darbuotojus turi ....

 Kodėl gi jis tyli ....?

O gal jis tyli todėl, kad  nežino kaip pasielgti,  nes ir pats  gyvena daugiabučiame name.

Tokiu atveju jis ir pats yra .... „ Valstybino reketo“ dalyvis, nes jo auka, turėdamas mūsų pateiktą informaciją,  nebegali būti ....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą