2017 m. balandžio 9 d., sekmadienis

.........savas vaikas vis tiek yra savas vaikas, nors ir palaidūnas ...
  59 sparnuotos raketos „Tomahaukas“, pakilusios iš JAV karo laivų Viduržiemio jūroje, pataikė į Sirijos valdžios karinį aerodromą Holmse.


 Kokius nuostolius iš tikro patyrė Sirijos prezidento armija, galima tiktai spėlioti, o jos atstovas teigia, kad aerodromui padaryti minimalūs nuostoliai: sugriauta radiolokacijos stotis, valgykla, susprogdinti nurašymui skirti lėktuvai ...

Aerodromas po paros  atseit jau veikia, lėktuvai kyla ir leidžiasi ....

Rusija apie savo technikos ir gyvos jėgos nuostolius nepranešė.

Kad Rusija visomis įmanomomis techninėmis priemonėmis stebėjo ir tebestebi JAV karo laivus Viduržemio jūroje, abejonių nekyla.

Lygiai taip pat netenka abejoti, kad Rusija tikrai pasirūpino Sirijos aerodromų apsauga,

Akivaizdu, kad čia situacija, kurią prancūzai vadina „ieškok moters“ .....

Todėl sugrįžkime atgal kelis dešimtmečius, ir prisiminkime kai kuriuos įvykius.

1938 metais Lenkija, pasinaudojusi pasienio incidentu, kurį pati ir išprovokavo, pateikė Lietuvai ultimatumą: arba taikos sutartis, arba karas ...

Kas beliko Lietuvai, kurią paliko vienintelis jos konflikte su Lenkija palaikytojas Sovietų sąjunga ...

Dar neprasidėjus antram pasauliniam karui sovietai pareikalavo įvesti į Lietuvą papildomus karinius dalinius.

Pretekstas buvo atseit raudonarmiečių pagrobimas, kurio iš esmės nebuvo.

Antras pasaulinis karas prasidėjo po to, kada atseit lenkai užėmė vokiečių Gleivitco radijo stotį ir padarė per radiją antivokišką pranešimą.

JAV pradėjo Šiaurės Vietnamo bombardavimą, kada atseit šios šalies kateriai bandė užpulti jos karo laivus.

Kad to nebuvo, po keliasdešimt metų pripažino pati JAV...

Rusija užpuolė Ičkeriją –Čečėniją, kurios nepriklausomybę buvo pripažinusi.

Pretekstas –čečėnų susprogdinti gyvenamieji namai ....


JAV sugriovė Irako valstybę pretekstu, kad ji laiko cheminį ginklą, ko po to taip ir nesurado.

(Turbūt vienintelė Vakarų valstybė, kuriai nereikalingi pretekstai, yra nacistinė valstybė Izraelis.)

Dabar sugrįžime prie Sirijos įvykių, kurie įvyko  gretimoje Izraeliui valstybėje.

Mat tuo metu, kada JAV sparnuotos raketos krito į Holmso aerodromą, Izraelio lėktuvai sėkmingai bombardavo Sirijoje besirandančią karinę palestiniečių  šiitų organizaciją „Chesbollą“

 Jeigu  po ankstesnio bombardavimo  sklido žinios, kad Izraelis prarado vieną lėktuvą, tai šiuo atveju tikėtina, kad nė vieno, nes labai jau panašu, kad Sirijos radiolokacinė sistema buvo atjungta ...Vadovaujantis sveiko proto logika, situacija su chemine ataka Sirijoje yra  analogiška Rusijos spectarnybų surengtų  gyvenamųjų namų sprogdinimui  prieš karą su Ičkerija- Čečėnija.

Sirijos prezidentas tikrai nėra  dar toks beprotis, kad šauktųsi akivaizdžią nelaimę ant savo biednos  galvos, kaip sakoma.

Na o JAV įsitraukimas į Sirijos konfliktą Izraeliui  yra tikrai naudingas.

Šia proga verta pasidomėti,  kokie gi iš esmės yra Izraelio ir JAV, Izraelio ir Rusijos santykiai.

 Štai Izraelio premjeras, kada panorėjęs vyksta į JAV ir moko Senatą, kaip tas  turi elgtis...

Lygiai taip pat jis vyksta į Rusiją, kur apie kažką tai judu abudu su V. Putinu  tariasi ...

Akivaizdu, kad jokia kita valstybė tokių privilegijų neturi.

Kodėl gi taip yra ??

O yra taip, kaip yra ....

Visų pirma, tai vargu ar Izraelio valstybė būtų susikūrusi jeigu ne Sovietų sąjungos pagalba.

Nes sionistai su Sovietų valdžia  savo laiku sudarė sandorį, kad žydai šnipinės sąjungininkus, o Sovietai po karo padės sukurti Izraelio valstybę.

Tiktai žydų šnipų dėka Sovietai taip greitai sugebėjo pasigaminti atominę bombą, o mainais už tai sionistai  gavo visokeriopą (finansinę, ginkluotės, emigrantų pervežimo) paramą, kuriant savo valstybę.

Tokiu būdu Izraelio, taip sakant, gimdytoja yra Sovietų sąjunga, o Rusija yra šių pareigų perėmėja.

Betgi Izraelis po kelių metų paliko savo „gimdytoją“ ir buvo JAV „įvaikintas“ ....

Už tai  Sovietų sąjunga ant jo labai supyko, ir rėmė prieš jį kovojančius arabus.

Betgi laikas Rusijai daro savo,  savas vaikas vis tiek yra savas vaikas, nors ir palaidūnas ...

Na o JAV nėra kur dėtis, „tėvystės pareigą“ reikia vykdyti, juo labiau prezidentui Trampui, kurio žentas yra sionistas, o duktė žydė pagal tikėjimą ....

Štai čia  sumoje ir   slypi  ta „moteris“, štai tokia kryptimi ir rutuliosis toliau įvykiai Sirijoje, jeigu ...


Jeigu Vakarų valstybės pagaliau  nesusiprotės, kas yra iš   iš islamo pasaulio ant  jų  biednų galvų krentančių nelaimių katalizatorius ......................

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą