2017 m. balandžio 5 d., trečiadienis

Kas paneigs, kad sveikatos apsaugos ministras, kaip sakoma, „varo utėlę geležinkelio bėgiais į Dvinską ..

Baigia nutilti masinės psichozės „Užmušk legionelę“ atgarsiai.

  Kiek be reikalo sunaudota šiluminės energijos ir vandens, kiek sprogo šilumokaičių, kiek užlieta butų ...o rezultatas iš esmės tai NULIS, nes dušų sistemos taip ir liko nedizenfekuotos.

  Betgi vienkart išaiškėjo ir daug kas, o visų pirma tai Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos, bei Vilniaus savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos impotencija, prostracija, nekompetencija.

  Mes pateikėme sveikatos apsaugos ministrui įrodymus, kad yra kaip yra ...., ir sumoje paprašėme    atsakingiems ministerijos darbuotojams    įvertinti  kas    mūsų jam yra pateikta,   ir  juos įpareigoti, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais,   mums pateikti  sekančią informaciją:

Ø  Kaip ir kokiu būdu užtikrinti, kad toliausiai nuo vandens šildytuvo nutolusiuose čiaupuose temperatūra siektų 66 oC, ir kaip, kokiu būdu, ją  išlaikyti ne trumpiau kaip vieną valandą.

Ø  Koks teisės  aktas, konkreti jo nuostata,   Visuomenės sveikatos centro Vilniaus skyriui  suteikė  teisę  sukurpti ir platinti   instrukciją Priedas2.  Pateikti jo internetinę nuorodą, ar elektroninę kopiją

Ø  Koks teisės aktas   nustato   legioneliozės dezinfekcijos būdus ir  tvarką, kas turi teisę  ir pareigą ją atlikti. Pateikti jo internetinę nuorodą, ar elektroninę kopiją.

Ø  Kiek žmonių Vilniuje mirė šiais metais nuo legioneliozės ( konkrečios datos, žmonių skaičius).

Ø  Koks teisės aktas, konkreti jo nuostata suteikė  teisę  šiuo konkrečiu atveju Vilniuje   skelbti ekstremalią situaciją. Pateikti jo internetinę nuorodą, ar elektroninę kopiją.

Ø  Koks teisės aktas  Visuomenės sveikatos centrui  suteikė teisę  siūlyti  visame Vilniuje vykdyti terminę legioneliozės dezinfekciją, Pateikti jo internetinę nuorodą, ar elektroninę kopiją.

Ø  Koks teisės aktas  Visuomenės sveikatos centrui  suteikė  teisę  siūlyti   nustatyti tokią ar kitokią į  pastatus tiekiamo termofikato temperatūrą, Pateikti jo internetinę nuorodą, ar elektroninę kopiją.

Ø  Ar į pastatus tiekiamo termofikato temperatūrinis grafikas užtikrino karšto vandens sistemų pastatuose  terminės dezinfekcijos atlikimą, ar ne.

Ø  Kas padengs šilumos vartotojams terminės dezinfekcijos metu patirtus nuostolius.

Ø  Kas atsakys už tai, kad pasaulyje Vilnius buvo paskelbtas užkrėstu miestu ir atbaidė turistus.


 Deja ministro veiksmus galima vaizdžiai   apibūdinti kaunietišku posakiu. kaip utėlės varymą Dvinskan  geležinkelio bėgiais ......  

Nesulaukus atsakymo teko kreiptis į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją greitosios  pagalbos...
  

   O Vilniaus savivaldybę paprašėme pateikti „Daugiabučių namų, esančių adresu Tuskulėnų g. 5, Ladygos g. 3  ir Architektų g. 79, Vilniuje, bendrosios nuosavybės administratorių ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų veiksmų ištyrimo komisijos“ išvadų  elektroninę kopiją.

   Deja Šilumos ir vandens ūkio skyriaus vedėjas K. K. pasirašė atsakymą, kuriame rašo, kad Komisijos išvados nebus pateiktos, nes įsakyme  Komisijai „nėra nurodyta, kad Komisijos išvados turi būti paskelbtos viešai“


Betgi įsakyme nėra nurodyta, kad jos turi  būti slaptos ar panašiai .....

Mūsų turima informacija, taip atsakyti nurodė konservatorių valdoma  Ekstremalių situacijų vadovybė, matyt suvokusi, kaip sakoma, ką ji prisidirbo ....
Beje   konservatoriai  jau spėjo prisidirbti perėmę Vilniaus šilumos ūkį  .....

Tai rodo mūsų pranešimas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Ø  Vakar balandžio 3 dieną, AB „Vilniaus šilumos tinklai“  atsisakė sudaryti Šilumos pirkimo  –pardavimo  ir Karšto vandens  pirkimo  –pardavimo sutartis.    Konkrečiai 3- as klientų aptarnavimo centras.   Motyvas  - kompiuteryje visi šilumos tiekėjo rekvizitai nepakeisti.

Ø   Iš UAB ,,Vilniaus energija“  interneto svetainės į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ interneto svetainę neperkeltas šilumos sąskaitų archyvas.

Ø  Daugelis šilumos vartotojų su šilumos tiekėju atsiskaitė šilumos tiekėjui nuo vartotojų pateiktų banko sąskaitų patiems nuskaitant mokesčius už šilumą. O apie tai, kas bus dabar informacijos nėra.

Ø  Neaišku   kas gi yra AB „Vilniaus šilumos tinklai“ generalinis direktorius.  AB „Vilniaus šilumos tinklai“ interneto svetainėje tokios informacijos nėra. T.y. vadovo nėra, o licencija yra.

Ø  Kalbant su dispečerine, pastarosios darbuotojai pasiguodė, kad UAB ,,Vilniaus energija“  išsivežė visą techniką .....

Ø  Interneto svetainėje nenurodyti KAC vadovų, atsakingų už sutarčių sudarymą telefonai.

Ø  Informacijos telefonas iš esmės tyčiojasi iš vartotojų – skamba muzika, „pinigai teka“ , o kiek tai truks taip ir neaišku ...., o sulaukus, kada operatorius atsilieps, nieko konkretaus į rimtesnį klausimą atsakyti jis  nesugeba...

Taigi yra, kaip ir yra ...  o kas bus toliau ???

O gi nieko naujo nebus, bus taip, kaip ir su mūsų valstybe ...

    Tiktai  kažkaip tai keista, kad, išvarius prancūzų investitorių, liaudis nesurengė  bent minimalios sudėties padėkos demonstracijos   su  padidintomis ypatingai nusipelniusių kovotojų su „rubikonais“ nuotraukomis:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą