2016 m. liepos 14 d., ketvirtadienis

Geras klausimas – KODĖL ??Jeigu tikėti LR korespondentu Arūnu Karaliūnu nesenai dalis kauniečių pašto dėžutėse rado pranešimus, kuriuose raginama pareikšti savo valią dėl karšto vandens tiekėjo pasirinkimo.

 Tai daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius AB  „Dainavos būstas" išplatino AB „Kauno energija“ parengtą balsavimo biuletenį, kurį už pildžius prašoma jam grąžinti.

Jame daugiabučių namų gyventojai raginami pasirinkti vieną iš dviejų galimų apsirūpinimo karštu vandeniu būdų.

 Pirmasis - šaltas vanduo perkamas iš bendrovės AB „Kauno vandenys" o jo pašildymas (šiluma)  iš įmonės „Kauno energija".

Antrasis  - karštas vanduo  perkamas  tiesiai iš AB  „Kauno energija".

A. Karaliūnas rašo, kad AB „Dainavos būstas“ vadovo teigimu kauniečiai balsuoja labai vangiai. 
   
 Pasak jo, klausimai biuletenyje ir papildomos sąlygos pateiktos vadovaujantis teisės aktais.

Betgi Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas vienareikšmiškai ir imperatyviai nustato, kad geriamas vanduo karšto vandens ruošimui daugiabučiuose namuose perkamas jo įvade.

Betgi ponas AB „Dainavos būstas“ vadovas privalo žinoti, kad jo bendrovės administruojamuose daugiabučiuose namuose karštas vanduo ruošiamas tenai įrengtuose šilumos punktuose.

Tarkime gyventojai pasirinks karšto vandens tiekėju šilumos tiekėją.

Tada, vadovaujantis sveiko proto logika, klausimas - kokiu gi būdu jis tieks centralizuotai paruoštą karštą vandenį  ir kam tada šilumos punktas ......

Taigi, kas paneigs, kad AB „Dainavos bustas“ vadovas, vykdo šilumos tiekėjo nurodymą aklai, nesivadovaudamas nei teisės aktais, nei sveiko proto logika.

Geras klausimas – KODĖL ??

Paprasčiausias atsakymas būtų – ko gero yra asmeniškai suinteresuotas.

    Sumoje tikimės, kad UAB „Mano būstas“, kuris save laiko    pastatų administravimo rinkos lyderiu Lietuvoje, atitinkamai įvertins savo padalinio Kaune AB „Dainavos būstas“ vadovo tokią, atsiprašant,  iniciatyvą.

 Na o A. Karaliūno straipsnyje paminėtam  AB „Kauno energija“  atstovui Udriui Staselkai geranoriškai siūlome praplėsti savo žinias teisės aktų  srityje toliau už Šilumos ūkio įstatymo ribų.

O ir Šilumos ūkio įstatymo nuostatas taikyti vadovaujantis sveiko proto logika ir faktine esama situacija.

--------------------------------------------------------------------------------------------
P.s. 
Rusų posakis niekaip nesusietas su straipsnio turiniu:

Вот говорят, что хуже дурака — только дурак с инициативой…
Но ещё страшнее дурак с возможностями её реализации….

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą