2016 m. liepos 2 d., šeštadienis

Argi tai ne propaganda ....???Ir kuo gi  ji rėmėsi ??

Ogi tuo, kad birželio 29 d. Palangoje lankėsi Lietuvoje veikiančio NATO pajėgų integravimo vieneto (angl. – NFIU) delegacija, vadovaujama vieneto vado pulkininko Jakobo Søgårdo Larseno (Jakob Søgård Larsen).

Delegacija susipažino su kurorto vadovybe, apžiūrėjo infrastruktūrą ir susitiko su visuomene Gintaro muziejuje.

 Gintaro muziejuje susirinkusiems palangiškiams ir miesto svečiams buvo pristatyti NATO pajėgų tikslai ir uždaviniai reaguojant į besikeičiančią saugumo situaciją Europoje, NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje įkūrimo prielaidos, vykdomos funkcijos ir užduotys.

 Palangos miesto gyventojai domėjosi, per kiek laiko NATO pajėgos pasiektų Lietuvą realios grėsmės atveju, ar Lietuva pajėgi savarankiškai atsilaikyti 48 valandas, ar NATO priklausančios šalys, grėsmės atveju, vieningai skubėtų į pagalbą sąjungininkėms?

Taip pat kėlė ir kitus su šalies saugumu susijusius klausimus.

 NATO atstovai patikino, kad grėsmės akivaizdoje Lietuva sulauks NATO partnerių pagalbos.

NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje vadas plk. J. S. Larsenas pabrėžė, jog šalies gynyba ženkliai priklauso ir nuo civilių pasirengimo padėti kariškiams, nes be visuomenės paramos ir supratimo nė vienos valstybės kariuomenė nėra pakankamai stipri ir pajėgi.

 NATO Pajėgų Integravimo Vieneto Lietuvoje delegaciją sudarė karininkai ir seržantai iš 10 NATO valstybių: Belgijos, Čekijos, Danijos, Italijos, Junginės karalystės, Kanados, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos ir Slovakijos.

Delegacija taip pat lankėsi Palangos oro uoste ir Reabilitacijos ligoninėje.

 Betgi NATO    sutarties 4-as straipsnis numato sąjungininkų konsultacijas, kai bent vienas iš jų mano, kad kyla grėsmė jo teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei arba saugumui.

Atitinkamai pagal   sutarties 5-ą straipsnį NATO priklausančios valstybės yra įsipareigojusios ginti viena kitą.

Tai reiškia, kad ginkluotas vienos ar kelių NATO valstybių Europoje arba Šiaurės Amerikoje užpuolimas bus laikomas jų visų užpuolimu.

Betgi ši organizacija gali imtis priemonių tik tokiu atveju, jei tam pritaria visos valstybės – narės.

O NATO nare yra ir Kipro okupantė Turkija, valstybė vykdanti kurdų genocidą.

Kad Turkija Rusijos agresijos atveju  prieš, tarkime, Pabaltijo valstybes pritartų karui su ja, gali patikėti tik visiškas naivuolis.

O Rusijos agresija prieš Ukrainą akivaizdžiai ir nepaneigiamai  parodė, ko verti yra didžiųjų valstybių įsipareigojimai. 

Taigi tikėti, kad rafinuotos Rusijos agresijos, tarkime, prieš Pabaltijo valstybes atveju  Vokietija, Italija, ar Prancūzija vienašališkai pradėtų karą su Rusija yra virš, kaip sakoma, naivumo.

 Tokiu būdu sumoje KAM pareiškimą, kas paneigs, reiktų vertinti kaip propagandą.


O šios grupės vojažą į šalies pajūrį -  kaip turistinę kelionę ..... labai jau primenančią sovietinius laikus ......

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą