2016 m. gegužės 20 d., penktadienis

„Mūsų visų kantrybę ir pinigus siurbia korupcija“ – Liberalų sąjūdžio manifestas ....Situacija iš ties sudėtinga“ taip komentavo D. Grybauskaitė Specialiųjų tyrimų tarnybos veiksmus Liberalų sąjūdžio vado E. Masiulio atžvilgiu.

Ji pareiškė, kad tikisi, kad po šio įvykio šalies politinė sistema apsivalys ir sustiprės, nes visoms politinėms jėgoms tai yra rimtas perspėjimas ir labai gera brandumo pamoka.

Ji teigiamai įvertino teisėsaugos pastangas „nuosekliai ir nešališkai skaidrinti  Lietuvos politinę sistemą“.

Na o tai, kad jos iniciatyva verslas nebegali oficialiai remti politinių partijų, ji pavadino  verkšlenimu ir apgailestavimu, ir noru pateisinti korupciją.

Jos nuomone kuo mažiau politikoje pinigų, tuo geriau visiems, visai politinei sistemai ir gręžiotis atgal nebeįmanoma.

Ji pareiškė, kad politikų pareiga užtikrinti skaidrų valstybės vystymąsi.

 „Kartu tai galimybė   žmonėms – atsakingai atsirinkti, už ką balsuoti“, – kalbėjo prezidentė.

Tokiu būdu, vadovaujantis sveiko proto logika,  prezidentė iš esmės pripažino, kad tai jos iniciatyva padaryta gera  pamoka politinėms partijoms žinoti savo vietą.

      Na o rinkėjams  tuo pačiu patarė balsuoti už jai ištikimai tarnaujančius konservatorius,   ir  už.......Valstiečių ir žaliųjų partiją, žinoma jeigu „teisėsauga veikdama nuosekliai ir nešališkai“  jos pirmininko nesukompromituos, padėdama tašką žiniasklaidos priemonėse vykdomai jo diskreditavimo ir šmeižto kompanijai.

 Vertinant politinę situaciją šalyje sistemiškai ir kompleksiškai yra akivaizdu, kad mūsų parlamentinė respublika intensyviai migruoja  panašios  į Rusijos valdymo sistemą   link.

Tiktai esminis skirtumas yra tas, kad  Rusija migruoja itališko fašizmo, kada iškeliama tautos ir jos vado reikšmė, link.


O Lietuva migruoja į „stiprios  rankos“ valdomą pseudoparlamentinę kosmopolitinę respubliką.


O tai, kad į Seimą išrinktos partijos tam iš esmės nesipriešina, rodo  jų korupcinę esmę ir prigimtį.

Jos gerai žino, kad bet kuriuo momentu gali būti diskredituotos tiek jų  vadų lygyje, tiek  kaip partijos iš esmės.

Spectarnybos yra juk ne Seimo, o prezidentės galioje ir valioje.

Iš esmės taip jau yra, kad Seimo nariai, su labai retomis išimtimis veikia ne kaip politikai -piliečiai , o kaip žemo lygio, socialiai neatsakingi   verslininkai.

O jų partijos yra tarsi neskaidriai veikiančios akcinės bendrovės.

 Kaip tokią situaciją pakeisti ??

Prezidentė yra teisi, sakydama, kad esama situacija žmonėms suteikia galimybę   atsakingai atsirinkti, už ką balsuoti.

Esmė tik tame, kad norint tą padaryti reikia sugebėti vertinti partijas nuo pat jų įsikūrimo pradžios, vertinti jas visų pirma ne savo interesų, o valstybės interesų tenkinimo prasme.

O suvokti, kad tai, kas gerai valstybei, gerai ir jos žmonėms, kad valstybė tai ir jos žmonės, ne visiems prieinama.

Ir kuo gi pasižymėjo visa seka liberalų partijų ??

Ogi tuo, kad valstybės interesus laikė paskutinėje vietoje.

 Atviriausia tai 2008 metais  paviešino Liberalų sąjūdis:

  „Manifestas!

Lietuvoje nėra partijos ar judėjimo, kuris gintų tikrąsias liberalias vertybes. Mes esame pasirengę ginti ir propaguoti tas nuostatas, kurios neriboja asmens laisvės ir maksimaliai sumažina valdžios galias.

Liberalų sąjūdžio „5 UŽ“ programa:
1. Esame už valstybę, kurioje gėjai ir lesbietės gali laisvai tuoktis.
2. Esame už valstybę, kurioje prostitucija legalizuota.
3. Esame už valstybę, kurioje pats pilietis pasirenka, ar jis nori vartoti lengvuosius narkotikus ar ne.
4. Esame už valstybę, kurioje ne valstybė, o patys piliečiai remia ir finansuoja bažnyčią.
5. Esame už valstybę, kurioje sveikatos apsaugos ir švietimo funkcijos perduotos privačiam verslui.

10 pagrindinių Liberalų sąjūdžio nuostatų:
1. Individas turi tik tiek pareigų ir įsipareigojimų visuomenei, kiek pats jų sąmoningai ir atsakingai sutinka prisiimti.
2. Valstybė turi tik tiek galių ir teisių prieš individą, kiek šis sutinka jų valstybei perduoti.
3. Valstybės simbolių – himno ar vėliavos – naudojimas negali būti reguliuojamas įstatymais. Laisvoje šalyje vėliavos turi būti keliamos ir himnas giedamas laisvai, be baimės ir be sankcijų.
4. Valstybė turi būti atvira visų tautybių, rasių ir tikėjimų žmonėms.
5. Valstybė neturi teisės nustatyti šeimos modelio, piliečiai yra laisvi kurti šeimas su pasirinktais partneriais, nepriklausomai nuo jų lyties, tautybės ar tikėjimo.
6. Valstybė neturi teisės versti tarnauti armijoje. Armija turi būti sudaryta iš savanorių ir profesionalų.
7. Bažnyčia yra ir turi būti atskirta nuo Valstybės. Bažnyčios veiklai negali būti skiriamos valstybės lėšos.
8. Privati nuosavybė yra valstybės pagrindas, privati nuosavybė neliečiama ir neginčijama.
9. Valstybė turi atsisakyti sveikatos apsaugos ir švietimo funkcijų, perduodama jas privačiai nuosavybei.
10. Žodžio laisvė yra neribojama, individai turi teisę viešai reikšti savo nuomonė, pavieniui ar grupėse.
                                                         -------------------------

Laikui bėgant liberalai savo nuostatas pradėjo maskuoti.

Liberalų sąjūdžio  Manifestas šiuo metu:

Kurkime piliečių Respubliką!
Lietuvos politinė sistema toliau ritasi į dugną.
Mūsų visų kantrybę ir pinigus siurbia korupcija, siauri grupiniai interesai, valdžios skandalai, melas, arogancija ir žmonių mulkinimas.
Populistai dirbtinai kursto žmonių viltis ir veda šalį į pragaištį.
Senosios nomenklatūros tradicijas ciniškai ištobulino „abonentai“ ir kombinatoriai.
Kam dabar Lietuvoje rūpi įstatymų paisymas ir teisingumas? Kam rūpi Lietuva, kuri kasryt keliasi ir eina į darbą?
Mūsų visuomenė reikalauja moralios ir atviros politikos.
Tik atsakinga ir sąžininga valdžia atnaujins ir modernizuos valstybės valdymą, išlaisvins verslo veikimą ir pagerins kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę.
Visiems Lietuvos piliečiams siūlome kurti naują – trečiąją respubliką.
Ant pirmosios tarpukario ir atkurtosios antrosios respublikų pamatų pastatykime šiuolaikišką valstybę, artimą ir brangią kiekvienam jos piliečiui. 
Šis esminis žingsnis yra būtinas ir įvykdomas.
 Toks yra mūsų siūlymas Lietuvai – Piliečių respublikos projektas.
Savo veikloje sieksime trijų pagrindinių tikslų: teisingos Lietuvos, išsilavinusios Lietuvos ir pasiturinčios Lietuvos.
Mums aukščiausia vertybė yra orus žmogus – jam turi tarnauti visa valstybės sistema.
Asmens orumą ir gerovę užtikrins aukštas gyvenimo lygis, taip pat kūrybos bei pilietinių iniciatyvų laisvė.
Mūsų vizija – aktyvi pilietinė ir socialiai atsakinga visuomenė, kur privati iniciatyva ir valstybės institucijos bendradarbiauja, užtikrindamos spartų ūkio augimą ir nuoseklų gyvenimo lygio kilimą kiekvienam, įgalinant piliečius pačius tvarkyti savo reikalus, kuriant stiprią savivaldą ir tolygiai plėtojant regionus.
Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje bendrijoje turi remtis principingu nacionalinių interesų gynimu. Mes turime būti orūs Europoje ir pasaulyje, išlaikydami savo pasaulėžiūrą ir kultūrinį savitumą.
Mūsų prioritetas – investicijos į laisvą ir kūrybingą žmogų, sudarant kuo palankiausias sąlygas įgyti išsilavinimą, kad ateityje gebėtume konkuruoti, būti pilietiškai aktyvūs ir dvasiškai turtingi.
 Mes regime trečiąją respubliką, kurioje piliečiai įtakos jiems atsakingą ir skaidrią valdžią, kur vaikas bus išmokytas, ligonis pagydytas, VAGIS PAGAUTAS.
Principingumas, sąžiningumas ir reiklumas sau – tai pagrindinės mūsų veikimo gairės.
Lietuvos pilieti!
Jei tau artimos liberalios vertybės, jei tu nori aktyviai dalyvauti permainose – kviečiame Tave kartu kurti partiją, tapti savo respublikos kūrėju!
Sutelkę jėgas, mes įveiksime praeitį ir atversime kelią į ateitį!
--------


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą