2016 m. gegužės 18 d., trečiadienis

Garantijos lygios nuliui ...Trispalvę išniekino JAV kariai ? – klausia žiniasklaida.

Kiek galima spręsti iš viešos informacijos, tai Kaune padarė JAV kareiviai.

Betgi tuo stebėtis netenka, ankščiau užsieniečiai šlapinosi ant Prezidentūros pastato kampų  sostinėje Vilniuje, dabar  niekina Lietuvos valstybę “laikinojoje sostinėje“ – konservatorių irštvoje ......

Kas per publika yra JAV  kariuomenė, jau  pademonstravo jos elgesys Vietnamo  karo metu.

Ne geriau ji elgėsi  sugriaudama Irako valstybę, Afganistano okupacijos metu.

Visų šių agresijų metu jos požiūris į vietos gyventojus buvo atvirai paniekinantis.

Lygiai taip pat jie elgiasi ir Lietuvoje.

Ir iš jų nėra ko kito tikėtis, nes tai yra samdiniai apmokyti žudyti, ir kas paneigs, kad ir jaučiantys malonumą tai darant.


  Vadovaujantis sveiko proto logika   reiktų žinoti ir vertinti, kad ši samdinių armija po antro pasaulinio karo   nė karto nekariavo prieš lygiavertį priešą, koks būtų Rusijos armija.

  Ko verta samdinių armijaб rodo Serberianicos tragedija, kur JTO kariuomenė net nebandė pasipriešinti serbams, kurie atėjo į  JTO sukurtą „saugumo zoną“  ir joje be jokių kliūčių nužudė ~6.000 musulmonų vyrų ir jaunuolių.


  
Vadovaujantis sveiko proto logika reiktų suvokti, kad JAV garantijos Pabaltijo saugumo užtikrinimui yra lygiai tokios pat kaip ir Ukrainos sienų neliečiamumui.

Tai yra lygios NULIUI.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą