2016 m. gegužės 31 d., antradienis

Kaip ir dera liaudies respublikos valdžiai .....


   Turniškėse - rusų vaiduoklis“ -   dar 2007 m. liepos 23 d.  rašė :“Kauno diena“:
 Rusijos ambasada neskuba atsisakyti neaišku kam naudojamų patalpų netoli Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus rezidencijos prestižiniame Vilniaus Turniškių rajone.  


Namas  stovi visiškai šalia Prezidentui, buvusiems valstybės vadovams ir premjerams skirtų rezidencijų, prižiūrimų Vadovybės apsaugos departamento.

Susitarimas dėl namo Turniškėse nuomos Rusijos ambasados reikmėms su Lietuvos Vyriausybės atstovais buvo pasirašytas dar 1994 m. birželį. 
---------------------------------------------
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

P O T V A R K I S
DĖL PATALPŲ SKYRIMO RUSIJOS FEDERACIJOS AMBASADAI LIETUVOJE

1994 m. gegužės 23 d. Nr. 287p
Vilnius

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Komunalinių paslaugų įmonė turi leisti Rusijos Federacijos ambasadai laikinai naudotis pastatu Vilniuje, Turniškių g. 31, taip pat dviejų kambarių butu Vilniuje, Turniškių g. 15-1.
2. Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Komunalinių paslaugų įmonei, pasikonsultavus su Užsienio reikalų ministerija, sudaryti su Rusijos Federacijos ambasada sutartį dėl teikiamų komunalinių paslaugų ir eksploatavimo išlaidų.
3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 30 d. potvarkį Nr. 74p „Dėl pastato išnuomojimo Rusijos Federacijos ambasadai“.


MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS
______________


    Po to Vyriausybė priėmė protokolinį nutarimą "Pavesti Užsienio reikalų ministerijai pasiūlyti Rusijos ambasadai jai reikalingo pastato nuomą kitoje vietoje". 
Bet ir dabar ši problema, kaip matome, vis dar  neišspręsta ......

Užsienio reikalų ministras žada ją šiemet išspręsti.

 Kadangi jis kartas nuo karto, kaip sakoma, atsikrenkštęs "spjauna Kremliaus pusėm ar ant jo", tai neabejotinai šis  ministras žino, ką sako .....Savaime suprantama, kad, vadovaujantis sveiko proto logika,  šalia prezidentų ir premjero rezidencijų užsienio valstybių pastatų neturėtų rastis.


Betgi 2008 metais kartu su Rusijos ambasados pastatais Turniškėse radosi ir Vakarų valstybių pastatai.

O kaip yra dabar ???

Tikriausiai kaip ir ankščiau ...

Ir ką tai rodo, kaip tai apibūdina mūsų valdžią ??
----------------------------------------------------------- 

159. Turniškės – mūsų valdžios rezervatas.

   2008 03 14 
www.krantai.lt
Turniškės – Vilniaus miesto dalis, esanti į šiaurės rytus nuo miesto centro, kairiajame Neries krante. 

Čia yra daug prabangių namų, kurių didelė dalis priklauso valdininkams -http://lt.wikipedia.org/wiki/Turni%C5%A1k%C4%97s

Retas Lietuvos gyventojas nėra girdėjęs Turniškių vardo.

Turniškių kraštovaizdžio draustinis, Turniškių kaimas, Turniškių upelis, Turniškių rėva Neries upėje.

Lenkmečiu dargi Turniškių HE buvo pradėta statyti.

Sovietmečiu Turniškės išgarsėjo tuo, kad čia gyveno aukšti tarybiniai politiniai veikėjai – tai buvo jų rezervatas.

Šiuo metu „Turniškės“ yra mūsų valdžios rezervatas Turniškių gatvėje, ant aukšto, vaizdingo kairiojo Neries upės kranto.

 Iš Valakampių gatvės pasukus į dešinę tiesi Turniškių gatvė atsiremia į tvorą, už kurios jis ir prasideda.Vos įvažiavus, kairėje gatvės pusėje pasitinka klasikinis dabartinio Vilniaus „vaizdelis“.

Kitoje pusėje tolumoje matyti kranas

Turniškėse verda statybos.

     Toliau panašu į tai, kad patenkame į užsienio valstybių teritoriją
,
kur  LR įstatymai  negalioja........


Toliau važiuojant tiesiai gatvę užveria tvora, už kurios musų manymu ir prasideda šis rezervatas.

Kadangi nei apsaugos, nei užrašų nesimato, laukiame kol pasirodys kas nors gyvas.

Iš aptvaro išeinančių dviejų vyrų paklausėme, kuriame pastate gyvena V. Adamkus.
  Vyrai atsakė nežinantys.
Vėliau priėjęs vyriškis maloniai paaiškino:

Čia gyveno nušalintas prezidentas R. Paksas.


Čia gyvena Prezidentas V. Adamkus.

Tuo ekskursija po Turniškes ir baigėsi.

Mūsų nuomone vaizdingiausias vietas – į Neries upės pusę - yra užėmę užsieniečiai.

Gražus vaizdas atsiveria ir iš buvusios R. Pakso rezidencijos.


Kiti namai, kaip namai, - privalumai - tyla ir tyras oras, miškas gi grožiu nepasižymi.
2008-03-14

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą