2016 m. balandžio 21 d., ketvirtadienis

Vilnius – nuo mažesnės blogybės, prie didesnės .......

Kovo 14 dieną Vilniaus savivaldybės Komunikacijos skyrius, susidedantis iš 7 personų,   pranešė:Šiltos naujienos vilniečiams: nuo rytdienos pratęsiamas šildymo sezonas      
Atsižvelgusi į gautus gyventojų prašymus ir įvertinusi orų prognozes, kurios žada, kad temperatūra gali ir vėl nukristi žemiau nulio, Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė nuo balandžio 15 dienos pratęsti šildymo sezoną.

Šildymas nuo rytojaus įjungiamas ne tik mokyklose, darželiuose ir sveikatos priežiūros įstaigose, bet ir gyvenamuosiuose namuose, jei tam neprieštaraus dauguma to namo gyventojų, o administraciniuose pastatuose – pagal poreikį.

Savivaldybė primena, kad šildytis nebenorintys daugiabučių gyventojai, surinkę 50 proc. ir vieną papildomą balsą, šildymo savo namuose gali nejungti: apie savo sprendimą gyventojai turi pranešti šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.Vėliau, savivaldybei sulaukus aibę  gyventojų skundų,  mero padėjėjas žiniasklaidai  Aleksandras Zubriakovas „patikslino“, kad kai kurios daugiabučių namų bendrijos nevykdo  savivaldybės administracijos direktoriaus nutarimo pratęsti šildymo sezoną.
Apeliuodamas į Šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnį jis pareiškė, kad „šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti“.

T. y. reikia suprasti, kad šis mero R. Šimašiaus patarėjas mano, kad nešildymo sezono metu šilumnešis į pastatus netiekiamas ...
...
Tuo pačiu reikia suprasti, kad karšto vandens ruošiamas ne pastatų šilumos punktuose, o centralizuotai, ir į pastatus pristatomas karšto vandens tiekimo lauko tinklais ......taip,  kaip sovietmečio laikais .....

Pasikalbėti su šiuo savivaldybės mero šeštu patarėju  nepavyko, nes vos išgirdęs apie ką bus klausima, trenkė, kaip sakoma, telefono ragelį .....

Vadovaujantis sveiko proto logika ir minimaliomis tesės aktų  žiniomis, tokią  savivaldybės klerkų paskleistą informaciją vertinti kitaip  kaip „bredą“, dezinformaciją,  antivalstybinį veiksmą, niekaip neišeina, nes žmonės yra suklaidinti,  aklai vykdant savivaldybės įsakymus yra sukeltas jų didelis nepasitenkinimas.

Nes visų pirma Šilumos ūkio įstatymas nustato sąvoką:

27. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą.

Taigi šildymo sezonas privalomas tiktai nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymui !!!!!!

Antra- Civilinis kodeksas nustato:

 Abonentas, kai jis yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, GALI NAUDOTI TIEK ENERGIJOS, KIEK JAM REIKIA.

Trečia daugiabučiuose namuose yra įrengti automatizuoti šilumos punktai, kuriuose turi būti įvestas lauko temperatūros dydis, kurį pasiekus pastatas  pradedamas šildyti, ir kurį viršijus –pastatas nustoja būti šildomas.

Ketvirta – Vilniaus mieste šiltas termofikatas tiekiamas visiems pastatams ištisus metus, vasarą jis naudojamas  karšto vandens ruošimui pastatų šilumos punktuose.

Tokiu būdu sumoje, atitinkami sureguliavus šilumos punktus daugiabučių namų gyventojams nereikia nieko daryti.

Jų valia yra daugumos balsais nustatyti pradinę pastatų šildymo temperatūrą ir ją įvesti į šilumos punktus.

O  savivaldybė turėtų žinoti savo kompetencijas ir jas tinkamai taikyti, nesikišti ten, kur, kaip sakoma, nieko neišmano ...

Kodėl   taip nėra ??

 Todėl, kad Vilnių valdo liaudies išrinktieji    su meru liberastu priešakyje.

O pastariesiems tiek teisės aktai, tiek žmonių interesai tiek ir terūpi, ką ir rodo ir savivaldybės pranešimai, ir toks buvusio energetikos viceministro administracijos direktoriaus  pavaduotojo  Arvydo Darulio pasirašytas įsakymas:


1. N u s t a t a u, kad, Vilniaus mieste 2015–2016 metų šildymo sezonas pratęsiamas nuo 2016 m. balandžio 15 d.:
1.1. įjungiant šildymą bendrojo ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
1.2. gyvenamuosiuose namuose, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui;
1.3. administraciniuose pastatuose pagal poreikį;

 Sumoje  tenka pastebėti, kad tokios nekompetencijos savivaldybėje  A. Zuoko valdymo laikais tikai nebuvo.

Įvyko evoliucija, kaip sakoma, nuo mažesnės blogybės prie didesnės .....Todėl labai tikėtina, kad po kurio tai laiko paplis posakis –„Kadaise kauną valdė ubagų karalius, o Vilnių -  „šimašius“.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą