2016 m. balandžio 6 d., trečiadienis

Nacionalinė žemės tarnyba Žemės reformos eigos nevaldo ...


Nacionalinė žemės tarnybos vadovybė,  žiniasklaidos "dėka",  savo elgesiu  pastaruoju laiku atkreipė visuomenės dėmesį į šią valdžios instituciją.

Betgi visuomenę žymiai daugiau turėtų dominti, kaip gi vyksta Žemės reforma.

Štai  interneto svetainė Lietuvosmiskai.lt naujienos 2016-03-15 džiūgavo, kad  Žemės reforma artėja prie pabaigos.

 Užklausta NŽT informavo, kad informacija paremta statistiniais duomenimis.


Tuo tarpu mūsų turima nepaneigiama faktine informacija  Žemės reforma vykdoma akivaizdžiai netinkamai,  o žemės savininkai nesuvokia kokios problemos ateityje jų laukia.


 Todėl, tikslu įvertinti žemės reformos realų stovį, kovo 18 dieną, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, NŽT buvo paprašyta  pateikti  sekančią informaciją pagal rajonus:

Ø  Žemės sklypų, kurių savininkams išduoti laikini žemės sklypo planai, skaičių.

Ø  Žemės sklypų, kurie suformuoti atliekant preliminarinius matavimus, skaičių.

Ø  Žemės sklypų, kurie, kaip viešpataujantis daiktas,  neturi būtinų   kelio servitutų kituose žemės sklypuose, skaičių.


  
 Deja NŽT tyli ....

Ir informacijos nepateikia, ir neprašo terminą pratęsti, jeigu šios informacijos neturi.

Betgi jeigu NŽT šios informacijos neturi (kas labai ir labai tikėtina), tai ji Žemės reformos eigos ir nevaldo.

Vertinant Žemės reformos kokybės svarbą Seimo Kaimo reikalų komitetas turėtų susidomėti šia problema, ir pareikalauti atlikti NŽT veiklos, vykdant  Žemės reformą,  auditą.


.
*********************************************************************************  

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija, kuri dalyvauja formuojant ir įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse. 
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą