2016 m. balandžio 26 d., antradienis

O kas bus, kas bus ...pamatysim tada ..... tarptautinę darbo žmonių dieną ....
Vilniaus atliekų vežėjas UAB Ecoservice  tarptautinės darbo žmonių šventės proga pasveikino Vilniaus miesto komunalinių atliekų turėtojus - daugiabučių namų gyventojus.

Prieš išvežant atliekų konteinerius Ecoservice juos nuo gegužės 1-os tikrins ir jeigu juose ras netinkamas atliekas:
  1. įvairius plastikus,
  2. užterštą ir netinkamą naudoti popierių,
  3. metalo atliekas,
  4. organinio stiklo atliekas,
  5. medžio apdirbimo atliekas, 
  6. baldų gamybos atliekas,
  7. biodegraduojančias atliekas. 
  8. ir kt.
tai "konteineris nebus ištuštinamas" ......

Ir tai dar ne viskas -"netinkamas atliekas daugiabučių namų gyventojai privalės išimti iš konteinerių patys ir sutvarkyti jas pagal galiojančius teisės aktus".

Taigi kas dėl "netinkamų atliekų", tai tikrai jų  konteineriuose netrūks.

Tiktai klausimas - o  kur   dėti tas "biodegraduojančias atliekas (Priedas 2)", nes joms skirtų konteinerių tai nėra, kaip ir šunelių kakalams ...., konservų dėžutėms ir pan.

Be to į daugiabučiams namams skirtus konteinerius atliekas meta visi, kam tai yra patogu.

Taigi yra, kaip yra - egzistuojanti atliekų tvarkymo sistema  yra vienas iš nepaneigiamų valdžios moralinės degradacijos įrodymų.

   Nes, savaime suprantama,  valdžiai, pradedant prezidente,  atliekos  terūpi,  tik kaip eilinės  proga pamulkinti liaudį pagal Užkalnį,  dalyvaujant akcijoje "Visus metus teršiam, vieną dieną valom .."-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Priedas 1


Priedas 2 

Biodegraduojamos atliekosSpausdinti
Biologiškai skaidžios (biodegraduojančios) atliekos - tai bet kokios organinės atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu (dalyvaujant deguoniui) ar anaerobiniu (bedeguoniu) būdu. 

Buitinių-komunalinių atliekų sraute jas sudaro sodo atliekos, užterštas ar netinkamai perdirbtas popierius ir kartonas, skystos ir kietos maisto produktų atliekos. 

Kaip atskiras bioskaidžių atliekų srautas išskiriamos žaliosios atliekos - tai biologiškai skaidžios sodų, parkų, kapinių ir kitų apželdintų teritorijų bei žemės ūkio naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekos: medžių ir krūmų genėjimo atliekos, nupjauta žolė, augalų liekanos, pjuvenos, drožlės, lapai ir kt.

 Žaliosios atliekos privalo būti atskirtos iš bendro komunalinių atliekų srauto ir tvarkomos atskirai.

Jei organinės biologiškai skaidžios atliekos neišskiriamos iš bendro atliekų srauto ir neutilizuojamos, tai patekusios į sąvartyną jos:

• užima daug vietos, didina sąvartyno tūrį;
• kelia gaisrų pavojų, nes lengvai degios (ypač sausrų metu);
• biodegraduoja, išsiskiriant biodujoms (globalinis šiltnamio efektas, gaisrų ir sprogimų pavojus, nemalonūs kvapai, aplinkos tarša);
• didele dalimi prisideda prie filtrato susidarymo (nemalonūs kvapai, vandens ir dirvožemio tarša);
• sudaro sąlygas daugintis patogeniniams mikroorganizmams;
• pritraukia padarus, kurie gali platinti infekcijas; • nulemia neprognozuojamą sąvartyno paviršiaus sėdimą;
• nulemia ilgai trunkantį sąvartyno neigiamą poveikį aplinkai po jo uždarymo.

---------------------------------------------------------------------------

1 komentaras: