2016 m. balandžio 22 d., penktadienis

Elementorius, kaip reikia dviejų valstybių vadovams tarpusavyje bendrauti ...

Ką galvoja, tarkime, JAV  prezidentas, kandidatai į JAV prezidentus,  apie Rusijos prezidentą V. Putiną, ir atvirkščiai,  galima spėlioti, tačiau vieši jų pasisakymai yra elementarios kultūros rėmuose, juo labiau juose  nerasime   atviro "chamizmo".

Tai ne tik jų tinkamo auklėjimo ir aplinkos pasekmė.

Valstybių vadovai, kaip taisyklė, vienas kito atžvilgiu elgiasi išlaikytai, ko deja nepasakysi apie Lietuvos prezidentę.

Tačiau nereiktų stebėtis Rusijos prezidento kantrybe, nes akivaizdu, kad toks D. Grybauskaitės elgesys yra V. Putinui naudingas.

Nes neabejotinai V. Putino sulyginimas su Hitleriu tiek Rusijos, tiek Lietuvos rusus labai papiktino.

Iš kitos pusės nereiktų pamiršti, kad Rusija turi, kaip sakoma, N+1 galimybių ir priemonių, kad toks  "žodžių karas" su Rusijos prezidentu baigtųsi taip, kaip vienam Gruzijos prezidentui.


Kaip ten bebūtų, žemiau pateikiamas Rusijos pasiūlytas susitarimo projektas prezidentei D. Grybauskaitei galėtų pasitarnauti  elementoriumi, kaip reikia dviejų valstybių vadovams vienas su kitu bendrauti ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autentiškas vertimas
Vyriausybės kanceliarijos
Administracinis departamentas
2015 12 23


ProjektasNr.        Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Lietuvos Respublikos ambasadai Rusijos Federacijoje ir turi garbės Rusijos Federacijos Vyriausybės vardu pasiūlyti sudaryti Susitarimą dėl 1993 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais pakeitimo.

1993 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais 14 straipsnis pakeičiamas taip:

1. Susitariančių Šalių valstybių vežėjai, vežantys keleivius ir krovinius pagal šį Susitarimą, kitos Susitariančios Šalies valstybės teritorijoje abipusiškai atleidžiami nuo mokesčių, rinkliavų ir įmokų, susijusių su transporto priemonių nuosavybe ir jų naudojimu. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas atleidimas netaikomas rinkliavoms ir įmokoms už naudojimąsi kelių infrastruktūra, mokamais automobilių keliais, tiltais ir tuneliais, jei tokios rinkliavos renkamos laikantis nediskriminavimo principo.“

Jei Lietuva sutinka su išdėstytomis nuostatomis, Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija turi garbės Rusijos Federacijos Vyriausybės vardu pasiūlyti šią notą ir Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje atsakomąją notą laikyti Susitarimu dėl 1993 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais pakeitimo, kuris turėtų įsigalioti praėjus 30 dienų nuo Lietuvos atsakomosios notos gavimo dienos.

Naudodamasi proga, Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija dar kartą reiškia didžią pagarbą Lietuvos Respublikos ambasadai.20___ m. ____________ d., Maskva


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą