2020 m. gruodžio 23 d., trečiadienis

Prezidentui siūloma paprotinti Seimą ........

 


 

 

 

LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

Policijos generaliniam komisarui    Renatui Požėlai           

    2020-12-23  Nr. 4             

                                                               

DĖL  KARANTINO  REIKALAVIMŲ  PAŽEIDIMŲ  SEIME

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

 nustato:

 2.1.5. Įpareigoti asmenis:

2.1.5.1. viešose vietose būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupėse. Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis;

 2.1.5.2. vyresnius nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas:

2.1.5.2.1. asmenims, kai jie sportuoja;

2.1.5.2.2. aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams;

2.1.5.2.3. paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke;

2.1.5.2.4. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;

2.1.5.2.5. už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia 20 metrų spinduliu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

2.1.5.2.6. vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje.

------------------------------------------------------------------------------------

  Tokiu būdu Seimo nariai privalo:    viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės).  

 Deja kai kuriems  Seimo nariams  kalbant kaukės nuslysta nuo jų  nosių, kitiems ir nekalbant nosys yra neuždengtos.

  Taip Seimui besielgiant,  sveikatos apsaugos ministras kviečia žmones rodyti pozityvius pavyzdžius vykdant karantino reikalavimus ........

  O kad toks Seimo narių elgesys posėdžių metu yra geriausia karantino antipropaganda, tai  kas paneigs, nes tokie  karantino reikalavimų  pažeidimai Seime transliuojami per TV.

 Ir iš čia klausimas - o kurgi žiūri policija, kurgi žiūri Prezidentūra, apsiėmusi tvarkyti valstybę ?

Jeigu policija  gali  nubausti vieną  Seimo narę už karantino taisyklių pažeidimą, tai yra visiškai nesuprantama,  kodėl  ji to nedaro kitų Seimo narių atžvilgiu ??

 Juo labiau, kad karantino  pažeidimai transliuojami per TV „Seimas tiesiogiai“.                                                                                                                 

 Ryšium su tuo, ginant viešąjį interesą, policijos generalinį komisarą prašome informacijos:

 Ø Kodėl policija toleruoja Seimo narių vykdomus, karantino reikalavimų   pažeidimus.   

Ø Kada bus pradėta bausti Seimo narius už karantino reikalavimų pažeidimus.

    O Prezidentui siūlome paprotinti Seimą elgtis solidžiai bei atsakingai,  ir prašome apie priimtas priemones mus informuoti.

                            

 Prezidentas                   Antanas Miškinis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą