2020 m. gruodžio 28 d., pirmadienis

Nauja panelė –sena dainelė ..

 

Buitinių vartotojų sąjunga  2020-12-12   laiške  Nr.7 „Dėl Astravo AE“, adresuotame Energetikos ministerijai,  informavo:

 „Į Astravo AE Kuras jau yra atvežtas, tas, aišku, yra nelabai smagus dalykas, ypač turint omenyje, kad Baltarusija nepasirašė sutarties su Lietuva dėl su atomine energetika susijusių incidentų informavimo ir įspėjimo. (...)

Iš kitos pusės galime pasidžiaugti, kad mūsų siūlymai atkreipti dėmesį į tai kas vyksta tuoj pat už Lietuvos sienos ir Briuselyje, ir mūsų kaimynų sostinėse girdimi“ –

  Žinių radijui  sakė Prezidento patarėjas Jaroslavas Neverovičius.

 

O LRT pranešė:

Kovą TATENOS misija vertino Baltarusijos atominės elektrinės pasirengimą statybų pabaigtuvėms.

Agentūros generalinio direktoriaus pavaduotojas Michailas Čudakovas gyrė Astrave statomus „Rosatomo“ reaktorius.

Pasak M. Čudakovo, Baltarusijos atominei nėra kliūčių pradėti darbą.

Baltarusija vykdo visus TATENOS saugumo reikalavimus, kviečia atlikti visus patikrinimus, todėl gali būti pavyzdžiu kitoms šalims“, – tikino M. Čudakovas.

       Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) (angl. International Atomic Energy Agency, IAEA) yra Jungtinių Tautų organizacija, siekianti plėsti branduolinės energijos panaudojimą taikos, žmonių sveikatos ir gėrovės stiprinimo visame pasaulyje tikslams.

 O Lietuva prie šios organizacijos prisijungė 1993 m. .........

 Tokiu būdu  TATENA tvirtina, kad Astravo AE yra saugi,  o Baltarusija  net gali būti pavyzdžiu kitoms šalims.

 O prie Tatenos prisijungusios valstybės valdžia  tvirtina, kad Astravo AE yra  nesaugi ir kad neįsileis   baltarusiškos elektros energijos.

 Ryšium su tuo Energetikos ministerija, pasitelkus kritinį mąstymą, viešojo intereso tikslu, buvo paprašyta   informacijos:.

 Ø  1.Kuo remiantis, kieno pateikta informacija ir konkrečiai kokia,  buvo nustatyta, kad Astravo AE  yra nesaugi.

Ø  2.Ar Tatena yra informuota apie Lietuvos sprendimą, kad Astravo AE yra nesaugi.

Ø  3.Kas bus, jeigu pvz. Švedija nutars pirkti Astravo AE gaminamą elektros energiją.

 

*****************************************************************************

Į tai naujo energetikos  ministro    asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės  tarnautojas viceministras atsakė:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407,

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt.

Buitinių vartotojų sąjungai                   2020-12- 28    Nr. (22.3-24 E)3-

 Į 2020-12-12   Nr. 7

 

DĖL ASTRAVO AE

 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) atsakydama į 2020 m. gruodžio 12 d. Buitinių vartotojų sąjungos rašte Nr. 7 užduotus klausimus informuoja, kad 2017 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos būtinųjų  priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertinimą dėl Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, statomos branduolinės elektrinės, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 413 (pridedama), Lietuvos Respublikos įstatymu dėl branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai pripažino Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, statomą branduolinę elektrinę nesaugia branduoline elektrine, kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Šie Lietuvos sprendimai ir pozicija bei su tuo susijusi informacija dėl Astravo branduolinės elektrinės (toliau – Astravo AE) keliamų grėsmių yra nuolat pristatoma daugiašaliuose tarptautiniuose formatuose, įskaitant ir TATENA.

Lietuva taip pat siekia, kad būtų užkirstos bet kokios galimybės nesaugioje Astravo AE pagamintai elektros energijai patekti į Europos Sąjungos rinką.

 Dėl to bus toliau tariamasi su Europos Komisija ir kitomis Europos Sąjungos valstybėmis regione.

Energetikos viceministras     Albinas Zananavičius

 Gediminas Karalius, tel. (8 5) 203 4472, papild. 2, el. p. gediminas.karalius@enmin.lt

 ************************************

 Tokiu būdu, jei  TATENA  pripažino Astravo AE saugia ir leido jai dirbti, o Lietuva yra  prie TATENOS prisijungusi, tai, vadovaujantis sveiko proto logika, Lietuva turėtų bent jau padaryti viešą pareiškimą, kad ji kategoriškai  nesutinka su TATENOS leidimu, arba  protesto ženklan “atsijungti“ nuo  TATENOS.

 Deja, kaip matome iš viceministro atsakymo, nei viena, nei kita nepadaryta.

Todėl,  įvertinant tai, kad visa ta erzelynė su Astravo AE prasidėjo tik tada, kada jau nieko nebegalima buvo pakeisti, vadovaujantis sveiko proto logika, kas paneigs, kad visa tai ir yra padaryta, ir yra  daroma, turi  tikslą  pasunkinti gyvenimą A.Lukašenkai tikslu jį pastūmėti į Rusijos glėbį.

 Savaime suprantama, kad čia apie  Lietuvos interesus net kalbėti neverta.

 Tokiu būdu liko visiškai  neatsakyta kas gi  bus, jeigu   pvz. Švedija ( dar  ir Karaliaučiaus sritis)  panorės pirkti elektros energiją iš Astravo AE.

  O kaip žinome, elektros tinklo sinchronizacija su ES yra skirta tik prekybai elektros energija, skirtingai nei BREL –as.

 Tokiu būdu ES vakarų šalys yra suinteresuotos pirkti elektros energiją iš Astravo AE.

 Lygiai taip pat, kaip gamtines dujas ir naftą jos perka iš Rusijos, nes to reikalauja šių šalių interesai, o jų valdžios juos  tenkina.

 Tiktai mūsų nebrandi visuomenė argi suvokia, kokie  yra mūsų šalies interesai, ir kaip juos tenkina mūsų valdžios .

 Beje  šią diagnozę  mūsų visuomenei nustatydamas žymus mūsų šalies psichiatras vertino tik jos reakciją į Covid -19 pandemiją.

 Jeigu jis vienkart  būtų vertinęs kad ir  marksistinės etikos profesoriaus inicijuotą,  beveik veikiančios Astravo AE nukėlimo į kitą vietą akciją, kurią palaikė ne kurie šalie žymūs žmonės,  tai kas paneigs, kad diagnozė būtų buvusi iš psichinių ligų srities...
.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą