2018 m. balandžio 4 d., trečiadienis

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados kartais prasilenkia su sveiko proto logika .... ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIS, kurią Seimas ratifikavo 2004 03 10 nustato:

6 straipsnis


5 straipsnyje vartojama sąvoka „vienos ar kelių Šalių ginkluotas užpuolimas“ reiškia ginkluotą užpuolimą:

bet kurios Šalies teritorijos Europoje ar Šiaurės Amerikoje, Prancūzijos Alžyro Departamentų, Turkijos teritorijos arba salų, esančių bet kurios iš Šalių jurisdikcijoje Šiaurės Atlanto regione į šiaurę nuo Vėžio atogrąžos;
-----------------------


 Betgi sutarties ratifikavimo  Seime  metu  Prancūzijos Alžyro departamento jau nebebuvo.

 O Seimo kanceliarijos teisės departamentas savo išvadoje „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavimo įstatymo projekto“  2004-03-09   parašė:


   Alternatyvių projektų teisės departamente negauta.

   Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus.


       Ryšium su tuo Seimo Kanceliarija  paprašyta informacijos, kodėl Teisės departamentas savo išvadoje   nevertino,  kad Sutartis neatitinka tikrovei.
 --------------------------------------------------------------
P.S. 
      Buitinių vartotojų sąjunga atkreipė dėmesį, kad Seimo Kanceliarijos Teisės departamento išvados kartais ima ir ..... prasilenkia su sveiko proto logika.      

      Todėl Seimo narei Aušrai Maldeikienei siūlome į savo stebimų objektų ir subjektų sąrašą įjungti ir  Seimo Kanceliarijos Teisės departamentą ir jo  išvadas teisės aktų projektams ( tesinys bus).

.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą