2018 m. balandžio 27 d., penktadienis

Labai tikėtina, kad ir Prezidentūra dalyvauja „Valstybiniame rekete“ ....


2018.04.27
 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vykdydama  2017 m. sausio mėn. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriuo paliktas galioti 2015 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas įpareigoti Komisiją iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ 2010–2015 m. šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamąsias dedamąsias, šiandien, balandžio 27 dieną   patvirtino perskaičiuotas UAB „Vilniaus energija" 2010–2015 m. šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamąsias.

 Komisija nustatė, kad minėtu laikotarpiu UAB „Vilniaus energija" šilumos tiekimo veiklai nepagrįstai priskyrė 2,98 mln. Eur. 

  Komisija iki 2018 m. liepos 19 d. pagal naujai apskaičiuotą šilumos bazinę kainą ir karšto vandens kainą perskaičiuos atitinkamu laikotarpiu vartotojams taikytas konkrečias šilumos bei karšto vandens kainas. 

  Komisija praneša, kad perskaičiuojant kainas bus įvertintas  skirtumas tarp UAB „Vilniaus energija" faktiškai gautų pajamų ir to, ką bendrovė turėjo gauti, jeigu būtų taikomos naujai apskaičiuotos kainos. 

  Jei bus nustatyta permoka, ji turėtų būti pridėta prie likusios grąžinti sumos, kurią Komisija nustatė kaip nepagrįstą atlikus UAB „Vilniaus energija" patikrinimą – iki UAB „Vilniaus energija" nutraukiant šilumos tiekimo veiklą Vilniaus mieste, buvo grąžinta apie 6 mln. Eur (likutis apie 18 mln. Eur). 

  Komisija teigia, kad siekiant tinkamai įvykdyti teismo sprendimą dėl UAB „Vilniaus energija" 2010 m. šilumos ir karšto vandens kainų perskaičiavimo, ji   visapusiškai ir išsamiai išnagrinėjo bendrovės šilumos tiekimo veiklai priskirtas faktines 2006−2008 m. sąnaudas. 

 Tačiau, vadovaujantis sveiko proto logika, niekaip  neįmanoma suvokti, kaip gi atrodo tas „visapusiškas ir išsamus išnagrinėjimas“, nes tuo metu AB Vilniaus energija jau nebeturėjo techninių galimybių vykdyti centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo veiklą.

Betgi,  nors ir techninių galybių nebuvo ir veikla niekaip negalėjo būti vykdoma, teismai priėmė sprendimą perskaičiuoti nevykdomos veiklos kainas.

O kadangi į nevykdomos veiklos sąnaudas buvo įtrauktos šilumos gamybos sąnaudos – tai ir šilumos kainos buvo  nustatytos neteisingos.

 Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą suklaidino ekspertas auditorius K.A. (pavardė žinoma), o taip pat „vartotojų teisių gynėjai“ :
Ø  Seimo narys Juozas Imbrasas,
Ø  Bronius Cicėnas,
Ø  Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė.

O taip pat jų ir šilumos tiekėjo advokatai, Vilniaus savivaldybės ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovai.

{Kompanija, kaip lenkai sako, nedidelė bet labai maloni .....}

 Tuo tarpu Lietuvos Vyriausiasis  Administracinis Teismas  jau yra informuotas apie jo priimtą akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteisingą, bet neskundžiamą nutartį, tačiau kol kas tyli ....

O Auditorių rūmai yra informuoti apie eksperto auditoriaus K. A. veiksmus.

 Tokiu būdu jau septyni metai vyksta „Valstybinis reketas“, kurį 2017 metų sausio mėnesį įteisino ne bet kas, o Lietuvos Vyriausiasis  Administracinis Teismas.


 O  Seimas, suklaidintas Seimo Ekonomikos Komiteto, metai iš metų,  tvirtindamas metines Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ataskaitas, tokiu būdu pritaria „Valstybiniam reketui“.

Tokiu būdu sumoje „Valstybiniame rekete“ dalyvauja:
Ø  Seimas,
Ø  Seimo Ekonomikos komitetas,
Ø  Lietuvos Vyriausiasis  Administracinis Teismas,
Ø  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,
Ø  Šilumos tiekėjai,
Ø  Savivaldybių administracijos,
Ø  Auditoriai, atliekantys metinius licencijuotų  šilumos tiekėjų veiklos auditus.

   Nes ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS, patvirtintos LR Vyriausybės, nustato, kad asmuo, kuris verčiasi šilumos tiekimo veikla, privalo per  4 mėnesius nuo metų pabaigos atlikti  nepriklausomą licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir jo rezultatus pranešti licenciją išdavusiai institucijai – Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ar savivaldybių administracijoms.

{Šiose Taisyklėse licencijuojamos veiklos sąnaudų auditu laikoma licenciją turinčio asmens sąnaudų, susijusių su konkrečia licencijuojama veikla, patikrinimas ir nustatymas.}

Tokiu būdu jau septyni metai, kaip auditoriai pateikia Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir savivaldybių institucijoms neteisingus auditų rezultatus.....

O kadangi  Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Vilniaus apygardos prokuratūra 

savo neveikimu dangsto „Valstybinį reketą“, todėl jeigu Seimo Ekonomikos komitetas, turėdamas šią informaciją, ir vėl pritars Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos metinei ataskaitai, tai bus akivaizdus ir nepaneigiamas  paties aukščiausio lygio korupcijos įrodymas.


Visą informaciją apie „Valstybinį reketą“  gauna  ir Prezidentės patarėjai, tačiau Prezidentūra tyli.

Todėl labai tikėtina, kad ir Prezidentūra dalyvauja „Valstybiniame rekete“ .... .


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą