2018 m. balandžio 28 d., šeštadienis

Premjeras yra delikačiai paprašytas įvesti tvarką .... A. Priešgaisrinės apsaugos  ir gelbėjimo departamento prie  Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   įsakymu patvirtintos  BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS nuo 2018 05 01 nustatys:

 88. Gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai privalo:
                  
           88.5. gyvenamosiose patalpose įrengti autonominius dūmų signalizatorius, išskyrus atvejus, kai gyvenamosiose patalpose įrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
 
 
   Ryšium su tuo per spaudos konferenciją  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kanapickas pasakė:

„Jeigu gegužės 1-ąją dūmų detektoriaus nebus, žmonės iš karto nebus baudžiami.
Mes pradėjome prevencinę akciją „Gyvenkime saugiai“, aplankysime 100 tūkst. būstų, kalbėsime apie detektorių įrengimą, patarsime.
Ir jei tik vėliau bus piktnaudžiavimo atvejų, bus nustatomi terminai, sankcijos“,

  *************************************

B.  Energetikos ministro  įsakymu patvirtinti DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMIEJI  REIKALAVIMAI nustato:

III. SENŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI
 3. Senos sistemos turi atitikti šių daugiabučių namų projektinėje dokumentacijoje arba, jeigu tokios dokumentacijos nėra, 2 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytus reikalavimus šildymo prietaisų galiai, šilumnešio debitų paskirstymui, vamzdynų šiluminei izoliacijai.

4. Senose sistemose turi būti:
4.1. hidraulinio balansavimo priemonės;
4.2. atsiskaitomieji apskaitos prietaisai suvartojamos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui nustatyti;
4.3. įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.

    Tačiau Valstybinė energetikos inspekcija į privalomus reikalavimus daugiabučiuose namuose  su senomis šildymo sistemose įrengti hidraulinio balansavimo priemones reaguoja sekančiai.

  Paklausta 
Ø  Ar Valstybinė energetikos inspekcija turi pakankamai teisių ir  galių, kad šildymo ir karšto vandens sistemų privalomieji reikalavimai būtų vykdomi.

Ø  Jeigu ne,  tai ko trūksta, kad jie būtų vykdomi.

atsako:

 „Apibendrinant pateiktas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad įrengti hidraulinio balansavimo priemones daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemoje galima tik teisės aktų nustatyta tvarka pritarus šių sistemų bendrasavininkams.“

 O Energetikos ministerija, paklausta:

Ø  Ar šie Privalomieji reikalavimai turi būti iš tikro privalomai vykdomi.
Ø  Jeigu TAIP:         
o   Kuri valdžios institucija privalo kontroliuoti ir pasiekti, kad  šie pravalomieji reikalavimai būtų įvykdyti ?
o   Kokiame teisės akte yra nustatytos bausmės už šių privalomųjų reikalavimų nevykdymą?
                                        
patvirtina, kad privalomieji reikalavimai turi būti  vykdomi,  ir   informuoja, kad  hidraulinių balansavimo priemonių įrengimą kontroliuoja .......savivaldybės, o ne Valstybinė energetikos inspekcija .....

 
 Ryšium su tuo Premjeras yra paprašytas įvertinti situaciją pagal savo kompetenciją ir mus informuoti.

.
  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą