2018 m. balandžio 26 d., ketvirtadienis

Bus pasiūlyta atlikti nepriklausomą ir kompetentingą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos šilumos sektoriuje ir kompetencijos auditą.
 LR Konstitucija nustato:
Valstybė gina vartotojo interesus.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms

  Kadangi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra valdžios įstaiga, tai jos konstitucinė priedermė yra ginti vartotojo interesus, tarnauti žmonėms.

  Tuo tikslu (reiktų manyti) Kainų komisijos struktūroje yra Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrius, kuris: 

​• Užtikrina kokybišką interesantų aptarnavimą Komisijoje.
• Teikia informaciją į Komisiją besikreipiantiems interesantams, nagrinėja interesantų prašymus ir skundus.
​• Konsultuoja į Komisiją telefonu besikreipiančius interesantus,
esant reikalui tiesiogiai juos nukreipia į atitinkamus Komisijos struktūrinius padalinius.
Ir t. t.

Šis skyrius susideda iš 7 asmenų:
Vedėja,
Patarėja:
5 vyr. specialistai.

   Skyriaus vedėja tikrai nusipelno ypatingos pagarbos

kadangi jinai išdrįso  paviešinti (BNS),  kad iš esmės centralizuotai paruošto karšto vandens kainos nustatomos neteisėtai, nes į jas įtraukiamos su centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimu ( kuris nevyksta)  nesusijusios, tačiau faktiškai  patirtos  sąnaudos:


  •   Daugiabučių namų butų apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų perdavimo sistemos sąnaudos.
  •   Kai kurios šilumos gamybos ir tiekimo  sąnaudos.


   Tačiau, kada   tenka kreiptis į jos ponią patarėją, į vyr. specialistus, tada  skyrius, kaip sakoma, pasirodo visame gražume ..., nes iš esmės tiktai  vieno  specialisto  kompetencija leidžia dalykiškai su juo bendrauti .....

 O ponios patarėjos ir visų kitų specialistų „kokybiškas  interesantų aptarnavimas Komisijoje“ susiveda į tiesioginį  jų nukreipimą į atitinkamus Komisijos struktūrinius padalinius“ .....

  Vadovaujantis sveiko proto logika šis skyrius būtinai reikalingas, nes jis be kokybiško vartotojų aptarnavimo dar  turi sudaryti sąlygas netrukdomai dirbti kitų padalinių specialistams.

    Betgi yra, kaip yra, daugeliu atveju dargi  nesugebama vartotojus nukreipti tiesiai  pas atitinkamus specialistus ....

    Ypatingai pažymėtinas ponios skyriaus vedėjos  patarėjos elgesys ir jos totalinė nekompetencija.

  Štai pvz. vartotojas klausia, kodėl jis kelis metus per karšto vandens kainą vis  apmokėdavo   butų karšto vandens apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų perdavimo sistemos eksploatavimo sąnaudas, jeigu  karšto vandens apskaitos prietaisą su nuotoliniu duomenų perdavimu jo bute  jam tik dabar įrengė.

 Užuot  atidžiai išklausiusi, padėkojusi už informaciją, o, jeigu negali šiuo metu konkrečiai atsakyti, paprašiusi telefono numerio ir pažadėjusi jam  vėliau paskambinti, ponia patarėja  tradiciškai pasiūlo „savo nuomonę atsiųsti  laišku“ ..............

   Pažymėtina, kad ši ponia su socialinių mokslų teisinės krypties išsilavinimu yra pagrindinis  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos energetikos specialistas .......

  Todėl, pridėjus Komisijos narių totalinę nekompetenciją energetikos srityje, vadovaujantis sveiko proto logika, turėtų būti aišku, kad šiandien po pietų Kainų komisijos posėdyje,  vykdant Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo  neskundžiamą nutartį, bus patvirtintos perskaičiuotos AB Vilniaus energija šilumos ir karšto vandens kainos, krios buvo nustatytos 2010 12 15.

  Šilumos kainos bus nustatytos neteisingos, nes dalis šilumos ganybos sąnaudų bus perkelta į centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo kainas, nors ir tokios veiklos tuo metu AB Vilniaus energija jau nebevykdė, o vykdė karšto vandens tiekimo organizavimą daugiabučiuose namuose  iš jai priklausančių šilumos punktų, kurių priežiūros (eksploatacijos) sąnaudos buvo įtrauktos į šilumos kainą.

    Centralizuotai paruošto karšto vandens kainos bus akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteisėtai nustatytos ir tiems daugiabučiams namams, kurie tuo metu jau buvo įsirengę savo šilumos punktus ...

     Pažymėtina, kad posėdyje žada dalyvauti Seimo frakcijos "Tvarka ir teisingumas“ narys Juozas Imbrasas, nuožmus kovotojas su „rubikoniais berniukais“,  vienas iš administracinius teismus suklaidinusių proceso dalyvių,  , ...,  


    Todėl šilumos vartotojai ir toliau mokės  neteisingas šilumos kainas ir neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens teikimo kainas, kas sumoje šilumos vartotojams toliau  neš žalą, o šilumos tiekėjams pelnus iš nieko ....

  O  auditoriai,  kaip įprasta, baigia ar jau atliko  kasmetinius  šilumos tiekėjų veiklos auditus  ir, savaime suprantama, "nepastebės(jo)"  jų nevykdomos veiklos „patirtų“ sąnaudų ....

   O  Kainų komisija užbaigia metinę savo veiklos ataskaitą, kurią gegužės pradžioje  pateiks Seimui ........

  Kol kas Seimas metai iš metų patvirtindavo šias Kainų komisijos ataskaitas, tuo pačiu pritardamas nuo 2011 metų  vykdomam „Valstybiniam reketui“ – neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo kainų nustatymui ir taikymui,  tuo pačiu pritardavo ir šilumos tiekėjų pelnams iš nieko  .....

   Jeigu ankščiau Seimo Ekonomikos komitetas nebuvo informuotas apie Valstybinį reketą“, tai šiuo metu jam tokia informacija yra  pateikiama.

   Šiemet šilumos vartotojus atstovaujančios asociacijos, susipažinusios su Kainų komisijos metine ataskaita,  Seimo Ekonomikos  komitetui ir Seimo  frakcijoms  pateiks informaciją apie „Valstybinį reketą“, kurio pasekmė:

  •  šilumos tiekėjų pelnai iš nevykdomos veiklos nuo 2011 metų,
  • didžiulė žala šlumos vartotojams nuo 2011 metų,
  •  vienkart  nuo tada neteisingai nustatytos šilumos kainos, 
  • suklastotos šilumos tiekėjų veiklos audito ataskaitos, 
  • Vyriausiojo administracinio teismo neskundžiama nutartis perskaičiuoti neteikiamos paslaugos kainas.
  • Ir t.t.

 Vienkart bus pasiūlyta atlikti  nepriklausomą ir kompetentingą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos šilumos sektoriuje  ir  kompetencijos auditą.

 
 .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą